Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

DU FÅR EN PENSIONSOPSPARING, MENS DU ER LEDIG ELLER PÅ EFTERLØN

Fra den 1. januar fik alle, som modtager dagpenge, efterløn eller feriedagpenge en Obligatorisk Pensionsordning. Ordningen betyder, at staten indbetaler et bidrag til en pensionsordning på baggrund af deres offentlige ydelser. Du vil fortsat få det samme udbetalt fra os.

Ledig - 28. januar 2020 - Lene Søemod

Fremover vil der blive betalt ind til en pensionsordning til dig, mens du får dagpenge, efterløn og feriedagpenge. Pensionsordningen er vedtaget af Folketinget, og den hedder Obligatorisk Pensionsordning. Den sikrer dig, at du får betalt ind til din pension, selvom du i en periode ikke har en arbejdsgiver.

Bidraget til din Obligatoriske Pensionsordning er i 2020 på 0,3 % af den ydelse, du får fra os. Hen over de næste ti år vil bidraget hvert år vokse 0,3 procentpoint, indtil du i 2030 vil få indbetalt et bidrag, der svarer til 3,3 % af din ydelse hos os. Derfra skal Folketinget beslutte, hvordan pensionsordningen skal udvikle sig videre.

Din udbetaling forbliver den samme

Pensionsbidraget er en ekstra sum penge, der ligger ud over dine dagpenge, efterløn eller feriedagpenge. Den Obligatoriske Pensionsordning påvirker derfor ikke din udbetaling fra os, og du vil få det samme beløb udbetalt, som du ellers ville få udbetalt, inden den Obligatoriske Pensionsordning trådte i kraft.

(Artiklen fortsætter under illustrationen)

Det er os, der som din a-kasse sørger for at indberette dine bidrag til din Obligatoriske Pensionsordning. Størrelsen på dit pensionsbidrag afhænger af, hvor meget du får udbetalt fra os. Dit pensionsbidrag bliver betalt til ATP, der administrerer Obligatorisk Pensionsordning, hvor bidraget bliver en del af din ATP Livslang Pension.

Udbetaling når du bliver folkepensionist

ATP Livslang Pension kan du få udbetalt, når du er nået din folkepensionsalder. Du kan finde ud af, hvornår du kan gå på folkepension på borger.dk’s hjemmeside.

Du kan ikke få ATP Livslang Pension udbetalt, selvom du fx bliver førtidspensionist, får en livstruende sygdom eller flytter til et andet land end Danmark.

Vil du holde øje med udviklingen af din obligatoriske pensionsordning, kan du følge den på borger.dk/atp.

FLERE RELATEREDE NYHEDER OG CASE HISTORIER

Læs mere nyheder om samme emne. Her er et udpluk...