Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

MULIGHED FOR ARBEJDE INDEN FOR SUNDHEDSSEKTOREN UDEN FRADRAG I EFTERLØN

Den 1. juni 2023 blev der vedtaget et lovforslag, hvor der helt ekstraordinært og midlertidigt bliver fritaget for fradrag i efterløn for arbejde i det offentlige og private sundhedsvæsen i perioden 2023 og 2024. Formålet er at tilføre yderligere arbejdskraft til et nødlidende sundhedsvæsen.

Efterløn - 06. juni 2023 -

Hovedreglen er, at alt arbejde medfører fradrag i udbetalingen af efterløn.

Den 1. juni 2023 blev der vedtaget et lovforslag, hvor der helt ekstraordinært og midlertidigt bliver fritaget for fradrag i efterløn for arbejde i det offentlige og private sundhedsvæsen i perioden 2023 og 2024. Formålet er at tilføre yderligere arbejdskraft til et nødlidende sundhedsvæsen.

Loven træder i kraft den 1. juli 2023, men har virkning fra og med den 1. januar 2023, og gælder dermed med tilbagevirkende kraft.

Fritagelse for fradrag i efterløn vil dermed omfatte alt arbejde på:
• offentlige sygehuse,
• regionsdrevet lægevagt og præhospital ambulancetjeneste,
• i praksissektoren,
• arbejde inden for den kommunale sundheds- og ældrepleje
• samt på privathospitaler, der udfører opgaver under regionale udbud eller det udvidede frie sygehusvalg.

Fritagelsen vil gælde både arbejde inden for psykiatrien og somatikken. Fritagelsen vil også omfatte arbejde med at levere kommunale og regionale sundhedsydelser, som er udført af ansatte hos private leverandører.

Forslaget vil således omfatte alt arbejde i sundhedsvæsenet uanset hvilken funktion, den pågældende medarbejder udfører.

Hel eller delvis fritagelse for fradrag

Der er fuldstændig fradragsfrihed, hvis man allerede er overgået til efterløn, når man påbegynder det sundhedsrelaterede arbejde.

Hvis man allerede var ansat, da man overgik til efterløn, så er det udelukkende såkaldt merarbejde (udover det man ifølge kontrakten er ansat til) der ikke medfører fradrag.

FLERE RELATEREDE NYHEDER OG CASE HISTORIER

Læs mere nyheder om samme emne. Her er et udpluk...