Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

Billede af: Towfiqu barbhuiya

SIDSTE CHANCE FOR SKATTEFRI UDBETALING AF EFTERLØNSBIDRAG

Hvis du betaler eller har betalt til efterlønsordningen, så skal du være opmærksom på, at muligheden for at få bidraget udbetalt skattefrit kun gælder til og med den 30. juni 2022; vi skal med andre ord have modtaget din ansøgning senest den 30. juni 2022, hvis du ønsker at gøre brug af muligheden.

Efterløn - 20. juni 2022 -

Modtager vi din ansøgning efter den 30. juni 2022, så kan du ikke få bidraget udbetalt skattefrit.

Du søger om udbetaling ved at logge på Tast Selv. Vælg ”Alle blanketter” --> ”Efterløn” og herefter finde blanketten ”Tilbagebetaling af efterlønsbidrag”. Du kan også på blanketten se en udregning over, hvad du cirka vil få udbetalt.

Hvis du har været medlem af flere a-kasser, skal du kun sende ansøgning til den a-kasse, som du er medlem af nu, eller som du senest har været medlem af.

Hvis du ikke ønsker bidraget udbetalt, behøver du ikke foretage dig noget.

Betingelser for at kunne få udbetalt efterlønsbidraget skattefrit:

• Du skal være født den 1. januar 1959 eller senere.
• Du skal være tilmeldt efterlønsordningen og må ikke tidligere have fået tilbagebetalt dine efterlønsbidrag.
• Der stilles ikke krav om, at du aktuelt er medlem af en a-kasse for, at du kan få bidraget ud skattefrit. Det afgørende er, at du har et indbetalt bidrag, som du ikke har fået udbetalt på et tidligere tidspunkt.
• FTFa skal modtage din ansøgning i perioden 1. januar 2022 – 30. juni 2022.

Hvis du vælger at blive udmeldt af efterlønsordningen, skal du være meget opmærksom på det, som du dermed giver afkald på:

• Du mister retten til at gå på efterløn.
• Du kan ikke optjene skattefri præmie, selvom du fortsætter med at arbejde efter, du har nået din efterlønsalder.
• Du mister også muligheden for at få et seniorjob, og hvis du aktuelt er ansat i seniorjob, så risikerer du at blive afskediget, da du ikke længere opfylder betingelserne for at få et seniorjob.

Seniorjob-ordningen kan du gøre brug af, hvis din dagpengeret udløber mindre end fem år før efterlønsalderen, og du er berettiget til at gå på efterløn, når du kommer til din efterlønsalder.

FLERE RELATEREDE NYHEDER OG CASE HISTORIER

Læs mere nyheder om samme emne. Her er et udpluk...