Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

Billede af: Markus Spiske

NY LOV VEDTAGET: SÆRLIGE REGLER I 2022 VEDR. MODREGNING I EFTERLØN FOR VELFÆRDSARBEJDE RELATERET TIL UKRAINSKE FLYGTNINGE

Et bredt politisk flertal i Folketinget er enige om at afskaffe modregning for efterlønsmodtagere, der ansættes eller tager ekstra arbejde i velfærdssektoren for at hjælpe ukrainske flygtninge.

Efterløn - 17. juni 2022 -

Den 9. juni 2022 blev der i Folketinget vedtaget en lov, der kan have betydning for medlemmer, hvis de modtager efterløn. Loven har betydning, hvis medlemmet udfører såkaldt velfærdsarbejde, som er relateret til de ukrainske flygtning, der er kommet til Danmark.

OBS! Vær opmærksom på, at disse særlige regler kun gælder for efterlønsmodtagere, og den gælder i perioden 1. april 2022 - 31. december 2022.

Ved velfærdsrelateret arbejde forstås arbejde inden for følgende områder:

• Dagtilbud og private pasningsordninger

• Grundskoler

• Ungdoms- og voksenuddannelse

• Det sociale område (dag-og døgntilbud efter serviceloven, botilbudslignende tilbud og friplejeboliger samt leverandører af ydelser efter serviceloven, som ikke leveres inden for rammerne af et tilbud)

• Ældreplejen (plejehjem og plejecentre, herunder friplejehjem samt hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb, vedligeholdelsestræning, genoptræning og forebyggende hjemmebesøg)

• Den kommunale og regionale sundhedssektor (forebyggelse, behandling, pleje og genoptræning i kommunalt regi samt fx udredning og behandlingstilbud i sygehusvæsenet og regionalt etablerede almen medicinske sundhedstilbud)

Det har ikke betydning, om der er tale om en ansættelse hos en offentlig eller privat arbejdsgiver, og medlemmets konkrete arbejdsopgaver er heller ikke afgørende – det afgørende er alene, at medlemmet er beskæftiget på en arbejdsplads, som er inden for de nævnte områder.

En efterlønsmodtager, som for eksempel ansættes på en skole, der har ansvar for ukrainere med opholdstilladelse efter særloven, slipper for at blive modregnet – uanset om den pågældende selv underviser de ukrainske børn eller er blevet ansat for at dække ind for lærere, der er flyttet rundt for at undervise de ukrainske børn.

Det har betydning for, hvornår medlemmet er startet i ansættelsen

De nærmere regler for modregning bestemmes af, hvornår medlemmet er blevet ansat på den pågældende arbejdsplads.

Ansættelsen er påbegyndt den 17. marts 2022 eller derefter

Hvis medlemmet er beskæftiget på en arbejdsplads der er omfattet af reglerne, så vil der i perioden 1. april 2022 – 31. december 2022 ikke være fradrag i udbetalingen af efterløn.

Hvis ansættelsen er påbegyndt før den 17. marts 2022

Så er det alene merarbejde relateret til Ukrainske flygtninge, der er undtaget modregning. Ved merarbejde forstås arbejde, der ligger ud over det, som medlemmet ellers ifølge kontrakten oprindeligt var ansat til.

 

Vi forventer, at der meget snart bliver lavet en officiel blanket fra STAR til dette formål.

 

FLERE RELATEREDE NYHEDER OG CASE HISTORIER

Læs mere nyheder om samme emne. Her er et udpluk...