Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

SÆRLIGE REGLER FOR FRADRAG I EFTERLØNNEN VED CORONA-RELATERET ARBEJDE

Når du modtager efterløn, sker der fradrag i udbetalingen af din efterløn, hvis du har indtægter fra arbejde. Som noget helt særligt har Folketinget besluttet, at corona-relateret arbejde som lønmodtager i perioden 1. januar 2022 til den 31. december 2022 i visse situationer ikke medfører fradrag i udbetalingen af efterløn.

Efterløn - 13. januar 2022 - FTFa

Corona-relateret arbejde kan fx være:
• Smitteopsporing eller testarbejde
• Vaccinationer
• Behandling, pleje og omsorg af patienter, plejehjemsbeboere og beboere i botilbud

Følgende betingelser skal være opfyldt:
• Du er efterlønsmodtager og påtager dig corona-relateret merarbejde i perioden fra den 1. januar 2022 til og med den 31. december 2022, eller du er påbegyndt et nyt corona-relateret arbejde efter den 1. marts 2020.
• Arbejdet skal være udført som lønmodtager for en arbejdsgiver i Danmark, EU/EØS, Schweiz eller Storbritannien.

OBS! Disse regler gælder ikke, hvis du har udført corona-relateret arbejde igennem din selvstændige virksomhed, og du skal stadig oplyse om det corona-relaterede arbejde på de efterlønskort, som du indsender til FTFa.

Vær opmærksom på, at det har betydning, om du er startet i ansættelsesforholdet før eller efter den 1. marts 2020.

Du har corona-relateret merarbejde i et ansættelsesforhold, der er startet inden den 1. marts 2020

Der er ikke fradrag i din efterløn for timerne fra selve merarbejdet. Corona-relateret merarbejde omfatter alt arbejde, der går ud over det aftalte i ansættelseskontrakten, og som giver ret til betaling for det ekstra arbejde.

Du får et nyt arbejde, der er corona-relateret, den 1. marts 2020 eller senere

Hvis du er påbegyndt et corona-relateret arbejde den 1. marts 2020 eller senere, betragtes alt arbejdet som merarbejde, du har påtaget dig, for at yde en ekstra indsats.

Der er derfor ikke fradrag i din efterløn for alle de timer, du arbejder i dette ansættelsesforhold.

Søg om godkendelse

Hvis du har corona-relateret arbejde og vil fritages for fradrag i efterlønnen, skal din arbejdsgiver udfylde en særlig blanket. Du skal efterfølgende indsende blanketten til FTFa. Blanketten finder du på følgende link: Efterløn - Arbejdsgivererklæring ved corona-relateret arbejde (star.dk)

FLERE RELATEREDE NYHEDER OG CASE HISTORIER

Læs mere nyheder om samme emne. Her er et udpluk...