Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

Billede af: Roman Wimmers

NY POLITISK AFTALE OM DAGPENGE

I efteråret 2021 kom regeringen med et udspil ”Danmark kan mere 1”, og en del af udspillet handler om dagpenge. Der er i starten af 2022 indgået en politisk aftale vedrørende de foreslåede ændringer. Her vil vi kort gennemgå, hvad hovedpunkterne i aftalen er, og hvilken betydning forslaget vil kunne få.

Ledig - 07. februar 2022 -

OBS! Ændringer af dagpengesystemet i aftalen er blevet udskudt til 1. oktober 2023.

Det er vigtigt at understrege, at der på nuværende tidspunkt IKKE er lavet lovgivning vedrørende disse ændringer. Der er derfor en del detaljer, som vi ikke endnu kender, og der vil derfor kunne ske ændringer, både i forhold til indholdet, men også hvornår ændringerne gælder fra. Vi vil løbende opdatere denne side i takt med, at vi får kendskab til yderligere oplysninger.

Hvis du er nyuddannet

Som i dag har det afgørende betydning for dagpengesatsen, om du har forsørgerpligt overfor egne børn eller ej.

• Er du nyuddannet og ikke forsørger, bliver din dagpengesats sat ned til 9.514 kr. om måneden, hvis du har været ledig i mere end 3 måneder. I de første 3 måneder er satsen fortsat på 13.836 kr. nøjagtigt som i dag.

• Er du nyuddannet, ikke forsørger og fyldt 30 år, bliver din dagpengesats sat ned til 12.018 kr. om måneden.

• Er du nyuddannet og forsørger, bliver din dagpengesats ikke påvirket af den aftale, der er indgået. Satsen vil således fortsat være på 15.868 kr. om måneden svarende til 82% af den maksimale dagpengesats.

Ændringerne af dagpengesatsen forventes at træde i kraft den 1. oktober 2022.

For dig som er nyuddannet og bliver ledig fra den 1. oktober 2022

Ud over ændringer til dagpengesatsen, så er der en yderligere og væsentlig forringelse for de nyuddannede, der afslutter en uddannelse og søger om dagpenge fra 1. oktober 2022:
Dagpengeperioden bliver halveret, så den fremover er på et år, hvor den i dag er to år for alle.

Indførelse af sprogkrav

Der bliver indført et sprogkrav, som du skal opfylde for at kunne få dagpenge. Hvis du allerede har en aktuel tilknytning til det danske arbejdsmarked, så gælder sprogkravet dog ikke. I øjeblikket afventer vi nærmere beskrivelse af dette krav.

Forhøjelse af dagpengesatsen, hvis du har været medlem i en årrække og var i job, før du blev ledig

Hvis du har været medlem af en a-kasse i mindst fire år og haft minimum to års arbejde inden for de seneste tre år, så vil din dagpengesats blive forhøjet med 3.649 kr. om måneden i de første tre måneders ledighed. Det betyder, at din dagpengesats vil være på 23.000 kr. om måneden i stedet for 19.351.
Denne forhøjelse af dagpengesatsen kaldes et beskæftigelsestillæg og vil gælde for medlemmer, der melder sig ledige fra 1. oktober 2022.

Yderligere information

Aftalen forventes at træde i kraft den 1. oktober 2022. Der er dog det forbehold, at de politiske partier, som indgik i forliget om dagpengereformen i 2015, bakker op om aftalen, og på nuværende tidspunkt er der ikke enighed mellem de partier, som er med i reformen for 2015. Hvis der ikke kommer enighed mellem partierne, så vil ændringerne tidligst kunne lade sig gøre efter næste folketingsvalg.
Når eller hvis der kommer enighed mellem partierne, så skal den politiske aftale udmøntes i konkret lovgivning.

Når der foreligger den endelige lovgivning, så vil vi informere de medlemmer, som bliver berørt af aftalen.

FLERE RELATEREDE NYHEDER OG CASE HISTORIER

Læs mere nyheder om samme emne. Her er et udpluk...