Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

BLIV SKARP PÅ DINE KOMPETENCER

At være skarp på, hvad du rent faktisk kan, er ikke nødvendigvis lige til. I vores arbejdsliv tager den ene dag ofte den anden, så det er svært at have tid til at stoppe op og reflektere over tilværelsen i arbejdslivet. Vi har snuden i sporet og skuer ikke så meget tilbage på, hvad vi har lavet tidligere. Men det giver rigtig god mening at tage sig tid til at reflektere, så vi kan blive skarpe på den værktøjskasse, som vi har med os igennem vores arbejdsliv. Den viden kan nemlig bruges fremadrettet – uanset om vi overvejer at gå nye veje eller udvikle os inden for det samme område.

Ledig - 30. marts 2022 - Nicolai Busse Bladt, PhD i Erhvervskommunikation og Jobrådgiver i FTFa

HVAD ER EN KOMPETENCE?

I denne artikel skal det handle om afklaring af fagspecifikke og almene faglige kompetencer, samt de kompetencer der knytter sig til vores person. Med andre ord skal det handle om, hvad vi kan qua vores uddannelse og faglige erfaring, men også hvad der motiverer os, og hvad vi kan på baggrund af vores person.

En kompetence er den viden, de færdigheder og den erfaring, som gør, at du er i stand til at omsætte til handling. Det er med andre ord dét, der gør, at du er i stand til at løse dine opgaver, samt hvordan du gør det. Man kan skelne mellem kompetencer på forskellig vis. Oftest skelner man imellem faglige og personlige kompetencer, men man kan også dele faglige kompetencer op i almene og fagspecifikke.
Når vi har at gøre med de fagspecifikke kompetencer, er der typisk tale om egenskaber og viden, der knytter sig til specifikke uddannelser og brancher på arbejdsmarkedet. Et konkret eksempel kunne være, at man er uddannet skuespiller og har arbejdet inden for teaterfaget. Her er der tale om nogle helt konkrete kompetencer, som man har med sig fra uddannelsen og den erfaring, man sidenhen har tilegnet sig ved at stå på scenen, som gør, at man er i stand til at løfte arbejdsopgaver, der følger med livet som scenekunstner.

Så er der de almene faglige kompetencer: Det er kompetencer, der ikke er knyttet til en bestemt branche, men deles på tværs af brancher og fag. De er med andre ord altså mere generelle. Det kunne eksempelvis være projektstyring og projektledelse. Mange, der arbejder inden for de danske kulturbrancher, arbejder projektbaseret og har erfaring med at lede projekter fra fødsel til gennemførsel.
Så er der de personlige kompetencer: Personlige kompetencer er bestemt af dine grundlæggende menneskelige egenskaber, holdninger, selvindsigter og erfaringer. Det er de egenskaber, som har indflydelse på, hvordan du tackler og udfører dit arbejde i det daglige og i samarbejde med andre. Der er altså tale om, hvorvidt du er analytisk, selvstændig, nysgerrig, detaljeorienteret, struktureret, udadvendt mv.

Hvorfor er det vigtigt at være bevidst om sine kompetencer?

Generelt er det rigtig vigtigt at være klar over ens kompetencer, så du er i stand til at italesætte dem over for en ny arbejdsgiver eller samarbejdspartner. Hvad er du god til, og hvad er du mindre god til? Derudover er det også vigtigt, hvis du har planer om gå nye veje i dit arbejdsliv. At være bevidst om hvad du kan, er et godt udgangspunkt ift., hvor du kan byde ind henne f.eks. i andre brancher.

Eksempler på fagspecifikke kompetencer inden for kunst- og kulturbrancherne
Når vi taler om fagspecifikke kompetencer, så menes der, som nævnt tidligere, de egenskaber og værktøjer, samt den viden, som man tilegner sig gennem uddannelse, selvstudier, kurser, og konkret arbejdserfaring inden for en specifik branche. Det kunne være som 3D generalist inden for film- og spilbrancherne eller som violinist i et symfoniorkester. Som sagt stopper det ikke med uddannelsen, og inden for nogle fag kan man støde på mange, der er det man kalder ’autodidakte’ eller selvlærte. Med andre ord så kan faglige kompetencer selvfølgelig også tilegnes igennem erfaring og selvstudier.
Her har jeg taget nogle forskellige eksempler på, hvad jeg vurderer kunne være faglige kompetencer hos 1) en sceneinstruktør, 2) en skuespiller, 3) en rytmisk musiker, og 4) 3D generalist.

1) Sceneinstruktør:

En sceneinstruktør har det overordnede ansvar for opsætning og afvikling af teaterforestillinger. Vedkommende benytter sig af sin evne inden for manusfortolkning og er i stand til at oversætte manus fra skrift til handling på scenen. Derudover er sceneinstruktøren i stand til at instruere sine skuespillere, så visionen for opsætningen opnås. Derudover udvælger instruktøren også de skuespillere, der egner sig bedst til forestillingen.

Fagspecifikke kompetencer i stikord: opsætning og afvikling af teaterforestilling, manusfortolkning, værkformidling, instruktion, casting og meget mere.

2) Skuespiller:

En skuespiller gør brug af sine evner til at forstå og leve sig ind i de karakterer, som vedkommende skal spille. Derudover drager vedkommende også på forståelse for forskellige genrer og formater, som fx teater vs film vs tv. En skuespiller er også god til at tage imod instruktioner og være med til at føre en instruktørs vision for karakteren ud i livet.

Fagspecifikke kompetencer i stikord: karakter-, genre- og formatsforståelse, kendskab til forskellige teknikker (method acting, klassisk skuespil, moderne skuespil etc.), instruktion, indlevelse og meget mere.

3) Rytmisk musiker:

En rytmisk musiker er typisk specialiseret i et instrument. Det kunne være klaver, guitar, bas, trommer eller sang. Den rytmiske musiker er i stand til at føre et instrument ind i forskellige konstellationer med andre musikere og i en lang række af genrer. Den rytmiske musiker er formentligt også i stand til at læse noder for hurtigt at kunne sætte sig ind i et nyt repertoire.

Fagspecifikke kompetencer i stikord: instrumentkendskab, genrekendskab, repertoire, musikteori og meget mere.

4) 3D Generalist

En 3D generalist arbejder typisk inden for film-, tv- og spilbrancherne med animationer. Vedkommende har et stort teknisk kendskab til animation, programmering og teksturering. Ofte har de også et dybdegående kendskab til specifikke IT-programmer, som de bruger til førnævnte. Det kunne være Blender, Adobe Photoshop, Unreal Engine, Maya og meget mere.

Fagspecifikke kompetencer i stikord: animation, programmering, teksturering og meget mere.

Eksempler på generelle faglige kompetencer

Når det skal handle om generelle fagspecifikke kompetencer, så kigger vi på, hvilke kompetencer der hører med til flere faggrupper på tværs af brancher. Så hvad har en 3D generalist tilfælles med en projektleder i kommunen, og hvilke kompetencer deler en skuespiller med en kommunikationsmedarbejder i en privat virksomhed? Det skal naturligvis siges, at der kan være forskel på, hvilke generelle faglige kompetencer man har, da det også afhænger af ens karriere, og hvordan den udvikler sig. Herunder finder du nogle eksempler på, hvad det kunne være:

1) Sceneinstruktør:

Som nævnt i forrige afsnit arbejder en sceneinstruktør med opsætning af forestillinger på teatre. De arbejder med andre ord med at oversætte et værk fra manus til scene. Dermed tages der kompetencer som projektledelse og idéudvikling i brug, når et manuskript skal realiseres på en scene. Mange instruktører er også skarpe til at søge om penge til at finansiere deres forestillinger.

2) Skuespiller:

Som skuespiller bruger man rigtig meget af sig selv som arbejdsredskab. Mange skuespillere er på grund af deres fag rigtig gode til mundtlig kommunikation og gør sig utrolig godt som kommunikatører. Mange skuespillere giver sig også i kast med fondsansøgninger til opsætning af egne idéer. Dermed har de også en god forståelse for projektledelse.

3) Rytmisk musiker:

Mange musikere har også rigtig gode projektledelsesegenskaber. Det kunne fx være i forbindelse med en pladeudgivelse, hvor der er mange dele, der skal nå at falde på plads inden den endelige udgivelse. Så er der også udvikling af musikalske ideer, komposition, instruere andre musikere i musikken m.m. Eller noget helt tredje som bandledelse og instruktion af disse i en sammenspilskontekst. Her kræves der også en god del kommunikation. Så er der naturligvis også en forståelse for musikken og dens virkemidler.

4) 3D Generalist

Med mere erfaring følger typisk andre typer af opgaver, og nogle 3D generalister ender på et tidspunkt i deres karriere med at supervisere andre 3D generalister. Derudover arbejder mange også med produktionsplanlægning og administrative opgaver, der sikrer, at produkter laves færdige til tiden.

Personlige kompetencer:

En personlig kompetence knytter sig ikke til nogen specifik faggruppe. I stedet knytter den sig til dig som person og siger noget om, hvordan du går til din opgaveløsning. Går du eksempelvis analytisk og struktureret til værks, når du mødes af en ny arbejdsopgave? Eller er du mere typen, der kaster dig ud i det og improviserer? Der er mange eksempler på personlige kompetencer. Andre kunne være at være lyttende, anerkendende, nysgerrig, netværksskabende, opsøgende, initiativrig, humoristisk, fokuseret, indadvendt, udadvendt, detaljeorienteret, løsningsorienteret, målorienteret, selvstændig, samarbejdende m.m.

Det, som er vigtigt, når vi taler om personlige kompetencer, og særligt når vi taler om dem med en potentiel ny arbejdsgiver, er at være meget konkret. Så hvis du for eksempel påstår over for en arbejdsgiver, at du arbejder struktureret, så er det også vigtigt, at du kommer med konkrete eksempler på, hvordan dette rent faktisk kommer til udtryk. Det kunne for eksempel være, at du sætter dig ned og laver en liste over dagens gøremål på arbejde, når du møder ind hver morgen.

Hvordan bliver du endnu skarpere på dine kompetencer?

Et rigtig godt redskab til at arbejde med og en god måde at blive skarp og konkret på, og måske endda blive opmærksom på flere af sine kompetencer, er den såkaldte STARK-model. STARK står for Situation, Task (Opgave), Action (Handling), Resultat og Kompetence. Man tager her udgangspunkt i en bestemt arbejdsrelateret situation, hvor man har taget forskellige handlinger for at løse en arbejdsopgave eller problematik. Herefter beskriver man resultatet af handlingen samt de kompetencer, man gjorde brug af. Herunder kan du finde et eksempel fra en rytmisk musiker:

Situation: Vores sangskrivning havde ikke nogen progression, og vi skulle være færdig med en plade.

Task (Opgave): I mit virke som sangskriver og komponist skulle jeg skrive og nå i mål med en plade i samarbejde med de andre musikere, der udgør mit band. Det var således, at den kunne videresendes til vores pladeselskab med henblik på udgivelse.

Action (Handling): Jeg udarbejdede deadlines og en kalender for, hvornår de forskellige dele af pladen skulle ligge færdige op til, at vi skulle i studiet og indspille. Jeg lavede en klar ansvarsfordeling for, hvem der skulle færdiggøre hvad og hvornår. Derudover etablerede jeg ugentlige statusmøder for at følge progressionen og give sparring.

Resultat: Resultatet blev, at vi nåede at blive færdige med 8 numre til studiet.

Kompetence(r): De kompetencer, jeg brugte til at nå det resultat var kalenderstyring, planlægning, bandledelse og motiverende dialog.

Opsummering

I denne artikel har vi gennemgået, hvad kompetencer er for en størrelse. Der er konkret tale om de værktøjer, vi har med os igennem vores arbejdsliv, som gør os i stand til at løse opgaver og har indvirkning på, hvordan vi gør det. Vi har skelnet mellem fagspecifikke og generelle faglige kompetencer på den ene side og personlige kompetencer på den anden side. Afslutningsvis har vi gennemgået STAR(K)-modellen, som kan bruges til at beskrive og blive skarp på ens kompetencer og de situationer, vi bruger dem i.

FLERE RELATEREDE NYHEDER OG CASE HISTORIER

Læs mere nyheder om samme emne. Her er et udpluk...