Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

DIGITALE SAMTALER STYRKER MEDLEMMERNES JOBSØGNING

Siden foråret er samtalerne med de ledige medlemmer foregået over telefon eller via videomøder. Nu viser tilbagemeldingerne fra medlemmerne, at de er tilfredse med samtalerne, og at de i høj grad får styrket deres jobsøgning og jobmuligheder. ”Politikerne bør gøre valget af samtaleform frit,” lyder det fra Steen Lund Olsen, formand for FTFa.

Ledig - 05. februar 2021 - Camilla Bech Hornung

I snart et år har FTFa gennemført samtaler og rådgivning over telefon eller ved videomøder med de ledige medlemmer, som alle er blevet rådgivet om job¬søgning og konkrete job¬muligheder. Siden foråret har ca. 7.000 ledige medlemmer oplevet en digital samtale.

FTFa måler løbende, om rådgivningen i samtalerne har effekt. Medlemmerne bliver bl.a. spurgt, om samtalen har styrket deres jobsøgning og jobmuligheder. Nu viser tilbagemeldingerne, at medlemmerne oplever stort udbytte af samtalerne – både når de foregår fysisk og digitalt.

I 4. kvartal 2020 svarede 81,1 % af de adspurgte medlemmer, at samtalen har styrket deres jobsøgning og jobmuligheder. I januar og februar 2020, hvor samtalerne udelukkende var fysiske, er tallet 81,7 %.

Det glæder FTFa’s formand, Steen Lund Olsen:

”Vi er midt i en pandemi, som har betydet, at mange medlemmer har mistet deres job og indtægtsgrundlag. Som a-kasse skal vi støtte medlemmerne i den aktuelle krise, så de kan komme bedst muligt ud på den anden side og med et nyt job. Derfor er det særdeles positivt, at de nye tal viser, at vores jobrådgivning har samme høje effekt – uanset om den foregår via telefon, videomøder eller fysiske møder.”

Digitale samtaler bør være en permanent mulighed

Blandt politikerne på Christiansborg er der i øjeblikket en bekymring for, om telefoniske eller digitale samtaler har samme effekt som fysiske samtaler med ledige. Politikerne sætter spørgsmålstegn ved, om jobrådgivning pr. telefon har samme høje effekt som jobrådgivning ved fysisk fremmøde.

Erfaringerne med de telefoniske og digitale samtaler i FTFa er entydigt gode. Vores medlemmer fortæller, at samtalerne er nærværende og jobrettede, og at de har høj effekt på jobsøgningen. Derfor er mit budskab til politikerne: Gør valget af samtaleform frit. Giv os muligheden for at vi sammen med medlemmerne kan finde den samtaleform i rådgivningen, der er bedst – hvad enten den er fysisk eller digital. Vi kan nå ud til flere medlemmer med en kvalificeret rådgivning, hvis fleksibiliteten bliver øget. Steen Lund Olsen

FTFa foretager løbende tilfredshedsmålinger af samtaler. Svarprocenten har i 2020 for de to perioder været 21,9 %.

FLERE RELATEREDE NYHEDER OG CASE HISTORIER

Læs mere nyheder om samme emne. Her er et udpluk...