Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

KAN DU FÅ DAGPENGE VED FERIELUKNING?

Hvis du er ansat på en arbejdsplads, hvor der er kollektiv ferielukning, kan du i nogle tilfælde få dagpenge, mens virksomheden er lukket. På grund af den "nye" ferielov, vil de fleste dog ikke længere kunne få dagpenge i lukke-perioden.

Ledig - 04. december 2021 - Caspian Christiansen

Mange medlemmer arbejder i virksomheder, der holder lukket mellem jul og nytår. I år handler det typisk om fire dage.

Med den nye ferielov er din arbejdsgiver forpligtet til at reservere feriedage, hvis virksomheden holder kollektiv ferielukket. Har din arbejdsgiver glemt det og ladet dig holde dine arbejdsgiver-optjente feriedage inden, så skal din arbejdsgiver betale dig løn for de fire dage. Derfor er der næppe mange medlemmer, der er i job, som har ret til dagpenge under en kollektiv ferielukning.

Men er du blevet ansat så sent, at du ikke har optjent ret til de fire dages ferie, så kan du muligvis få dagpenge. Har du været ledig eller på barselsorlov, har du måske optjent ret til feriedagpenge fra a-kassen. De skal også være brugt, før du kan få dagpenge under en kollektiv ferielukning.

For at få dagpenge ved ferielukning, skal du:

  • Være forhindret i at arbejde, fordi arbejdspladsen har kollektiv ferielukning
  • Ikke have optjent ret til ferien. Du optjener 2,08 dage pr. måned
  • Tilmelde dig jobcentret og stå til rådighed for arbejdsmarkedet – også selvom det blot er for et par dage.
  • I øvrigt opfylde betingelserne for at kunne få dagpenge

Hvis du opfylder betingelserne, kan du få udbetalt dagpenge for de hverdage, hvor du ellers ville have fået løn fra din arbejdsgiver. Du skal med andre ord blive ”trukket i løn” for dagene for at være berettiget til dagpenge.

MEN: Der gælder en mindsteudbetalingsregel for dagpenge. Den betyder, at man kun kan få udbetalt dagpenge, hvis man skal have for mindst 14,8 time udbetalt. Det betyder i år, at den kollektive ferielukning skal være på minimum fire dage, hvor du bliver trukket i løn, før du kan få dagpenge.

Du kan som udgangspunkt ikke få dagpenge på søn- og helligdage (f.eks. 1. og 2. juledag samt nytårsdag).

Læs mere om ferieoptjening og - afholdelse

FLERE RELATEREDE NYHEDER OG CASE HISTORIER

Læs mere nyheder om samme emne. Her er et udpluk...