Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

Billede af: Kim Vadskær

POLITIKERNE SKAL STOPPE MED AT FORRINGE DAGPENGENE

Ledig - 15. oktober 2020 - Steen Lund Olsen, formand for FTFa

2,2 millioner danskere er medlem af en a-kasse. De bakker op om dagpengesystemet. Sammen holder de hånden under deres ledige kolleger og alle dem, der desværre har mistet deres job i forbindelse med corona-krisen.

Tak, fordi du er en af dem.

Opbakning til dagpengesystemet er vigtig. Den økonomiske tryghed, som dagpenge giver, hvis du en dag bliver ledig, er nemlig med til at sikre, at vi fortsat har et fleksibelt arbejdsmarked, hvor virksomheder kan hyre og fyre samtidig med, at danskerne tør skifte job.

Jeg tror, at mange bakker op, fordi alternativet til dagpenge ofte er ingenting eller tæt på ingenting. Rigtig mange danskere kan for eksempel ikke få kontanthjælp, hvis de har en formue på over 10.000 kroner.

Jeg tror også, at mange bakker op om dagpengesystemet, fordi vi som a-kasse hjælper vores medlemmer hurtigt videre til et nyt job. Jeg er nemlig ret sikker på, at du hellere vil have et job end være på dagpenge.

Men bliver du ledig, er dagpengenes størrelse vigtig. Dagpengene skal i en periode give dig økonomisk tryghed. Du skal have tid til at omstille din økonomi, så du kan komme godt videre i dit arbejdsliv.

Desværre er dagpengene blevet mindre og mindre værd i forhold til lønnen over de seneste år. Det, du som ledig før fik i dagpenge på 10 måneder, skal nu række til 12 måneder. Årsagen er blandt andet, at politikerne ikke har ladet dagpengesatsen følge med lønudviklingen. Finanslovsforslaget for 2021 indeholder, at dagpengene bliver reguleret mindre end lønudviklingen frem til 2023. Derudover har politikerne også sænket dimittendsatsen og indført karensdage. Det er bare nogle eksempler.

Det er ikke fair for dig som medlem.

Derfor arbejder vi sammen med de andre a-kasser og vores brancheorganisation Danske A-kasser for at få vendt udviklingen. Til politikerne siger vi: Stop udhulingen af dagpengene! Dagpengene trænger til et løft.

Ballet til efterårets politiske diskussioner er åbent, og finanslovsforhandlingerne er i fuld gang. Derfor er det nu, politikerne skal råbes op.

Du kan hjælpe

Du kan også hjælpe ved at give dit syn på dagpengeniveauet. I løbet af de næste dage sender vi i FTFa et spørgeskema ud til nogle af jer medlemmer på mail. Er du en af dem, der får spørgeskemaet, håber jeg, du vil bruge tid på at besvare det.

Tak, fordi du er en af de 2,2 millioner, der med dit a-kassemedlemskab holder hånden under dem, der er ledige. Og skulle du selv blive ledig en dag, så holder vi i FTFa sammen med de andre medlemmer hånden under dig.

FLERE RELATEREDE NYHEDER OG CASE HISTORIER

Læs mere nyheder om samme emne. Her er et udpluk...