Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

POLITIK FOR SAMFUNDSANSVAR

Vi er bevidste om vores rolle i samfundet og på arbejdsmarkedet.

I FTFa ønsker vi at tage samfundsansvar ved at drive en a-kasse, der fremmer en social, miljømæssig og økonomisk bæredygtig udvikling.

Samfundsansvar ligger tæt på vores kerneopgaver

Vores kerneopgaver, udbetaling af dagpenge og efterløn, giver økonomisk tryghed for vores medlemmer, og sikrer fleksibilitet på arbejdsmarkedet. Det ligger derfor også tæt op ad det at tage samfundsansvar.

Men vi gør og vil mere end at yde økonomisk tryghed: vi tror på, at vores medlemmer hellere vil være i arbejde end på dagpenge, så vi arbejder hver dag for at være medlemmernes direkte vej til et nyt job. Derudover tager vi ansvar ved at behandle vores medarbejdere, medlemmer og samarbejdspartnere professionelt og med respekt.

Du kan læse mere om, hvad vi gør for bidrage til et bæredygtigt samfund og arbejdsmarkedet i vores politik for samfundsansvar her.

Hvad betyder det for dig som medlem?

Du er som medlem vores allervigtigste samarbejdspartner. Vores ambition om at tage samfundsansvar handler især om at skabe værdi for dig.

Der sker forandringer på arbejdsmarkedet i flere af de brancher, som vores medlemmer arbejder inden for. Vi vil rette vores indsats mod at kunne støtte dig og vores andre medlemmer i jeres arbejdsliv ud fra disse fire pejlemærker:

 • Vi motiverer medlemmer til at se muligheder i forandringer på arbejdsmarkedet
 • Vi støtter medlemmer i brancheskift og opfordrer dem til at søge job i brancher med gode jobmuligheder
 • Vi målretter indsatser mod ledige medlemmer, der er i særlig risiko for længere ledighed
 • Vi understøtter social og faglig netværksdannelse

Hvad betyder det for dig som faglig organisation?

Faglige organisationer er blandt vores allervigtigste samarbejdspartnere. Vi tror på, at vores samarbejde skaber værdi for begge parter og ikke mindst for vores fælles medlemmer.

Sammen står vi stærkere i arbejdet om at skabe et ansvarligt og bæredygtigt arbejdsmarked. Vi bliver mere fremtrædende i den offentlige debat, når vi i fællesskab påpeger udfordringer i lovgivningen og viser vores medlemmer, at vi støtter op om deres rettigheder. I de kommende års arbejde med samfundsansvar ser vi store muligheder for at udvikle partnerskabet med de faglige organisationer bl.a. på disse punkter:

 • Støtte vores medlemmer både økonomisk og fagligt gennem hele deres arbejdsliv
 • Proaktivt imødekomme udfordringer og forandringer på arbejdsmarkedet som fx udflytninger af arbejdspladser, og efterspørgsel af nye kompetencer pga. digitalisering, så vores medlemmer ser muligheder i forandringerne
 • Samarbejde om indsatser der fokuserer på særlige risikogrupper af ledige


Hvad betyder det for dig som virksomhed?

Vi arbejder målrettet for at etablere tættere samarbejde med virksomheder, så vi i fællesskab kan løfte et større samfundsmæssigt ansvar. FTFa tilbyder en række indsatser, der kan understøtte din virksomheds ansvarlige indsats. Det er fx virksomhedspraktik, der åbner døren ind til arbejdsmarkedet for personer, som kan have svært ved at få en fod inden for. Det kan også være outplacement, hvor vi sammen kan støtte ekstra op omkring jeres medarbejderes fremtid - også når den ikke er i jeres virksomhed.

Målet med et partnerskab mellem a-kasse og virksomheder er at sikre et dynamisk forløb for medarbejderne, uanset hvor de er i deres arbejdsliv. Det tror vi på er vejen mod et mere bæredygtigt arbejdsmarked.

Fokus for dette arbejde er at:

 • Vi motiverer medarbejdere til at se muligheder i forandringerne på arbejdsmarkedet
 • Vi samarbejder om rekruttering af kompetent arbejdskraft
 • Vi sætter proaktivt ind for i fællesskab at sikre kompetent arbejdskraft på fremtidens arbejdsmarked


Hvad betyder det for dig som leverandør?

Vi har i årevis arbejdet med samfundsansvar i FTFa, men vi vil rigtig gerne favne bredere og nå ud til vores leverandører. Sammen kan vi skabe endnu større resultater og tage et fælles ansvar for samfundet.

Derfor har vi på baggrund af vores indkøbspolitik vedtaget et sæt retningslinjer for vores leverandører. Vi forventer, at du som leverandør lever op til vores retningslinjer omkring:

 • Arbejdstager- og menneskerettigheder
 • Miljø og klima
 • God forretningsskik

Retningslinjer For Samfundsansvar