Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

DELEGERETMØDE I FTFa

Vi ser frem mod delegeretmødet den 31. oktober 2024.

TIDSLINJE FOR DELEGERETVALG OG -MØDE 2024

FTFa sørger for:

1. Januar
Vi trækker medlemstal, som ligger til grund for mandatfordelingen mellem organisationerne. Herefter sender vi en mail med et overblik over fordelingen.

1. januar - 14. februar
Vi står til rådighed for de organisationer, der vil indgå valgforbund.

13. marts
Vi sender en mail med fordelingen af antal delegerede for organisationer og valgforbund.

Juni
Vi offentliggør en liste over, hvem der er valgt til delegerede og observatører.
Vi sender invitationer til delegeretmødet.

September
Vi sender dagsorden og materiale til delegeretmødet.

31. oktober
Vi holder delegeretmødet for alle delegerede og observatører.

Organisationerne sørger for:

1. januar - 15. februar
Organisationer, der vil indgå i valgforbund, indgår aftaler herom.

15. februar
Deadline for at indgå valgforbund og give skriftligt besked til FTFa.

1. maj
Deadline for valg af delegerede, observatører, suppleanter. Navne og mailadresser skal sendes til FTFa.

31. oktober
Delegeretmødet bliver holdt for alle delegerede og observatører.

VOXPOP FRA DELEGERETMØDET 2022

HENRIK SCHWARTZ

Hvordan har det været at være med i dag?

Det har være spændende. Der har været rigtig mange gode indlæg og debatter. Det har været spændende at være med til.

Hvad er det vigtigste, du tager med dig hjem fra mødet i dag?

Det har været, at man kan se, vi er en a-kasse, der er i udvikling og følger udviklingen. Jeg synes, det er super fedt.

Henrik Schwarz kommer fra Konstruktørforeningen.

HENRIK SCHWARTZ

HENRIK JANSBERG

Hvordan har det været at være med i dag?

Det har været informativt, det har været spændende. Det er jo en stor forretning, FTFa, så det er meget godt med det her indblik – og overblik ikke mindst.

Hvad er det vigtigste, du tager med dig hjem fra mødet i dag?

Nu repræsenterer jeg jo kunstnerne, så jeg tager med mig, at der er en indsats at gøre på det område for FTFa. Og også en indsats for os som kunstnerorganisation i at formidle, hvad FTFa kan på det her område, og hvad vi skal være gode til at påvirke.
Henrik Jansberg kommer fra Dansk Musiker Forbund.
HENRIK JANSBERG

DITTE BRØNDUM

Hvordan har det været at være med i dag?

Det har været en god oplevelse og jeg synes, det var en rigtig god beretningstale, som formanden holdt.

Hvad er det vigtigste, du tager med dig hjem fra mødet i dag?

Jeg tager især med mig, at FTFa arbejder benhårdt på at levere en virkelig god medlemsservice. Det synes jeg er rigtig vigtigt for mine medlemmer af fagforeningen, at de føler at a-kassen er et godt sted at lande, hvis man ender i ledighed.

Ditte Brøndum kommer fra Dansk Socialrådgiverforening.

DITTE BRØNDUM

HVOR AFHOLDES DELEGERETMØDET?

Delegeretmødet bliver holdt i København. Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S.

 

 

HVOR AFHOLDES DELEGERETMØDET?