Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

DELEGERETVALG OG -MØDE I FTFa

Følg med her på siden, hvor vi løbende opdaterer om det forestående delegeretmødet, som bliver holdt den 27. oktober 2022. 

TIDSLINJE FOR DELEGERETVALG OG -MØDE 2022

FTFa sørger for:

1. Januar
Vi trækker medlemstal, som ligger til grund for mandatfordelingen mellem organisationerne. Herefter sender vi en mail med et overblik over fordelingen.

1. januar - 14. februar
Vi står til rådighed for de organisationer, der vil indgå valgforbund.

15. marts
Vi sender en mail med fordelingen af antal delegerede for organisationer og valgforbund.

Juni
Vi offentliggør en liste over, hvem der er valgt til delegerede og observatører.
Vi sender invitationer til delegeretmødet.

September
Vi sender dagsorden og materiale til delegeretmødet.

27. oktober
Vi holder delegeretmødet for alle delegerede og observatører.

Organisationerne sørger for:

1. januar - 15. februar
Organisationer, der vil indgå i valgforbund, indgår aftaler herom.

15. februar
Deadline for at indgå valgforbund og give skriftligt besked til FTFa.

1. maj
Deadline for valg af delegerede, observatører, suppleanter. Navne og mailadresser skal sendes til FTFa.

27. oktober
Delegeretmødet bliver holdt for alle delegerede og observatører.

VOXPOP FRA DELEGERETMØDET 2020

Hvordan er det at være til delegeretmødet?

Det kan du få svar på i denne voxpop fra mødet i 2020, hvor vi spurgte deltagerne: Hvad er det vigtigste, du tager med dig fra mødet?

VOXPOP FRA DELEGERETMØDET 2020

HVOR AFHOLDES DELEGERETMØDET?

Første del af delegeretmødet bliver holdt på Børsen, Børsgade 1, 1217 København K.

Anden del holder vi på Christiansborg.

 

HVOR AFHOLDES DELEGERETMØDET?