Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

FTFA's DELEGERETMØDE

Følg med her på siden, hvor vi løbende opdaterer om delegeretmødet og det forestående delegervalg.

VOXPOP FRA DELEGERETMØDET 2020

Vi spurgte deltagerne: Hvad er det vigtigste, du tager med dig fra mødet?

VOXPOP FRA DELEGERETMØDET 2020

HVOR AFHOLDES DELEGERETMØDET?

Sted: Axelborg, Vesterbrogade 4a, 1620 København V

 

HVOR AFHOLDES DELEGERETMØDET?

TIDSLINJE FOR DELEGERVALG OG -MØDE 2020

FTFa sørger for:

1. Januar
FTFa trækker medlemstal til mandatfordeling og sender mail med fordeling

15. marts
FTFa sender mail om antal delegerede

Juni:
Offentliggørelse af valgte delegerede og observatører
Invitationer til delegeretmøde sendes

September:
FTFa sender materiale til delegeretmøde

29. oktober:
Delegermødet afholdes

Organisationerne sørger for:

15. februar:
Deadline for at indgå og skriftligt meddele FTFa om valgforbund

1. maj:
Deadline for valg af delegerede, observatører, suppleanter

29. oktober:
Delegerede deltager i delegermødet