Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

VI SER FREM MOD DELEGERETMØDET DEN 27. OKTOBER 2022

Her kan du læse om programmet for dagen og den foreløbige dagsorden.

Program

9.30-13.00: Delegeretmødet på Børsen, Kbh K

-- Det officielle program slutter -- 

13.30-16: Rundtur og politisk debat på Christiansborg for delegerede, observatører og hovedbestyrelsen. I debatten deltager Henrik Møller (A), Hans Andersen (V) og Jette Gottlieb (Ø).

 

Læs den foreløbige dagsorden her

Vi sender den endelige dagsorden og materiale ud til alle deltagere inden den 27. september 2022.

Få befordring for din deltagelse

Du kan som delegeret eller observatør få refunderet eventuelle udgifter, når du deltager i delegeretmødet.

Hvis du bliver forhindret

Hvis du er forhindret i at deltage på delegeretmødet, kan din suppleant deltage i stedet for dig. Du skal give besked til din faglige organisation, dit valgforbund eller til FTFa, hvis du bliver nødt til at melde afbud.

Du kan stille forslag til Hovedbestyrelsen

Hvis du og din faglige organisation vil stille forslag til Hovedbestyrelsen, kan I gøre det indtil den 27. august 2022, to måneder før delegeretmødet. Du stiller dit forslag ved at sende en mail til organisation@ftfa.dk.