Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

FTFa'S HOVEDBESTYRELSE

Hovedbestyrelsen i FTFa består af 13 medlemmer samt en formand og en næstformand. Det er delegeretmødet, der vælger medlemmerne af hovedbestyrelsen, som sidder for to år ad gangen.

Den siddende hovedbestyrelse blev valgt ved delegeretmødet den 27. oktober 2022.

Det er et krav, at man er medlem af FTFa for at kunne sidde i hovedbestyrelsen.

Steen Lund Olsen, Bestyrelsesformand i FTFa
Formand Steen Lund Olsen

Finansforbundet

Næstformand Allan Christensen
Dansk Told & Skatteforbund

Elisabeth Gregersen
Dansk Tandplejerforening

Henrik Jansberg
Dansk Musiker Forbund

Ghita Parry
Kost & Ernæringsforbundet

Carl Erik Rasmussen
Frederiksberg Kommunalforening

Charlotte Hougaard 
Forsikringsforbundet

Ann-Mari Grønbæk
Farmakonomforeningen

Kirsten Nielsen
Konstruktørforeningen

Henrik Frimand-Meier
safu

Morten T. Bay
Uddannelsesforbundet

Pia Beck Stæhr
Finansforbundet

Ole Lund Jensen
Finansforbundet

Henrik Steffensen Bach
Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører

Ditte Brøndum
Dansk Socialrådgiverforening