Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

FTFa'S AFDELINGER

Få overblikket over FTFa's forskellige afdelinger. Klik på afdelingernes navne herunder og læs om, hvad vi laver i FTFa.

 

Jobrådgiverne har bredt kendskab til alle FTFa’s fagområder. De arbejder primært med ledige medlemmer omkring sparring, rådgivning og vejledning i forbindelse med jobsøgning.

Du møder jobrådgiverne til individuelle samtaler, til intro- og fokusmøder samt på vores ugentlige jobsøgningsværksted Drop-In. Det er også jobrådgiverne, du får i røret, når du benytter dig af vores 24 timers sparring på CV og ansøgning.

Karriere-konsulenterne rådgiver og coacher beskæftigede medlemmer, uanset jobsituation, i fx kompetenceafklaring i forbindelse med job-, branche- og karriereskifte. Desuden består kerneopgaven af rekruttering, kontakt til virksomheder og outplacement. Og endelig står teamet for udvikling af nye tiltag og facilitering af events og arrangementer, herunder FTFa’s Løbeklub, julefrokost for medlemmer, samt workshops for og hos virksomheder.

Job & Karreriereteam Øst ledes af Anne Rasmussen

Job & Karriereteam vest ledes af Bjarke Daniel Møller

Forsikringsafdelingen er medlemmernes indgang til udbetaling af ydelser: Dagpenge, efterløn, feriedagpenge mv. Her sikrer vi medlemmerne økonomisk tryghed, fx i overgangen mellem to job eller på vej på efterløn. Sikker sagsbehandling, imødekommende vejledning og løbende kvalitetskontrol er nøgleord i vores bestræbelse på at give medlemmerne den bedste service, når de måtte have brug for at trække på deres forsikring.

Medlemsskabsteamet kan ofte være medlemmernes første og sidste kontakt med FTFa, da teamet administrerer alt omkring indmeldelse, udmeldelse og kontingent. Fra gratis medlemsskab over statusskift til over- eller tilflytninger sikrer Medlemskabsteamet, at der altid er styr på medlemmets forsikringsstatus, så forsikringen er på plads, hvis der bliver brug for den.

FTFa’s Kunstteam tager sig af medlemmer, der arbejder inden for de kunstneriske fag som eksempelvis musik, skuespil og film. Afdelingen består af både jobrådgivere og medlemskonsulenter, som har særlig indsigt i de arbejdsforhold, som mange kunstnere, selvstændige og freelancere arbejder under. De ved, hvordan a-kassen kan spille sammen med det og kan give medlemmerne målrettet rådgivning. Mads Tjalve er i spidsen for kunst- og selvstændigeteamet.

Marketing & Kommunikation varetager ekstern og intern kommunikation til alle FTFa´s mange interessenter. Herudover er det afdelingens opgave, at tiltrække nye medlemmer til FTFa, samt at fastholde eksisterende medlemmer. I samarbejde med kollegaerne i hele organisationen, sikrer vi den gode serviceoplevelse for vores medlemmer.

Det er også konsulenter fra Marketing & Kommunikation, der tager ud og møder de studerende på uddannelsesinstitutionerne og fortæller, hvad FTFa kan gøre for dem, allerede mens de læser. Herudover holder vi workshops om f.eks. studieteknik og praktikpladssøgning for de studerende. Marketing & Kommunikation har ligeledes ansvaret for drift og udvikling af vores hjemmeside og sociale medier.

Kim Hagen er chef for Marketing & Kommunikation.

FTFa's Sekretariat varetager, udover betjening af direktion og hovedbestyrelse, det tætte samarbejde med de 58 organisationer, FTFa samarbejder med. Det er også Sekretariatet, der sørger for at detaljerne er på plads i forbindelse med delegeretmøder og –valg.

Derudover driver Sekretariatet FTFa’s projektkontor, som har ansvaret for at sikre overblik og styring af projektporteføljen på de større strategiske og tværorganisatoriske projekter, ligesom arbejdet med forbedringskultur (lean) og samfundsansvar også er forankret i Sekretariatet.

Sekretariatschef Anders Lorenzen er i spidsen for Sekretariatet.

Medlemsserviceteamet udgør den første kontakt, som mange medlemmer har med FTFa. Det er medlemskonsulenterne, der besvarer medlemmernes telefonopkald og chats fra 8-18 alle hverdage. I Medlemsservice teamet sidder både medlemskonsulenter og studentermedhjælpere klar til hurtigt at svare på medlemmernes spørgsmål. Benna Hindborg er chef for teamet.

Økonomiafdelingen udarbejder budgetter samt interne og eksterne regnskaber. FTFa udbetaler ydelser for mere end 2,2 milliarder kroner årligt, som løbende skal rapporteres til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Vi administrerer også kontingenter for vores over 140.000 medlemmer samt tager os af ejendomsadministration og værdipapirer. Økonomichef Lone Schwaner leder økonomiafdelingen.

JURA består af juridiske eksperter, der sidder med hvert sit specialområde inden for a-kasselovgivningen. Det er JURA, der sikrer, at FTFa følger a-kassereglerne, og det er også JURA, der afgør eventuelle klagesager. Der ud over hører FTFa’s socialrådgiver til dette team.

I spidsen for sekretariat står juridisk chef Lars Toft Simonsen.

 

FTFa er en af landets mest digitaliserede a-kasser. Meget af sagsbehandlingen og kontakten med FTFa's medemmer foregår elektronisk gennem selvbetjeningssystemet, Tast Selv. I afdelingen, Digital udvikling og service, sørger vi for udvikling af nye it-løsninger til både internt og eksternt brug samt for it-support til FTFa’s medarbejdere.

Chef for digital udvikling og service, Peter Meleschko, står i spidsen for afdelingen.

På FTFa’s kontor i København er der kantine, som hver dag laver en sund og varieret frokostbuffet og står for servering i forbindelse med møder og arrangementer. Kantinen i FTFa har i 2014 fået Nøglehulsmærket for spisesteder. Louise Elmkjær er i spidsen for FTFa’s kantine.

Intern Service tager sig af håndværksopgaver samt sorterer, scanner og uddeler post. Det er også intern service, der bemander receptionen og møder de medlemmer, der kommer til møde i FTFa, ligesom Intern Service har det overordnede ansvar for indkøb og indkøbsaftaler. Høgni Weihe er chef for Intern Service.

HR-afdelingen tager sig af alt det juridiske arbejde i forbindelse med ansættelser, overenskomster og generelle arbejdsforhold. Det er også HR-afdelingen, der gennemfører og står i spidsen for kompetenceudvikling, virksomhedens sundhedstiltag og –politikker samt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. 

Marie-Louise Holck Christensen står i spidsen for HR