Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

FTFa'S AFDELINGER

Få overblikket over FTFa's forskellige afdelinger. Klik på afdelingernes navne herunder og læs om, hvad vi laver i FTFa.

FTFa's organisationsdiagram

Afdelingen står for automatiseringer, analyser og udvikling af data.

FTFa er en af landets mest digitaliserede a-kasser. Meget af sagsbehandlingen og kontakten med FTFa's medemmer foregår elektronisk gennem selvbetjeningssystemet, Tast Selv. I afdelingen, Digital Udvikling og Service, sørger vi for udvikling af nye it-løsninger til både internt og eksternt brug samt for it-support til FTFa’s medarbejdere.

Chef for digital udvikling og service, Peter Meleschko, står i spidsen for afdelingen.

Innovationsteamet har til opgave at binde IT og forretning sammen og udvikle medlemsrettede digitale produkter, som er intuitive, brugervenlige og udviklet i tæt samspil med vores medlemmer.

Teamet arbejder især med at forbedre og gentænke FTFa's digitale sagsbehandling, og derudover er teamet ansvarlige for at indtænke og projektlede implementering af kunstig intelligens både i vores digitale medlemsvendte produkter og i vores interne arbejdsgange.

Derudover er innovationsteamet ansvarlig for driften af FTFa's PMO og for at hjælpe projektledere på tværs i huset med at scope, gennemføre og evaluere strategiske projekter.

I spidsen står Disa Brejnrod.

Jura består af juridiske eksperter, der sidder med hvert sit specialområde inden for a-kasselovgivningen. Det er Jura, der sikrer, at FTFa følger a-kassereglerne, og det er også Jura, der afgør eventuelle klagesager.

I spidsen for Jura står juridisk chef Lars Toft Simonsen.

 

HR tager sig af alt det juridiske arbejde i forbindelse med ansættelser, overenskomster og generelle arbejdsforhold. Det er også HR-afdelingen, der gennemfører og står i spidsen for kompetenceudvikling, virksomhedens sundhedstiltag og –politikker samt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. 

Marie-Louise Holck Christensen står i spidsen for HR.

Marketing og Kommunikation varetager ekstern og intern kommunikation til alle FTFa´s mange interessenter. Herudover er det afdelingens opgave, at tiltrække nye medlemmer til FTFa, samt at fastholde eksisterende medlemmer. I samarbejde med kollegaerne i hele organisationen, sikrer vi den gode serviceoplevelse for vores medlemmer.

Det er også konsulenter fra Marketing og Kommunikation, der tager ud og møder de studerende på uddannelsesinstitutionerne og fortæller, hvad FTFa kan gøre for dem, allerede mens de læser. Herudover holder vi workshops om f.eks. studieteknik og praktikpladssøgning for de studerende. Marketing og Kommunikation har ligeledes ansvaret for drift og udvikling af vores hjemmeside og sociale medier.

Kim Hagen er chef for Marketing og Kommunikation.

FTFa's Sekretariat varetager, udover betjening af direktion og hovedbestyrelse, det tætte samarbejde med de 58 organisationer, FTFa samarbejder med. Det er også Sekretariatet, der sørger for at detaljerne er på plads i forbindelse med delegeretmøder og –valg.

Sekretariatschef Lars Toft Simonsen er i spidsen for Sekretariatet.

Økonomiafdelingen udarbejder budgetter samt interne og eksterne regnskaber. FTFa udbetaler ydelser for mere end 2,2 milliarder kroner årligt, som løbende skal rapporteres til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Vi administrerer også kontingenter for vores over 140.000 medlemmer samt tager os af ejendomsadministration og værdipapirer. Økonomichef Lone Schwaner leder økonomiafdelingen.

Økonomiafdelingen består også af kantinen:

På FTFa’s kontor i København er der kantine, som hver dag laver en sund og varieret frokostbuffet og står for servering i forbindelse med møder og arrangementer. Kantinen i FTFa har i 2014 fået Nøglehulsmærket for spisesteder. Louise Elmkjær er i spidsen for FTFa’s kantine

Forsikringsservice udgør den første kontakt, som mange medlemmer har med FTFa. Det er medlemskonsulenterne, der besvarer medlemmernes telefonopkald. I teamet sidder både medlemskonsulenter og studentermedhjælpere klar til hurtigt at svare på medlemmernes spørgsmål.

Derudover er forsikringsservice medlemmernes indgang til udbetaling af ydelser: Dagpenge, efterløn, feriedagpenge mv. Her sikrer vi medlemmerne økonomisk tryghed, fx i overgangen mellem to job eller på vej på efterløn. Sikker sagsbehandling, imødekommende vejledning og løbende kvalitetskontrol er nøgleord i vores bestræbelse på at give medlemmerne den bedste service, når de måtte have brug for at trække på deres forsikring.

Til digital understøttelse er vores applikationsteam også tilknyttet forsikringsservice.

Den daglige ledelse består af Ania Alban Birkesholm, Anja Tornøe, Benna Hindborg og Mads Gylstorff Tjalve.

Jobrådgiverne i Jobservice har bredt kendskab til alle FTFa’s fagområder. De arbejder primært med ledige medlemmer omkring sparring, rådgivning og vejledning i forbindelse med jobsøgning.

Du møder jobrådgiverne til individuelle samtaler, til intro- og fokusmøder og på webinarer.

Karriere-konsulenterne rådgiver og coacher beskæftigede medlemmer, uanset jobsituation, i fx kompetenceafklaring i forbindelse med job-, branche- og karriereskifte.

Derudover tager Jobservice sig af medlemmer, der arbejder inden for de kunstneriske fag som eksempelvis musik, skuespil og film. Afdelingen består af både jobrådgivere og medlemskonsulenter, som har særlig indsigt i de arbejdsforhold, som mange kunstnere, selvstændige og freelancere arbejder under. De ved, hvordan a-kassen kan spille sammen med det og kan give medlemmerne målrettet rådgivning.

Den daglige ledelse består af Anne Rasmussen og Bjarke Daniel Møller.