Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

TIPS TIL DIN MUNDTLIGE EKSAMEN

Lær at præsentere dit budskab skarpt og involverende, når du skal til mundtlig eksamen.

Gennemslagskraft - FTFa

Podcast: Få ro i maven og styr på dine tanker

Lyt til denne podcast, når du skal til eksamen (varighed: 6 min. 34 sek.).

Hør den gerne en time før du skal ind og levere ved eksamensbordet. Så får du styr på dine nerver og finder fokus.

4 råd til den mundtlige eksamen

Lær at præsentere dit budskab skarpt og involverende, når du skal til mundtlig eksamen. Her er fire råd til at komme godt i gang med at forbedre din mundtlige eksamenspræsentation.

Find dine pointer

Din underviser og censor har ligesom alle andre mennesker en arbejdshukommelse, som blot slipper tre pointer igennem ad gangen. Det er en udfordring, men den skal du vende til din fordel.

Derfor skal du hjælpe dine tilhørers hjerne ved på forhånd at udvælge de vigtigste pointer. På den måde sikrer du dig, at dine vigtige pointer trænger igennem. Sådan her gør du:

1) Skriv en liste med alle dine pointer

2) Gå listen igennem, prioritér dem og streg de mindst vigtige pointer ud

3) Skriv en ny, kortere liste med de pointer, som du prioriterede højest.

4) Gentag processen, indtil du har 1-3 pointer tilbage

5) Tillykke! Du har nu fundet dine vigtigste pointer. Se herunder hvordan den tidligere amerikanske præsident holder en fantastisk tale:

Udklip

Skab struktur i din præsentation

Du har nu fundet frem til dine vigtigste pointer. Start med at præsentere dig selv og den vigtigste pointe. Lav en ”indholdsfortegnelse” til dit oplæg.

Det gør du ved at fortælle at dit oplæg indeholder f.eks. tre afsnit – problemstilling, analysepointer og konklusion. Undervejs i oplægget kan du fortælle, hvor I er i oplægget, fx ” Nu går jeg videre til afsnit to – analysepointer.” Jo tydeligere du er, jo mere fokuserer tilhørerne på dit budskab.

Gentag gerne din hovedpointe i starten, undervejs og til sidst.

Skab overraskelser

Du kender det selv. Din koncentration er højest i starten af timen og så daler den. Det samme gælder for din underviser og censor, når du fx står og præsenterer dit eksamensprojekt.

En god idé er derfor at du lægger små overraskelser ind, der fanger opmærksomheden hos dine tilhørere og får dem til at lytte aktivt til, hvad du siger. Det kan fx være:

  • En historie (storytelling skaber billeder hos tilhøreren)
  • Et citat (fx fra din empiri)
  • En henvisning til aktuel begivenhed (som tilhørerne kender til)
  • Spørgsmål til underviser og censor (selvfølgelig et godt og relevant spørgsmål)

Uanset hvilket greb du bruger til at fastholde opmærksomhed, skal du sørge for, at det er relevant for det, som du præsenterer. Har du analyseret på hvorfor Nordeas markedsføringsstrategi lykkes så godt på sociale medier, kan du perspektivere dette til fx en aktuel, men fejlslåen strategi hos en konkurrerende bank.

På den må henviser du til en aktuel begivenhed, men gør det ved at perspektivere din egen opgave.

Når eksamen går i gang

Og du træder ind i døren, så husk at give underviser og censor hånd, kig dem i øjnene, sig goddag og præsenter dig selv og din agenda. Så fremstår du professionel og imødekommende.

 

HVAD ER STORYTELLING?

En af de stærkeste virkemidler, når det gælder om at levere en god præsentation, er storytelling.

Storytelling skaber billeder hos tilhøreren, og engagerer dem. Samtidig kan storytelling bruges til at give perspektiv, og trække referencer mellem fx din case og andre cases.

Storytelling i forbindelse med eksamenspræsentationer er dog et tveægget sværd. Undgå at det bliver et show og ikke en faglig præsentation.

Du skal stadig argumentere for dine valg i din opgave, og vise, hvorfor tingene hænger sammen og giver mening.

Se 5 gode eksempler på storytelling i reklamesammenhæng