Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

FEEDBACK DER GØR EN FORSKEL

Bliver der lyttet til din feedback? Og lytter du selv til folks feedback til dig? Få gode råd til både at give og tage i mod feedback.

Gruppearbejde - FTFa

Du har måske hørt om burger-modellen – eller sandwich-modellen – når du skal give feedback.

Denne model består af tre lag, som er gode at følge, når du skal give feedback, som modtageren skal tage til sig.

Når du ønsker at give feedback, så sørg for at modtageren også er med på det. Spørg gerne, om du må give feedback inden du starter.

Det kan også være en rigtig god ide at ridse op, hvad det er, I gerne vil opnå med den tekst eller oplæg eller hvad det måtte være, du skal give feedback til. På den måde afklarer i mulige forskelligheder i præmissen for produktet.

Burgermodel
Brød: Specifik ros (tre ting)
Bøf: Et forslag til forbedring
Brød: Generel positivt

Start fra oven, hvor du giver specifik ros. Vi har tendens til at være meget generelle og sige ’det ser rigtig godt ud’. Men hvad er det, der ser godt ud og hvorfor?

Når du kommer til bøffen, så vælg en (højst to) ting, du vil præsentere. Hvis du kommer med for mange, hører modtageren kun det første og glemmer resten. Så gem dine andre forslag til en ny burger-runde.

Igen er det vigtigt at du er så specifik som muligt. Du bliver nødt til at forklare, hvad det er, der kan gøres bedre og hvorfor.

Den sidste bolle er en afsluttende generel ros. Noget der giver modtageren energi og peger fremad. Fx "Jeg synes generelt, at vi får lavet så meget godt sammen".

Gode råd til dig, der giver feedback:

  • Som feedbackgiver skal du fokusere på det konkrete
  • Begrund din feedback i din egen læseoplevelse og/eller kriterierne for opgaven
  • Undskyld ikke for din feedback
  • Giv din feedback som en melding, ikke som et oplæg til diskussion
  • Forbered dig på din feedback, inden du giver den

Som gruppe bør I aftale rammerne for feedback, inden I begynder at arbejde. Det er en god idé at aftale allerede, når I taler om jeres forventninger til gruppearbejdet.

Sådan modtager du feedback:

Feedback er et oplæg til at gøre din og din gruppes samlede produkt bedre. Nogle synes, det er svært at få feedback fra ens medstuderende. Prøv at fokusere på, at feedbacken handler om din tekst, ikke om dig som person:

  • Ti stille. Undgå at begynde at forklare dig. Det kommer til at virke som et forsvar eller en undskyldning
  • Lyt til feedbacken og tag noter
  • Hvis du alligevel taler, så gør det som svar på afklarende spørgsmål fra feedbackgiveren
  • Opstår der spørgsmål hos dig, så noter dem ned, og stil dem først når feedbackgiveren er færdig
  • Når feedbacken er afsluttet, skal I selvfølgelig diskutere feedbackpunkterne for at finde en løsning på, hvordan i arbejder videre med teksten

Hvis du ikke synes, at du kan bruge den feedback, som du har fået, er det ofte fordi feedbacken ikke har været konkret og konstruktiv nok. Så spørg igen. Og spørg evt. om de kan omformulere deres feedback til konkrete forslag.

Eksempel på god feedback:

Eksemplet på feedback bruger feedback modellen øverst i artiklen:

”Jeg kan rigtig godt lide den måde, som du starter afsnittet med et citat fra vores respondenter. Det fanger min opmærksomhed som læser. Citatet passer også rigtig godt til, at afsnittet handler om analyse af vores spørgeskemaundersøgelse. Du har generelt mange gode pointer på bare én side. Jeg kunne godt tænke mig, at vi fik uddybet de gode pointer mere, fordi vores lærer har sagt, at underbygningen af analysepointer er vigtig i den her opgave. Mit forslag er, at vi kan bruge flere eksempler til at få argumenteret for pointerne."