Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

FÅ EN GOD START PÅ JERES GRUPPEARBEJDE

Få råd til, hvordan I afstemmer jeres forventninger til hinanden, og hvad der bør stå i en gruppekontrakt.

Gruppearbejde - FTFa

1. skridt: Hvad er dine forventninger?

Start jeres første møde med hver især at bruge 10 minutter på at tænke over jeres svar til disse spørgsmål:

  • Hvad er en god gruppe for dig?
  • Hvor vigtigt er det faglige for jer? Hvor vigtigt er det sociale for jer?
  • Hvor meget tid vil I bruge på hjemmearbejde?
  • Hvad er det bedste ved at arbejde i en gruppe?
  • Hvornår kan det være svært at få et gruppearbejde til at fungere?
  • Hvad gør I, hvis et gruppemedlem ikke overholder jeres aftaler?
  • Hvad glæder I jer mest til ved projektarbejdet?
  • Hvad er jeres ambitioner med projektarbejdet?

2. skridt: Hvordan er jeres fælles forventninger?

Vend nu jeres svar i gruppen. Sørg for at være så ærlige, som I kan. Et ærligt svar giver et klarere billede af dig, og hvad du bidrager med til gruppearbejdet. Stil uddybende spørgsmål, hvis I hører svar, som I ikke helt forstår. Næste skridt er at skrive en kontrakt for jeres gruppearbejde.

3. skridt: Skriv kontrakt på jeres gruppearbejde

Et godt samarbejde i en gruppe forudsætter, at alle kender målet og er nogenlunde enige om, hvilken vej man skal gå. Denne retning og det konkrete mål, kan nogle gange være svære at se for en gruppe og derfor kan gruppekontrakten være et fantastisk redskab, til at undgå misforståelser og konflikter, undervejs i skriveprocessen.

Kontrakten bør indeholde disse syv punkter:

Gruppens ambitionsniveau

Hvor ambitiøse er I? Går I efter 12-tallet, eller er et 4-tal nok? Skal I arbejde med projektet hele tiden, eller kan man godt holde fri engang imellem? Afklar dette. Sørg for at være så ærlige som muligt, så det I skriver ned også passer til jeres egen virkelighed.

Gruppens punktlighed

Er det ok, at man kommer kl 9.10, hvis man har aftalt at mødes kl 9? Hvad gør man hvis man bliver forsinket, er der fx en, man skal ringe til eller…?

Aflevering af delopgaver

Hvornår skal delopgaver afleveres til resten af gruppen, så man kan få givet feedback? Et forslag kunne fx være, at man sender det, man har skrevet til resten af gruppen senest kl. 20 dagen inden, gruppen mødes. Så har gruppen aftenen til at læse det igennem, og alle kan møde forberedt til feedback dagen efter.

Feedback

Afstem hvordan I giver feedback, så I undgår at træde hinanden over tæerne og gøre hinanden sure, når I kommenterer på hinandens arbejde.

Forventninger til hjemmearbejde

Hvilke forventninger har I hver især til det arbejde, der skal lægges derhjemme? Har I fri, når I tager hjem, eller forventes det, at man bruger et par timer hver aften på arbejdet? Husk at være ærlige. Du vil naturligvis ikke have nær så meget tid til at knokle hele aftenen, hvis du er enlig mor, som du villet have haft, hvis du ikke havde de samme forpligtelser.

Konsekvenser hvis man ikke overholder kontrakten

Hvilke konsekvenser har det, hvis I hver især ikke overholder kontrakten?

Underskrift af hver enkelt gruppemedlem

Skriv under på kontrakten, så I er sikre på, hvad I aftaler. Så undgår I, at nogen i en konfliktsituation, ikke påstår, at han/hun ikke vidste, hvad gruppen havde aftalt.

I kan også overveje at inddrage emner som privatsnak, mobilbrug og længde af frokostpauser. Ved længere projektforløb kan det også være relevant at indføre krav om logbog og evalueringsmøder med konkrete datoer og tidspunkter.