Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

5 MÅDER AT LØSE KONFLIKTER

Er uenighed blevet til en konflikt, så kan de her fem punkter hjælpe jer med at løse konflikten.

Gruppearbejde - FTFa

1. Dialogmøde

Saml gruppen til et møde, hvor det eneste på dagsordenen er, at I vil prøve at løse konflikten. Undgå at tro, at jeres konflikt går væk, hvis I ikke mødes eller lader som om, den ikke er der.

2. Genbesøg gruppekontrakten

Start mødet med at læse jeres gruppekontrakt igennem. Tal om, hvordan I overholder de aftaler, som I lavede i starten af projektperioden. Måske I skal ændre noget i kontrakten?

3. Forhold jer til sagen – og ikke de involverede personer

Afklar om jeres konflikt er faglig eller personlig. Konflikter, som er faglige, kan være sunde og gode for projektet. De kan nuancere jeres argumenter og kvalificere jeres arbejde. Hvis jeres konflikt er personlig, så bliv enige om, at I vil øve jer på at være professionelle omkring, at I samarbejder i en gruppe. Se om I kan rette fokus mod det faglige i jeres samarbejde.

4. Den røde stol

Det er ikke alle, der nødvendigvis siger lige meget i en gruppe, når konflikten raser. Så tag en runde, hvor I på skift får lov og rum til at fortælle, hvordan I oplever konflikten. Fortæl hvordan du oplever konflikten. Forklar dine behov, og hvordan du mener den optimale løsning ser ud. Alle andre lytter og afbryder ikke personen i den røde stol.

5. Vær lydhør

Forsøg at forstå modparten. Prøv at lytte ind i de andres behov. Vær åben for løsningsforslag og kompromiser, som kan stoppe konflikten og drive projektet videre.

Konflikttrappen

 

Konflikter kan sagtens være konstruktive, men når de eskalerer, kan det blive meget destruktivt, og det kan blive sværere og sværere at komme ud af en konflikt. Konflikttrappen kan være en rigtig god hjælp til at vurdere, hvor en konflikt er henne, og hvordan den kan gribes an.

Ofte vil folk have forskellige opfattelser af, hvordan konflikten er startet, men på trods af det, vil det som regel være muligt at blive enige om, hvilket niveau konflikten har.

 1. Uenighed
  I har forskellige holdninger til et emne. Uenigheden er ikke destruktiv. Som regel løser vi hurtigt uenighederne, uden at vi skader relationen til andre. Vi udveksler synspunkter, lytter til hinanden og skifter mening, hvis andres argumenter er bedre end vores egne. Der er plads til at være uenige og tage en god diskussion.
 2. Den andens skyld
  I begynder at gå efter manden og ikke bolden og tænker begge, at det er den anden, der er selve problemet. I misforstår hinanden og tvivler på hinanden motiver.
 3. Problemet vokser
  Tidligere, gamle sager dukker op, og nye problemer kommer til. I tænker og siger: ”Du gør altid…”
 4. Dialogen forsvinder
  Nu er det oprindelige problem næsten glemt. I hører ikke, hvad hinanden siger, men misforstår bevidst hinanden. Til sidst kan I ikke længere tale sammen, men kun om hinanden.
  Alliancer og kliker kan begynde at blive dannet.
 5. Sort/hvidt
  Det oprindelige problem er helt forsvundet nu. Nu handler det kun om at have ret eller ikke ret. Det hele er sort eller hvidt.
 6. Krig
  Nu er målet at skade hinanden. I fører krig, både fysisk og psykisk. Vreden har fået overtaget.
  Andre bliver inddraget i alliancer, og vi siger ”Er det mig, der er helt galt på den?” eller ”Synes du ikke, at det er for galt?”.
 7. Klimaks
  I kan ikke klare synet af hinanden og kan ikke være i samme rum. Konflikten har nået sit klimaks.