Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

4 TRIN TIL AT HUSKE DIT PENSUM PÅ KORTERE TID

Som ny på en videregående uddannelse, vil du formentligt blive præsenteret for meget ny faglitteratur, som du skal læse for første gang forud for undervisningen. Her handler det om at forstå, hvad teksten handler om - ikke om at kunne alle detaljer, men at finde og forstå de centrale ord og pointer. Her får du en god læseteknik.

Studieteknik - FTFa

Læseteknik: Læs teksten 4 gange

Det lyder besværligt, men den bedste læseteknik er at læse teksten ad fire omgange:

  • Overblikslæsning
  • Skanning,
  • Hurtig læsning
  • Normal læsning

De fire omgange tager faktisk langt kortere tid, end hvis du læser almindeligt, fordi du kun normallæser de vigtigste passager.

Formålet med at læse en tekst fire gange er simpel: Jo flere gange noget bliver gentaget, jo bedre bliver det lagret i din hukommelse, og jo bedre husker du det, når du får brug for det.

Step 1: Overblikslæsning

Læsemåde
Læs titel, overskrifter, indholdsfortegnelse
Kig på figurer, modeller, illustrationer
Læs bagsidetekst, konklusion eller resume
Evt. google dig til et resume

Formål
Du læser for at forstå, hvad teksten generelt handler om, hvordan den er opbygget, hvor svært tilgængelig den er, og hvad du kan bruge den til.

Du læser ikke selve teksten, men alt omkring den. Det giver dig et overblik over, hvad teksten handler om.

Step 2: Skanning

Læsemåde
Blikket løber over siderne hurtigt og overfladisk
Brug ca. 10-15 sek. pr. side
Koncentrer dig om nøgleord
Undgå at stoppe og tænke over betydning af ordene

Formål
Du læser for at få overblik over indhold og nøgleord i teksten. Din hjerne begynder nu at genkende ord og begreber.

Det giver psykologisk overskud, når du ved, hvad der venter i de næste læsninger.

Step 3: Hurtig læsning

Læsemåde
Du læser meget hurtigere end normalt
Undgå tilbagespring og stop
Stop den indre dialog
Uforståelige ord springes over
Marker centrale passager med en streg i marginen

Formål
Du læser for at få overblik over vigtige passager i teksten. Oftest bliver de vigtigste begreber gentaget mange gange og forklaret. Tving derfor dit blik til hurtigt at læse henover ordene.

Step 4: Normal læsning

Læsemåde
Læs de steder i teksten, hvor du har markeret med en streg i marginen.
Du læser for at få fat i tekstens budskab, problemstilling, nøgleord og konklusioner.
Du arbejder koncentreret.

Formål
Du læser for at forstå og tilegne dig de centrale passagers indhold og mening. Det er oftest denne form for læsning, som studerende forbinder med studielæsning. Det er en god ide at tage notater efter denne sidste læsning enten i form af et resumé eller et mindmap.

Optimér din læseteknik - videoguide

Få redskaber til, hvordan du husker det, du læser, og til hvordan du læser hurtigere, end du plejer.

838295346 640