Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

DU HAR MULIGHED FOR AT KLAGE

...hvis du er uenig i den afgørelse, du har fået fra FTFa


DETTE ER VÆRD AT VIDE:

Hvem behandler klagen?

Det er Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA) under Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering (STAR), der behandler din klage.

Hvad er fristen for at klage?

Du har en frist på fire uger til at klage over en afgørelse. FTFa skal modtage din klage senest fire uger efter, du har fået vores afgørelse.

Sådan er forløbet

Når du sender en klage, vurderer FTFa i første omgang, om sagen efter vores opfattelse er behandlet korrekt. Mener vi, at vi har lavet en fejl, retter vi fejlen med det samme, og sagen bliver dermed afsluttet.

Vurderer vi, at sagen er behandlet korrekt, og vi fastholder vores afgørelse helt eller delvist, sender vi klagen videre til CKA med vores bemærkninger. CKA vurderer sagen igen uafhængigt af FTFa’s afgørelse og kommer med sin egen afgørelse. Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at den afgørelse, som CKA kommer med, kan stille dig ringere end den oprindelige vurdering. Du kan altså ende med at få et dårligere resultat, efter du har klaget.

Hvornår får jeg svar på klagen?

Du kan forvente, at vi vurderer din klage inden for tre uger efter, du har sendt den til os.

Hvis klagen ender med at blive sendt til CKA, vil du høre fra dem, når de har fået sagen. Sagsbehandlingstiden hos CKA kan variere.

SÅDAN KLAGER DU

Der er ikke faste krav om, hvad du skal skrive i din klage. Du kan nøjes med at skrive, at du ønsker at klage over afgørelsen. Men du er meget velkommen til at beskrive, hvorfor du er uenig i FTFa’s afgørelse, da vi gerne vil vide, hvorfor du mener, at afgørelsen er forkert.

Du sender din klage til FTFa her via Tast selv

Klager over FTFa Lønsikring
Er du ikke enig i vores afgørelse om din lønsikring, har du mulighed for at klage til FTFa. Klagen skal sendes til FTFa, Snorresgade 15, 2300 København S, eller pr. mail til Loensikring@ftfa.dk. Vi vil så vurdere din sag igen.

Hvis du derefter fortsat er uenig i vores afgørelse, vil vi forelægge sagen for FTFa Klagenævn, som er sammensat af et ligeligt antal repræsentanter fra AmTrust (forsikringsselskabet), Marsh (AmTrusts repræsentant i Danmark) og FTFa.

Endelig kan klagenævnets afgørelser indbringes for Ankenævnet for Forsikring.

Har du spørgsmål til muligheden for at klage, er du velkommen til at kontakte os på 70 13 13 12.