Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

DEN NY FERIELOV I KORTE TRÆK

Få styr på, hvordan loven om samtidighedsferie påvirker dig.

Loven gælder kun feriedage

OBS: Den nye lov gælder kun medlemmer i beskæftigelse OG IKKE ledige medlemmer, der optjener feriedagpenge!

KORT OM DEN NYE FERIELOV

Hvad ændrer sig, og hvad ændrer sig ikke?

Personer, der er nye på arbejdsmarkedet fx nyuddannede, skal i dag vente op til næsten 1,5 år, inden de har mulighed for at holde betalt ferie. Det laver de nye regler om på, når det i 2020 bliver muligt at afholde sin ferie allerede måneden efter, du har optjent dem.

De nye regler ændrer ikke ved din ret til at holde 25 feriedage om året (fem uger).

Hvornår gælder de nye regler fra?

Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020. Overgangsperioden starter den 1. januar 2019.

Hvorfor kommer der nye regler?

Lovændringerne bunder i en skrivelse fra EU-kommissionen, da den nuværende ferielov ikke overholder EU's arbejdstidsdirektiv.

FERIEREGLERNE I DAG

  • Før vi kan holde ferie, sparer vi feriedage sammen i løbet af et optjeningsår. Et optjeningsår varer et helt år og perioden følger et kalenderår. Det vil sige fx fra 1. januar 2018 til 31. december 2018
  • Vi sparer 2,08 feriedage op hver måned, så vi efter et helt år med arbejde har 25 feriedage, vi kan holde i løbet af ferieåret
  • Ferieåret varer også et helt år, men perioden breder sig over to kalenderår, fordi det starter den 1. maj og slutter den 30. april

Eksempel for dig, der har arbejdet:

Du arbejdede hele 2017. Du kan fra 1. maj 2018 til 30. april 2019 holde 25 feriedage.

Eksempel for dig, der er ny på arbejdsmarkedet:

Du er fx begyndt at arbejde den 1. december 2017. Det betyder, at du kun når at optjene 2,08 feriedage i optjeningsåret, som du kan holde fra 1. maj 2018 til 30. april 2019. Vil du holde mere end to feriedage i løbet af det år, bliver det for egen regning.

NYE FERIEREGLER DEN 1. SEPT. 2020

  • Du optjener og afholder ferie i samme periode. Et optjeningsår varer et år og går nu fra 1. september til 31. august
  • Du sparer fortsat 2,08 feriedage op hver måned, men du kan løbende holde dem. I nogle tilfælde kan din arbejdsgiver give dig lov til at holde dine feriedage på forhånd - altså inden du har optjent dem
  • Ferieafholdelsesperioden varer 16 måneder fra 1. september til 31. december - fire måneder længere end i dag


Eksempel for dig, der har arbejdet:

Fra ferieåret starter den 1. september 2020, kan du løbende holde de feriedage, du optjener hver måned.

Eksempel for dig, der er ny på arbejdsmarkedet:

Fra ferieåret starter den 1. september 2020, begynder du at optjene 2,08 feriedage hver måned. Det betyder, at du kan holde to feriedage allerede efter en måneds arbejde.

OVERGANGSPERIODEN

Overgangsperioden løber fra den 1. januar 2019 og frem til den 31. august 2020. Overgangsperioden skal sikre, at du kan holde 25 dage pr. ferieår. Uden overgangsperioden kunne du have op til 25 feriedage med dig ind i det nye ferieår, hvor du også løbende kommer til at optjene og afholde 25 nye.

Lad os bryde tiden op indtil de nye regler træder i kraft:

1. januar - 31. august 2019: Forkortet optjeningsperiode
Du optjener feriedage præcis, som du plejer, men optjeningsåret er forkortet til otte måneder. Det betyder, at du optjener 2,08 feriedag pr. måned, som du som normalt kan holde fra 1. maj 2020. Arbejder du alle otte måneder, optjener du 16,6 feriedage.

1. september 2019 - 31. august 2020: Feriedage til udbetaling som pensionist
Du optjener stadig 2,08 feriedage pr. måned, men du kan først få dem udbetalt, når du går på pension. Indefrysningen af de feriedage, du optjener i løbet af dette år, sikrer, at dit antal af feriedage ligger på 25 dage om året, når det nye ferieår starter. Uden indefrysningen ville nogle ansatte stå med 50 feriedage (ti uger) i det samme afholdelsesår.

1. september 2020: Den nye ferielov
De nye regler om samtidighedsferie træder i kraft: Du optjener og afholder dine feriedage i samme ferieår.

FAQ OM DE NYE FERIEREGLER

Hvorfor er der en del af mine feriedage, jeg først kan få udbetalt som pensionist?

De feriedage, du optjener i overgangsperioden, kan du først få udbetalt, når du går på pension. Uden overgangsperioden ville nogle ansatte stå med ti ugers ferie i ét ferieår. Overgangsperioden sikrer, at dit antal med feriedage ligger stabilt på 25 dage om året i stedet for op til 50 feriedage.

Hvad sker der med mine feriedage?

De feriepenge, du sparer op til at få udbetalt, når du går på pension, bliver sat ind på en feriefond, som Lønmodtagernes Dyrtidsfond forrenter i samarbejde med ATP. Det betyder, at der er sandsynlighed for, at du får mere udbetalt, end du havde sparet op.

Har du penge stående i feriefonden, vil du hvert år få et udskrift af dit feriebeløb, hvor du kan se, hvordan forrentningen går.

Kan jeg stadig holde fem uger ferie om året?

Ja, du vil fortsat kunne holde fem ugers ferie hvert år. Det ændrer sig ikke. Overgangsperioden sørger for, at du har ret til 25 feriedage pr. år.

  

DINE FORDELE VED DE NYE FERIEREGLER

Betalt ferie fra starten

Sådan bliver det: Er du ny på arbejdsmarkedet, kan du holde betalt ferie allerede måneden efter, du begynder at arbejde.

Nuværende situation: Er du ny på arbejdsmarkedet, skal du vente over et år på at kunne holde betalt ferie.

Længere periode at holde ferie i

Sådan bliver det: Under den nye ferielov vil du have 16 måneder til at holde din ferie i.

Nuværende situation: I dag har du 12 måneder til at holde din ferie i.

DEN NYE FERIELOV PÅVIRKER DIG, DER ER I JOB

De nye regler påvirker din optjening og afholdelse af feriedage, som du har optjent fra en arbejdsgiver.

Reglerne om samtidighedsferie kommer også til at gælde for feriedagpenge, som du kan få som ledig. Vi afventer de nærmere regler for, hvordan reglerne for feriedagpenge bliver.