Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

TILBUD TIL FAGLIGE ORGANISATIONER

Når vi i FTFa står sammen med jeres faglige organisation, skaber vi merværdi for vores medlemmer, som kan være svært at give dem hver for sig.

Derfor prioriterer vi at være til rådighed for alle de faglige organisationer, vi samarbejder med, hvis der er spørgsmål, akutte situationer eller tvivlstilfælde.

Nedefor kan du se forslag til, hvad vi kan samarbejde om.

Samtidig er det vigtigt for os at udvikle vores samarbejde, så har du idéer eller input i ærmet, så kontakt os endelig. Se her hvordan.

1. Partnerskabsaftaler

FTFa tilbyder individuelle partnerskabsaftaler, der fungerer som en ramme for samarbejdet mellem os og den enkelte faglige organisation. Aftalerne viser det aktuelle samarbejde og kan danne grundlag for udvikling af samarbejdet.

2. Hjælp i medlemssager

Når du som faglig organisation skal forhandle fx fratrædelsesaftaler og overenskomster, kan vi give svar på konsekvenser i forhold til a-kasselovgivningen. 

Det kan fx være, at du er ved at forhandle en fratrædelsesaftale og skal afdække evt. konsekvenser for medlemmets ret til dagpenge. Her kigger vi på karantæneregler, modregning af en evt. fratrædelsesgodtgørelse og om medlemmet er til rådighed for arbejdsmarkedet.

Det kan også være, at et medlem kontakter dig for at få rådgivning om efterlønsrettighederne. Her vil vi typisk kigge på mulighederne i ordningen, såsom skattefri præmie, tilbagebetaling af efterlønskontingent og modregning af pension i efterlønnen.

3. Nye medlemmer

Vi tror på, at det er en stor fordel, at vi sammen med hver enkelt faglig organisation fremstår som et samlet tilbud. Derfor lægger vi vægt på et tæt samarbejde om at få nye medlemmer.

Fælles medlemsmøder
FTFa holder meget gerne møder og arrangementer sammen med de faglige organisationer. Det kan være som gå-hjem-møder på arbejdspladserne, hos organisationen eller hos FTFa.

4. Beredskab ved afskedigelser

I forbindelse med større afskedigelsesrunder tilbyder FTFa at træde til med et beredskab, der kan hjælpe i hele processen fra forhandling af afskedigelserne til vejledning af medlemmerne på dagen og i tiden efter.

5. For tillidsrepræsentanter

FTFa underviser tillidsrepræsentanter på seminarer, uddannelser og lignende. Det er nemlig en styrke for medlemmerne, hvis tillidsrepræsentanterne også har et kendskab til a-kasselovgivningen.

6. Oplæg fra FTFa

FTFa deltager gerne på de faglige organisationers generalforsamlinger, kongresser, årsmøder og faglige dage, hvor medlemmer og tillidsrepræsentanter kan få svar på spørgsmål om a-kassen eller aktuelle emner.

7. Statistik og analyser

FTFa indsamler data og analyser om ledighed og arbejdsmarkedsforhold vedrørende konkrete medlemsgrupper. Vi kan derfor tilbyde en række interessante rapporter til vores faglige organisationer om medlemsgrupperne.

I kan bl.a. få indblik i ledighedstatistik, alderssammensætning og få sparring på til- og fraflytninger fra andre a-kasser for at belyse netop jeres konkurrencesituation med andre fagforeninger.

Har i brug for at få præsenteret data, leverer vi gerne kortere skriftlige notater, hvor de vigtigste pointer fremhæves. Vi kommer også gerne ud til jer og fremlægger disse.

8. Artikler til jeres egne udgivelser

Vi skriver gerne målrettede artikler, som I kan bringe i jeres fagblad, hjemmeside og nyhedsbreve.

Aftal et møde med vores journalister, så i sammen kan lave et årshjul for levering af artikler. Et årshjul er en konkret aftale om, hvilke artikler vi skal levere til jer og hvornår.

Vores journalist kan, udover at skrive artiklerne, give jer sparring og ideer om hvilke emner, der kunne vær relevante for jeres medlemsgrupper.

9. Du kan med fordel tilmelde dig vores nyhedsbrev via organisation@ftfa.dk.

Vores nyhedsbreve indeholder forskellige emner, som kan relatere sig til lovgivningen, møder og muligheder for hvordan medlemmerne kan få mest ud af FTFa-medlemskabet. Nyhedsbrevet udsendes løbende og efter behov.

TILBUD OM MØDER OG UNDERVISNING

Alle de nedestående oplæg kan sammensættes og tilpasses efter jeres behov og medlemsgrupper. De kan også holdes som fyraftensmøder.

Mødetyperne er:

 • Introduktion til FTFa
 • Temadage
 • Sygedagpenge og fastholdelsesmuligheder
 • Informationsmøder ved afskedigelsesrunder
 • Oplæg til seniormøder
 • Oplæg til TR-uddannelsen

Læs om hvert tilbud herunder.

Som ny i en faglig organisation kan du komme på et introforløb i FTFa. Du får en guidet rundvisning i FTFa og møder bla. medarbejderne i Organisationssekretariatet.

Relevante nøglemedarbejdere fra forskellige teams i FTFa vil præsentere de produkter, de har på hylderne. Er du ikke helt ny, og kunne godt tænke dig et mini intro forløb. Så er du naturligvis også velkommen til at kontakte os og lave en aftale.

Varighed: ca. 4 timer
Sted: FTFa Snorresgade


Dit udbytte:

 • Du får et netværk i FTFa
 • Du får viden om vores produkter og ydelser, som du kan henvise dine medlemmer til
 • Du får et overordnet indblik i dagpengeforsikringen og kan guide medlemmerne videre til os i konkrete sager, hvor det er relevant

Temadagene oprettes efter behov og med varierende indhold.

Temadagene kan tage afsæt i a-kasse lovgivningen, den sociale lovgivning eller vores produkter.

Typisk oprettes temadagene ifm. lovændringer, eller når der er behov for at få genopfrisket specifikke lovområder.

Varighed: ca. 2 timer
Sted: De 4 FTFa kontor


Dit udbytte

 • Du får ny viden eller bliver ajourført på din viden.
 • Du får mulighed for at erfaringsudveksle med kollegaer fra andre faglige organisationer
 • Du får et netværk i FTFa

Mødet har til formål at klæde medlemmerne på til at håndtere afskedigelsessituationen, med udgangspunkt i vores ydelser.

Hovedfokus vil være på, hvordan medlemmet kommer videre fra afskedigelsen til et nyt job, og hvordan vi kan understøtte dem i processen. Der vil også være en overodnet gennemgang af hvordan dagpengeforsikringen fungerer. Oplæggene kan indgå som en del af et samlet program, hvor I også har emner, I vil gennemgå.

Varighed: ca. 2 timer
Sted: Efter aftale


Dit udbytte

 • Medlemmerne oplever en samlet indsats fra både fagforening og a-kasse
 • Medlemmerne får kendskab til, hvad vi begge kan tilbyde og oplever at få værdi for begge medlemskaber
 • Medlemmet får støtte til at komme videre

Holder I seniormøder for jeres medlemmer, kan vi deltage med et oplæg. Vores oplæg bliver sammensæt efter aftale med jer og med de emner, der bedst understøtter jeres seniormøder.

Et udpluk af emner til jeres inspiration:

 • Dagpenge: rettigheder og forpligtelser i forsikringen
 • Efterløn: pensionernes påvirkning, skattefri præmie og tilbagebetaling af efterlønskontingent
 • Seniorjob
 • Folkepension
 • Inspiration til den næste livsfase: præsentation af vores afklaringsværktøj og individuelle samtaler
  Frivilligt arbejde: hvad findes der af muligheder

Varighed: mellem 1 og 2 timer
Sted: Efter aftale


Udbytte

 • Medlemmerne får inspiration til seniorlivet
 • Medlemmerne får et overblik over muligheder i forskellige ordninger
 • Medlemmerne får opstillet en række mulighed, så de bedre kan tage styringen ved overgangen til seniorliv

Jeres tillidsrepræsentanter vil få en overordnet gennemgang af, hvordan dagpengeforsikringen fungerer.

Der vil også være en introduktion til Organisationssekretariatet og de kompetencer, som de kan trække på.

Vores beskæftigelsesrettede produkter kan gennemgås, efter aftale med jer.

Varighed: 1 time
Sted: Efter aftale


Udbytte for jeres tillidsrepræsentanter

 • Tillidsrepræsentanterne vil blive klædt på at visitere medlemmer til a-kassen
 • Tillidsrepræsentanterne vil forøge deres faglige netværk og møde nye samarbejdspartnere i FTFa
 • Tillidsrepræsentanterne bliver ikke i tvivl om, hvornår de skal henvise til os