HVORNÅR ER JEG SELVSTÆNDIG I FØLGE A-KASSEN?

Reglerne kan være svære at finde rundt i. Det skyldes at der kan være forskel i den måde, du selv opfatter dit arbejde, og den måde dit arbejde kategoriseres ifølge a-kassereglerne.

Det er som udgangspunkt selvstændig virksomhed, når der et erhvervsmæssigt formål med en aktivitet. Hensigten skal altså være at tjene penge. Herudover skal der være personligt arbejde med aktiviteten. Det er som udgangspunkt SKAT’s definitioner, der er afgørende for, hvornår du er selvstændig. Du kan i nogen udstrækning selv vælge, hvordan en aktivitet skal betragtes. Det afgørende er oftest, hvordan du vælger at selvangive og dermed beskatte en aktivitet. Kontakt os endelig hvis du er i tvivl.

Du vil blive betragtet som selvstændig, hvis du...

 • er beskæftiget for egen regning og risiko og med det formål at opnå et økonomisk udbytte
 • har et CVR- eller et SE-nummer, eller pligt til at have det (omsætning på 50.000 kr. eller mere)
 • får B-indkomst, der beskattes som selvstændig virksomhed
 • er medarbejdende ægtefælle og modtager løn uden at have en lønaftale
 • får løn som A-indkomst fra en virksomhed, hvor du har afgørende indflydelse

Få overblik over, hvilken form for selvstændig virksomhed du har

Arbejde inddeles i 4 aktivitetstyper:

 1. Fritidsbeskæftigelse
 2. Selvstændig virksomhed
 3. Formueforvaltning
 4. Arbejde som lønmodtager

Opfylder du flere af ovennævnte definitioner, kan du selv vælge, hvilken definition du vil høre til. Du kan også have forskellige selvstændige aktiviteter, som hører til under forskellige definitioner. Dit valg gælder både før, du får ret til dagpenge og efterfølgende i hele dagpengeperioden. Du har dog mulighed for at søge om at ændre valget, hvis dine aktiviteter skifter karakter.

Find dig selv og dit arbejde i tabellen neden for:

DE FIRE AKTIVITETSTYPER

 • Typer
  Fritidsbeskæftigelse
  Selvstændig bibeskæftigelse
  Formueforvaltning
  Lønmodtager
 • Definition
  Erhvervsmæssigt formål og personligt arbejde
  Erhvervsmæssigt formål og personligt arbejde
  Begrænset eller intet personligt arbejde
  Personligt arbejde
 • Begrænset deltidslandbrug: Egen bopæl, drevet lige forud for ledighed, samt 6x130 timers lønmodtagerarbejde
  CVR-nr./CVR-pligt: CVR-nr., SE-nummer eller pligt til at have et CVR/SE-nummer (omsætning på 50.000 kr./årligt eller mere)
  Udlejning uden arbejde: Lejeindtægter fra udlejning af fast ejendom uden at medlemmet har/har haft personligt arbejde
  Alm. lønarbejde: A-indkomst på normale løn- og ansættelsesvilkår
 • Udlejning med lidt arbejde: Arbejde i mindre omfang som vicevært, administration eller reparationer ifm. udlejning af 1 ejendom med max 10 lejemål
  B-indkomst selvstændig: B-indkomst der beskattes som selvstændig virksomhed
  Passivt ejerskab: Passivt ejerskab af en virksomhed uden at medlemmet har personligt arbejde
  B-indkomst lønmodtager: B-indkomst med arbejdsmarkedsbidrag, der ikke beskattes som selvstændig virksomhed
 • Fredsskov: Dog højst 5 hektarer på fast bopæl eller fritidsbopæl
  Medarbejdende ægtefælle: Medlemmet modtager løn fra ægtefællens virksomhed UDEN der er lavet lønaftale
  Bortforpagtning: Ejer en bortforpagtet virksomhed
  Medarbejdende ægtefælle: Medlemmet modtager alm. løn fra ægtefællens virksomhed, og der er lavet lønaftale
 • Vindmølle/solceller: Egen vindmølle, solcelle mv., når det personlige arbejde er helt ubetydeligt
  Afgørende indflydelse: Betalingen er A-indkomst, med medlemmet har afgørende indflydelse på selskabet
  Egen formue: Forvalter egen formue fx aktier, mv.
 • Biavl: Biavl med højst 20 bistader
  Øvrige aktiviteter i max 5 timer/måned: Personligt arbejde op til 5 timer pr. måned
 • Øvrige aktiviteter: Andet, der ikke hører under hverken, formueforvaltning, selvstændig eller lønmodtager
 • Begrænsninger
  Ingen begrænsninger
  30 uger inden for 104 uger
  Ingen begrænsninger
  30 uger inden for 104 uger inkl. uger med godkendt selvstændig aktivitet
 • Modregning i udbetaling
  Ja, time for time
  Ja, time for time
  Ingen modregning
  Ja, time for time for kontrollabelt arbejde eller omregnet ukontrollabelt arbejde eller B-indkomst
 • Forbrug
  -
  Alle uger med udbetaling forbruger, uanset om der er udført arbejde eller ej. Uger med godkendt supplerende dagpenge tæller også. Kun uger med fuld belægning forbruger ikke.
  -
  Kun uger med deltidsarbejde
 • Optjening af nye rettigheder
  Nej
  Ja, overskud der fremgår af afsluttede årsopgørelser kan regnes med til optjening af nye rettigheder
  Nej
  Ja, timer/løn kan regnes med til optjening af nye rettigheder
 • Hjemmel
  Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet, §3
  Bekendtgørelsen om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet, §2
  Bekendtgørelsen om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet, §4, stk. 1 og 5
  Bekendtgørelsen om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet, §4, stk. 2

BLIV MEDLEM AF FTFa

Der er mange fordele ved at blive medlem af FTFa. 

LÆS OM PRISER OG FORDELE HER
top

Afspiller nu: