Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

Billede af: Joel Reyer

ER DU INTERESSERET I AT ARBEJDE FRIVILLIGT PÅ EN FESTIVAL, MEN MODTAGER DAGPENGE ELLER EFTERLØN?

Hvis du modtager ydelser fra a-kassen og ønsker at arbejde frivilligt på en festival, er det vigtigt at huske, at du skal have godkendelse fra a-kassen, før du påbegynder arbejdet. Dette gælder, uanset om du modtager dagpenge eller efterløn.

- 06. juni 2023 -

Festival-sæsonen er i fuld gang, og mange frivillige bidrager til at gøre disse spændende arrangementer mulige.

Hvis du modtager ydelser fra a-kassen og ønsker at arbejde frivilligt på en festival, er det vigtigt at huske, at du skal have godkendelse fra a-kassen, før du påbegynder arbejdet. Dette gælder, uanset om du modtager dagpenge eller efterløn.

Det frivillige arbejde skal udføres i frivillige organisationer eller foreninger, hvis primære formål ikke er at opnå økonomisk overskud. Disse organisationer skal have almennyttige formål, hvor eventuelle overskud kommer samfundet til gode.

Det er også afgørende, at arbejdet er fuldstændig ulønnet. Du må ikke modtage nogen form for betaling, herunder løn, honorarer eller diæter. Selv små beløb eller engangsudbetalinger kan medføre fradrag i dine dagpenge. Dog betragtes et festivalarmbånd, der er nødvendigt for at udføre arbejdet ikke som løn.

Det frivillige arbejde skal finde sted i Danmark, og du skal informere din a-kasse om dine aktiviteter ved at udfylde ansøgningen på Tast Selv.

Når du ansøger om godkendelse fra a-kassen til at arbejde frivilligt på en festival, er der nogle specifikke opmærksomhedspunkter, du bør være opmærksom på:

  • Det er vigtigt at afklare, hvem du skal arbejde for. Arbejder du direkte for festivalen selv, eller er det for en restaurant, bar, tøjbod eller lignende, der deltager i festivalen?
  • Hvis du for eksempel arbejder for en restaurantkæde, der også driver en kommerciel virksomhed uden for festivalen, betragtes det som almindeligt lønarbejde og vil medføre fradrag i dine ydelser, selvom du er blevet "ansat" som frivillig og blot har fået et armbånd.

Det er også vigtigt at præcisere, hvilke opgaver du skal udføre på festivalen. Dette vil hjælpe a-kassen med at vurdere, om det frivillige arbejde skal medføre fradrag i dine ydelser.

Husk altid at få godkendelse fra a-kassen, før du påbegynder frivilligt arbejde på en festival. Det sikrer, at du overholder reglerne og undgår eventuelle problemer med dine ydelser.

FLERE RELATEREDE NYHEDER OG CASE HISTORIER

Læs mere nyheder om samme emne. Her er et udpluk...