Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

Billede af: Kim Vadskær

OPFØLGNING FRA ORGANISATIONERNES DAG

Her er en kort status på, hvad der er sket siden Organisationernes dag 2021, hvor deltagerne bl.a. talte om lønsikring og større repræsentation af faglige organisationer i forbindelse med delegeretmødet.

- 01. januar 0001 -

Siden sidste møde har vi i FTFa arbejdet videre med deltagernes input til lønsikring og bredere faglig repræsentation i forbindelse med delegeretmødet. Her inden vi mødes til Organisationernes dag til april, kan du få en kort opfølgning på, hvad der er sket siden sidst.

FTFa lønsikring

På Organisationernes dag fik vi input til hvilke dele af lønsikringsordningen, der er vigtigst for vores medlemmer.

Baggrunden for diskussionen var, at lønsikringsordningen skal i udbud i løbet af 2022.

Deltagerne pointerede, at der særligt er to ting, som er vigtige, når lønsikringsordningen skal forhandles:

  1. At man som medlem bør kunne få lønsikring frem til folkepensionsalderen, og ikke kun frem til 65 år som det er tilfældet i dag
  2. At der bør være tegnet dansk overenskomst hos den samarbejdspartner, vi vælger

De input har vi taget med i den udbudsrunde, som vi i øjeblikket er ved at gennemføre for at undersøge, om der er muligheder for et bedre produkt, end vi har i dag.

Udbuddet bliver gennemført i løbet af første halvår 2022. Herefter skal hovedbestyrelsen vælge, om vi skal skifte til et andet forsikringsselskab.

De mindre organisationers deltagelse i FTFa’s delegeretvalg og delegeretmøde

Deltagerne til Organisationernes dag diskuterede, hvordan vi kan give plads til flere organisationer på FTFa’s delegeretmøde.

De delegerede bliver valgt ud fra organisationernes relative andel af FTFa’s medlemmer, og det betyder, at der er mange mindre organisationer, som ikke opnår plads i FTFa’s øverste beslutningsorgan.

Hovedbestyrelsen har på de efterfølgende hovedbestyrelsesmøder drøftet de inputs der kom fra deltagerne, og der er bred opbakning til, at der arbejdes for en større involvering af de mindre organisationer på delegeretmødet og i andre politiske drøftelser.

Det er på det seneste møde blevet besluttet, at Sekretariatet arbejder videre med tiltag som Organisationernes dag og har fokus på en større dialog om interessen for og tilbud om, at de små organisationer deltager som observatører på de kommende delegeretmøder.

Organisationernes dag 2022

Næste gang vi mødes til Organisationernes dag er onsdag den 6. april, hvor vi skal drøfte, hvordan vi gør samarbejdet mellem faglige organisationer og FTFa stærkere til medlemmernes fordel.

Hvis du ikke allerede er tilmeldt, kan du nå det endnu.

Meld dig til her

 

FLERE RELATEREDE NYHEDER OG CASE HISTORIER

Læs mere nyheder om samme emne. Her er et udpluk...