Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

KONTANT OG SKATTEFRI UDBETALING AF EFTERLØNSBIDRAG I 2022

Folketinget har i maj 2021 besluttet, at personer, der er tilmeldt efterlønsordningen, får mulighed for at melde sig ud af efterlønsordningen og få deres efterlønsbidrag udbetalt skattefrit i første halvdel af 2022.

- 21. december 2021 - FTFa

Betingelser for at kunne få udbetalt efterlønsbidraget skattefrit:

  • Du skal være født den 1. januar 1959 eller senere – hvis du allerede har nået efterlønsalderen, så kan du dermed ikke gøre brug af muligheden.
  • Du skal have indbetalt efterlønsbidrag, og må ikke tidligere have fået tilbagebetalt efterlønsbidragene.
  • Der stilles ikke krav om, at du aktuelt er medlem af en a-kasse for, at du kan få bidraget udbetalt skattefrit. Det afgørende er, at du har et indbetalt bidrag, som du ikke har fået udbetalt på et tidligere tidspunkt.
  • Du skal indsende din ansøgning i perioden 1. januar 2022 – 30. juni 2022.

Hvis du vælger at blive udmeldt af efterlønsordningen, så skal du være meget opmærksom på det, som du dermed giver afkald på:

  • Du mister retten til at gå på efterløn.
  • Du kan ikke optjene skattefri præmie, selvom du fortsætter med at arbejde efter, du har nået din efterlønsalder.
  • Du mister også muligheden for at få et seniorjob, og hvis du aktuelt er ansat i seniorjob, så risikerer du at blive afskediget, da du ikke længere opfylder betingelserne for at få et seniorjob.
    Seniorjob-ordningen kan du gøre brug af, hvis din dagpengeret udløber mindre end fem år før efterlønsalderen, og du er berettiget til at gå på efterløn, når du kommer til din efterlønsalder.
  • Du mister retten til fleksydelse.

Hvad sker der nu?
Det er muligt at indsende ansøgning fra den 1. januar 2022, det gør du via TastSelv på Ftfa.dk. Du har dog helt frem til den 30. juni 2022 til at beslutte dig, og det er vigtigt, at du overvejer det grundigt, inden du eventuelt vælger at udmelde dig af ordningen – hvis du vælger at få bidraget udbetalt, så kan du ikke efterfølgende fortryde din beslutning, og du er dermed afskåret fra at blive tilmeldt efterlønsordningen igen.

Vi vil i løbet af februar måned skrive til dig, hvis du kan gøre brug af ordningen. I vores brev vil du kunne læse mere om betingelserne for udbetaling, samt hvilken betydning det har, hvis du vælger at få bidraget udbetalt. Du vil også i brevet kunne se størrelsen på beløbet. Vi sender brevet til dig i din mailboks inde på Tast Selv.

FLERE RELATEREDE NYHEDER OG CASE HISTORIER

Læs mere nyheder om samme emne. Her er et udpluk...