TILBUD TIL FAGLIGE ORGANISATIONER

FTFa har en række tilbud til alle de faglige organisationer, vi samarbejder med. Vi prioriterer at være til rådighed for organisationerne, hvis der er spørgsmål, akutte situationer eller tvivlstilfælde.

Samtidig er det vigtigt for os at udvikle vores samarbejde, så har du idéer eller input i ærmet, så kontakt os endelig.

Nedenfor kan du se alle de nuværende tilbud vi har.

FAGLIG SPARRING I MEDLEMSSAGER

 • Dagpenge og efterløn

  Vi tilbyder sparring i konkrete medlemssager, hvor der opstår spørgsmål, som vedrører medlemmets a-kasse forsikring.

  Det kan fx være, at du er ved at forhandle en fratrædelsesaftale og skal afdække evt. konsekvenser for medlemmets ret til dagpenge. Her kigger vi på karantæneregler, modregning af en evt. fratrædelsesgodtgørelse og om medlemmet er til rådighed for arbejdsmarkedet.

  Det kan også være, at et medlem kontakter dig for at få rådgivning om efterlønsrettighederne. Her vil vi typisk kigge på mulighederne i ordningen, såsom skattefri præmie, tilbagebetaling af efterlønskontingent og modregning af pension i efterlønnen.

 • Sociallovgivning

  Du kan også få sparring i medlemssager indenfor det sociale område.

  Du kan fx få kendskab til fastholdelsesmuligheder, hvis et medlem har svært ved at klare jobbet og opretholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det kan også sygemeldte medlemmer, som har svært ved at forstå den lovgivning man som sygemeldt er underlagt.

  I det hele taget kan du få hjælp til at forstå den sociale lovgivning, så medlemmerne bedre kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag.

   

  Kontakt os på organisation@ftfa.dk for at høre mere

 • Dagpenge og efterløn

  Vi tilbyder sparring i konkrete medlemssager, hvor der opstår spørgsmål, som vedrører medlemmets a-kasse forsikring.

  Det kan fx være, at du er ved at forhandle en fratrædelsesaftale og skal afdække evt. konsekvenser for medlemmets ret til dagpenge. Her kigger vi på karantæneregler, modregning af en evt. fratrædelsesgodtgørelse og om medlemmet er til rådighed for arbejdsmarkedet.

  Det kan også være, at et medlem kontakter dig for at få rådgivning om efterlønsrettighederne. Her vil vi typisk kigge på mulighederne i ordningen, såsom skattefri præmie, tilbagebetaling af efterlønskontingent og modregning af pension i efterlønnen.

 • Sociallovgivning

  Du kan også få sparring i medlemssager indenfor det sociale område.

  Du kan fx få kendskab til fastholdelsesmuligheder, hvis et medlem har svært ved at klare jobbet og opretholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det kan også sygemeldte medlemmer, som har svært ved at forstå den lovgivning man som sygemeldt er underlagt.

  I det hele taget kan du få hjælp til at forstå den sociale lovgivning, så medlemmerne bedre kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag.

   

  Kontakt os på organisation@ftfa.dk for at høre mere

 • MEDLEMSTAL OG STATISTIK

  Få indblik i hvordan det går med udviklingen  - i forhold netop jeres medlemmer.

  I kan bl.a. få indblik i ledighedstatistik, alderssammensætning og få sparring på til- og fraflytninger fra andre a-kasser for at belyse netop jeres konkurrencesituation med andre fagforeninger.

  Har i brug for at få præsenteret data, leverer vi gerne kortere skriftlige notater, hvor de vigtigste pointer fremhæves. Vi kommer også gerne ud til jer og fremlægger disse. 

 • ELEKTRONISK NYHEDSBREV

  Du kan med fordel tilmelde dig vores nyhedsbrev via organisation@ftfa.dk.

  Vores nyhedsbreve indeholder forskellige emner, som kan relatere sig til lovgivningen, møder og muligheder for hvordan medlemmerne kan få mest ud af FTFa-medlemskabet. Nyhedsbrevet udsendes løbende og efter behov.

 • ARTIKLER TIL JERES UDGIVELSER

  Vi skriver gerne målrettede artikler, som I kan bringe i jeres fagblad, hjemmeside og nyhedsbreve.

  Aftal et møde med vores journalister, så i sammen kan lave et årshjul for levering af artikler. Et årshjul er en konkret aftale om, hvilke artikler vi skal levere til jer og hvornår.

  Vores journalist kan, udover at skrive artiklerne, give jer sparring og ideer om hvilke emner, der kunne vær relevante for jeres medlemsgrupper.

S09OVEFLVCBPUyBJIERBRyBGT1IgQVQgSNhSRSBNRVJF
MØDER OG UNDERVISNING

MØDER OG UNDERVISNING

Alle oplæg kan sammensættes og tilpasses efter jeres behov og medlemsgrupper. De kan også holdes som fyraftensmøder.

Introduktion til FTFa

Som ny i en faglig organisation kan du komme på et introforløb i FTFa. Du får en guidet rundvisning i FTFa og møder bla. medarbejderne i Organisationssekretariatet.

Relevante nøglemedarbejdere fra forskellige teams i FTFa vil præsentere de produkter, de har på hylderne. Er du ikke helt ny, og kunne godt tænke dig et mini intro forløb. Så er du naturligvis også velkommen til at kontakte os og lave en aftale.

 • Varighed: ca. 4 timer
 • Sted: FTFa Snorresgade

Dit udbytte:

 • Du får et netværk i FTFa
 • Du får viden om vores produkter og ydelser, som du kan henvise dine medlemmer til
 • Du får et overordnet indblik i dagpengeforsikringen og kan guide medlemmerne videre til os i konkrete sager, hvor det er relevant

Temadage

Temadagene oprettes efter behov og med varierende indhold. Temadagene kan tage afsæt i a-kasse lovgivningen, den sociale lovgivning eller vores produkter. Typisk oprettes temadagene ifm. lovændringer, eller når der er behov for at få genopfrisket specifikke lovområder.

 • Varighed: ca. 2 timer
 • Sted: De 4 FTFa kontor

Dit udbytte

 • Du får ny viden eller bliver ajourført på din viden.
 • Du får mulighed for at erfaringsudveksle med kollegaer fra andre faglige organisationer
 • Du får et netværk i FTFa

Sygedagpenge og fastholdelsesmuligheder

Oplægget tager udgangspunkt i at du som faglig repræsentant eller tillidsvalgt ofte er sparringspartner for sygemeldte medlemmer/kolleger. Det er derfor relevant at have fingeren på pulsen i forhold til aktuelle behov og muligheder for den sygemeldte.Vi kigger på, hvordan du kan støtte en forebyggende indsats, der minimere midlertidig eller varig eksklusion fra arbejdsmarkedet fra arbejdsmarkedet for det sygemeldte medlem.Hvilke regler gælder? Hvilke muligheder er der?

 • Varighed: 1-2 timer(kan tilpasses)
 • Sted: Efter aftale

Dit udbytte

 • Du får indsigt i sygdomsforløb i relation til gældende lovgivning
 • Du får viden om arbejdsfastholdelse og støttemuligheder for sygemeldte
 • Du får mulighed for at erfaringsudveksle og dele viden

Informationsmøder ved afskedigelsesrunder

Mødet har til formål at klæde medlemmerne på til at håndtere afskedigelsessituationen, med udgangspunkt i vores ydelser. Hovedfokus vil være på, hvordan medlemmet kommer videre fra afskedigelsen til et nyt job, og hvordan vi kan understøtte dem i processen. Der vil også være en overodnet gennemgang af hvordan dagpengeforsikringen fungerer. Oplæggene kan indgå som en del af et samlet program, hvor I også har emner, I vil gennemgå.

 • Varighed: ca. 2 timer
 • Sted: Efter aftale

Dit udbytte

 • Medlemmerne oplever en samlet indsats fra både fagforening og a-kasse
 • Medlemmerne får kendskab til, hvad vi begge kan tilbyde og oplever at få værdi for begge medlemskaber
 • Medlemmet får støtte til at komme videre

Oplæg til seniormøder

Holder I seniormøder for jeres medlemmer, kan vi deltage med et oplæg. Vores oplæg bliver sammensæt efter aftale med jer og med de emner, der bedst understøtter jeres seniormøder.

Et udpluk af emner til jeres inspiration:

 • Dagpenge: rettigheder og forpligtelser i forsikringen
 • Efterløn: pensionernes påvirkning, skattefri præmie og tilbagebetaling af efterlønskontingent
 • Seniorjob
 • Folkepension
 • Inspiration til den næste livsfase: præsentation af vores afklaringsværktøj og individuelle samtaler
 • Frivilligt arbejde: hvad findes der af muligheder

 

 • Varighed: mellem 1 og 2 timer
 • Sted: Efter aftale

Udbytte

 • Medlemmerne får inspiration til seniorlivet
 • Medlemmerne får et overblik over muligheder i forskellige ordninger
 • Medlemmerne får opstillet en række mulighed, så de bedre kan tage styringen ved overgangen til seniorliv

Oplæg til TR uddannelsen

Jeres tillidsrepræsentanter vil få en overordnet gennemgang af, hvordan dagpengeforsikringen fungerer.

Der vil også være en introduktion til Organisationssekretariatet og de kompetencer, som de kan trække på.

Vores beskæftigelsesrettede produkter kan gennemgås, efter aftale med jer.

 • Varighed: 1 time
 • Sted: Efter aftale

Udbytte for jeres tillidsrepræsentanter

 • Tillidsrepræsentanterne vil blive klædt på at visitere medlemmer til a-kassen
 • Tillidsrepræsentanterne vil forøge deres faglige netværk og møde nye samarbejdspartnere i FTFa
 • Tillidsrepræsentanterne bliver ikke i tvivl om, hvornår de skal henvise til os
LAD OS SAMMEN SKABE VÆRDI

LAD OS SAMMEN SKABE VÆRDI

Når vi står sammen, skaber vi merværdi for vores medlemmer, som vi ikke kan give dem hver for sig.

FORDELE I SAMARBEJDET

 • Partnerskabsaftaler

  FTFa tilbyder individuelle partnerskabsaftaler, der fungerer som en ramme for samarbejdet mellem os og den enkelte faglige organisation. Aftalerne viser det aktuelle samarbejde og kan danne grundlag for udvikling af samarbejdet.

 • Hjælp i medlemssager

  Når du som faglig organisation skal forhandle fx fratrædelsesaftaler og overenskomster, kan vi give svar på konsekvenser i forhold til a-kasselovgivningen.

   

 • Socialrådgiver

  FTFa har en socialrådgiver, der kan give sparring på sager, der ligger i grænselandet mellem den sociale lovgivning og arbejdsløshedsforsikringsloven.

 • Partnerskabsaftaler

  FTFa tilbyder individuelle partnerskabsaftaler, der fungerer som en ramme for samarbejdet mellem os og den enkelte faglige organisation. Aftalerne viser det aktuelle samarbejde og kan danne grundlag for udvikling af samarbejdet.

 • Hjælp i medlemssager

  Når du som faglig organisation skal forhandle fx fratrædelsesaftaler og overenskomster, kan vi give svar på konsekvenser i forhold til a-kasselovgivningen.

   

 • Socialrådgiver

  FTFa har en socialrådgiver, der kan give sparring på sager, der ligger i grænselandet mellem den sociale lovgivning og arbejdsløshedsforsikringsloven.

 • Nye medlemmer

  Vi tror på, at det er en stor fordel, at vi sammen med hver enkelt faglig organisation fremstår som et samlet tilbud. Derfor lægger vi vægt på et tæt samarbejde om at få nye medlemmer. 

   

 • Fælles medlemsmøder

  FTFa holder meget gerne møder og arrangementer sammen med de faglige organisationer. Det kan være som gå-hjem-møder på arbejdspladserne, hos organisationen eller hos FTFa.

 • Beredskab ved afskedigelser

  I forbindelse med større afskedigelsesrunder tilbyder FTFa at træde til med et beredskab, der kan hjælpe i hele processen fra forhandling af afskedigelserne til vejledning af medlemmerne på dagen og i tiden efter.

 • Nye medlemmer

  Vi tror på, at det er en stor fordel, at vi sammen med hver enkelt faglig organisation fremstår som et samlet tilbud. Derfor lægger vi vægt på et tæt samarbejde om at få nye medlemmer. 

   

 • Fælles medlemsmøder

  FTFa holder meget gerne møder og arrangementer sammen med de faglige organisationer. Det kan være som gå-hjem-møder på arbejdspladserne, hos organisationen eller hos FTFa.

 • Beredskab ved afskedigelser

  I forbindelse med større afskedigelsesrunder tilbyder FTFa at træde til med et beredskab, der kan hjælpe i hele processen fra forhandling af afskedigelserne til vejledning af medlemmerne på dagen og i tiden efter.

 • For tillidsrepræsentanter

  FTFa underviser tillidsrepræsentanter på seminarer, uddannelser og lignende. Det er nemlig en styrke for medlemmerne, hvis tillidsrepræsentanterne også har et kendskab til a-kasselovgivningen.

   

 • Oplæg fra FTFa

  FTFa deltager gerne på de faglige organisationers generalforsamlinger, kongresser, årsmøder og faglige dage, hvor medlemmer og tillidsrepræsentanter kan få svar på spørgsmål om a-kassen eller aktuelle emner.

   

 • Statistik og analyser

  FTFa indsamler data og analyser om ledighed og arbejdsmarkedsforhold vedrørende konkrete medlemsgrupper. Vi kan derfor tilbyde en række interessante rapporter til vores faglige organisationer om medlemsgrupperne.

 • For tillidsrepræsentanter

  FTFa underviser tillidsrepræsentanter på seminarer, uddannelser og lignende. Det er nemlig en styrke for medlemmerne, hvis tillidsrepræsentanterne også har et kendskab til a-kasselovgivningen.

   

 • Oplæg fra FTFa

  FTFa deltager gerne på de faglige organisationers generalforsamlinger, kongresser, årsmøder og faglige dage, hvor medlemmer og tillidsrepræsentanter kan få svar på spørgsmål om a-kassen eller aktuelle emner.

   

 • Statistik og analyser

  FTFa indsamler data og analyser om ledighed og arbejdsmarkedsforhold vedrørende konkrete medlemsgrupper. Vi kan derfor tilbyde en række interessante rapporter til vores faglige organisationer om medlemsgrupperne.

KONTAKT OS I DAG

Hvis du vil høre mere om et af vores tilbud. Sammen kan vi skræddersy tilbuddet så det passer til jeres behov.

KONTAKT OS
top

Afspiller nu: