FTFAS BEHANDLING OG OPBEVARING AF DATA

FTFa lægger stor vægt på, at dine oplysninger opbevares og registreres på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Der er dog en række oplysninger, som vi har pligt til at udveksle og registrere.

Her kan du læse mere om hvordan vi bruger, registrerer og opbevarer dine data.

Data som vedrører dit a-kassemedlemskab

Når du er medlem af en a-kasse indsamler og opbevarer FTFa en række oplysninger om din person og dine forhold. Det bruger vi til administrationen af arbejdsløshedsforsikringen. Vi indsamler, registrerer og opbevarer data ud fra den lovgivning, der gælder.

Når vi behandler en henvendelse fra dig – fx fordi du anmoder om en ydelse – indsamler vi en række oplysninger, hvor af langt de fleste er nogle, du selv afgiver til os som del af dit medlemskab eller behandlingen af en ansøgning fra dig.

Andre oplysninger – fx oplysninger om dine arbejdsforhold og indkomst – bliver indsamlet via SKATs Indkomstregister eller kommer fra offentlige databaser, som fx Jobnet.dk, Det Fælles Data Grundlag, din kommune, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, eller andre offentlige myndigheder. Vi modtager også dagligt oplysninger fra CPR-registret om navn, folkeregisteradresse, mv.

Alle de oplysninger FTFa indhenter, registreres og opbevares i overensstemmelse med Lov om behandling af personoplysninger. Som a-kasse har vi pligt til at foretage denne udveksling og registrering, og vi skal derfor ikke indhente dit samtykke til at registrere og opbevare disse data, når det relaterer sig til dit medlemskab af FTFa og andre a-kasser.

FTFa videregiver de oplysninger om dig, der følger af loven, fx oplysninger til kommuner, SKAT, mv. Det kan være oplysninger, om de ydelser, du modtager, samtaler du har deltaget i, dine ferieperioder, og lignende. Vi udveksler også oplysninger om eventuelt tidligere medlemskaber med andre a-kasser, ligesom vi har pligt til at oplyse andre a-kasser om eventuel a-kassegæld, karantæner, osv.

Kontrol og registersamkøring

De oplysninger, du afgiver, indgår i kontroller og tilsyn. FTFa indberetter alle udbetalinger af ydelser til dig til fx SKAT og Indkomstregistret, hvor fra de er tilgængelige for andre myndigheder. Vi udveksler også oplysninger med kommuner, en tidligere eller kommende a-kasse, og oplysningerne indgår i registersamkørsler og anden statslig kontrol.

FTFa har pligt til at foretage en undersøgelse af din sag, hvis vi modtager en henvendelse herom fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Vi har også pligt til af egen drift at foretage en undersøgelse af din sag, hvis der indkommer oplysninger, der kan stille tvivl om din ret til ydelser. I alle tilfælde vil vi altid kontakte dig, så du får mulighed for at se alt materialet, lade dig repræsentere og udtale dig i sagen inden vi træffer vores afgørelse eller henlægger sagen.

Du kan se, hvilke oplysninger, vi har om dig i TastSelv her på vores hjemmeside. Du kan også vedligeholde oplysningerne i TastSelv og se, hvilke dokumenter, vi har vedrørende dit medlemskab. Vi gemmer oplysningerne efter lovgivningens regler i helt op til 5 år efter, dit medlemskab er ophørt, eller du er ophørt med at modtage ydelser.

Samtykke og tilbagekaldelse

Hvis vi skal bruge andre oplysninger, end dem, der følger af lovgivning, skal vi indhente dit skriftlige samtykke. Det kan fx være tilfælde, hvis du vil bruge et af vores medlemstilbud - fx FTFa Lønsikring. I de tilfælde indhenter vi altid et særskilt skriftligt samtykke til indhentelse og udveksling af oplysninger. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke. Indhentelsen og opbevaringer sker alene til det formål, der fremgår af samtykket.

FTFa indsamler, registrerer og opbevarer alene oplysninger, der enten følger direkte af lovgivningen eller af et skriftlig samtykke fra dig.

Repræsentation

Du har altid mulighed for at lade dig repræsentere af en privatperson, faglig organisation, advokat eller andre. I visse tilfælde vil vi bede dig om at sende en fuldmagt, inden vi udveksler oplysninger med din repræsentant.

Vi vil som udgangspunkt altid bede om fuldmagt, hvis du lader dig repræsentere af en ikke-professionel privatperson, fx et familiemedlem, en ven eller andre. Det gælder også ved telefoniske henvendelser, hvor vi til enhver tid kan bede om en fuldmagt fra dig. Dette sker for at sikre, at dine oplysninger ikke udveksles uretmæssigt.

Brug af cookies

Cookies hjælper os med at få overblik over, hvordan siderne på ftfa.dk fungerer for dig og vores andre brugere. Vi bruger cookies til at optimere indholdet på ftfa.dk, så indholdet bliver mere relevant og nemmere at finde. Vi bruger aldrig cookies til at følge din individuelle brug af ftfa.dk. Måden, du bruger vores hjemmeside på, vil altid indgå i en større analyse. Cookies bliver også brugt til at markedsføre vores produkter til udvalgte målgrupper.

Hvad er cookies?

Cookies er kagekrummer, som du efterlader dig, når du klikker rundt på ftfa.dk. Cookies bliver gemt på din computer i form af en lille tekstfil. Cookies er ikke et program og medfører ingen risiko for virus.

Valgmuligheder om cookies

Du vælger selv, om du har lyst til at dele dine cookies med os. Har du ikke lyst til at dele dine cookies med os og dermed give os mulighed for at bruge dit besøg til statistik, så kan du vælge cookies fra under Indstillinger i din browser. Besøger du ftfa.dk fra flere browsere, skal du huske at skifte indstillinger i dem alle. Hvordan du konkret slår cookies fra, afhænger af den browser og computer, du bruger. 

top