Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE DELEGERET OG OBSERVATØR?

Gruppen af delegerede er FTFa’s øverste myndighed.

Hvem kan blive delegeret?
Det er kun medlemmer af FTFa, der kan stille op som delegeret.

Hvis du er folkepensionist, kan du stadigvæk stille op som delegeret. Du skal blot sikre, at du fortsætter som seniormedlem af FTFa.

Mulighed for observatør
Organisationer uden delegerede kan udpege en observatør, som har taleret, men ikke stemmeret på FTFa’s delegeretmøde.

Hvad indebærer det at være delegeret?
Du bliver valgt for en to årige periode, der løber fra 1. september 2020 til 31. august 2022. Som delegeret for FTFa bliver du automatisk inviteret til vores delegeretmøde senere på året.

Hvis du er forhindret i at deltage på delegeretmødet, kan en suppleant kan indtræde i stedet for dig. Suppleanten er udpeget af din faglige organisation eller dit valgforbund. Hvis du og din faglige organisation vil stille forslag til Hovedbestyrelsen, skal det ske seneste to måneder før delegeretmødet. (Tabt arbejdsfortjeneste)

Her er fem ting, du som delegeret kan se frem til som delegeret:

  1. Netværke med delegerede fra andre spændende organisationer
  2. Debattere beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitiske problemstillinger
  3. Vælge hovedbestyrelse og revisorer for en 2-årig periode
  4. Godkende regnskaber for det forgangne år
  5. Vedtage medlemskontingentet

Hvordan stiller jeg op?
Du eller din organisation melder dit kandidatur til vores delegeretforsamling ved at sende en mail med nedenstående opslysninger.

Vi skal bruge:

  • Fornavn og efternavn
  • Emailadresse
  • Medlemsnummer (Du finder dit medlemsnummer på din pbs-opkrævning, eller ved at logge på Tast Selv på FTFa.dk – Mit overblik – Mine oplysninger.)
  • Faglig organisation
  • Evt. valgforbund

Oplysningerne bruger vi til at kontakte dig i forbindelse med valget, når vi inviterer dig til vores delegeretmøde og informerer dig om materialet til delegeretmødet.

Vi udarbejder en liste over navnene på de delegerede, der er valgt for perioden 1. september 2020 til 31. august 2022. Ligeledes udarbejder vi en liste over observatører til vores delegeretmøde 29. oktober 2020.

Vi offentliggør listerne her på vores hjemmeside.

SPØRGSMÅL?

Hvis du har spørgsmål til dit medlemskab eller til delegervalg og -møde, er du altid velkommen til at kontakte Cirkeline Martinussen på: 8938 3948.