Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

KONTANT OG SKATTEFRI UDBETALING AF EFTERLØNSBIDRAG I 2022

Folketinget har i starten af maj 2021 besluttet, at personer, der er tilmeldt efterlønsordningen, får mulighed for at melde sig ud af efterlønsordningen og få deres efterlønsbidrag udbetalt skattefrit i første halvdel af 2022.

Efterløn - 26. maj 2021 - FTFa

Betingelser for at kunne få udbetalt efterlønsbidraget skattefrit:

  • Du skal være født den 1. januar 1959 eller senere
  • Du skal være tilmeldt efterlønsordningen, og må ikke tidligere have fået tilbagebetalt dine efterlønsbidrag.
  • Der stilles ikke krav om, at du aktuelt er medlem af en a-kasse for, at du kan få bidraget ud skattefrit. Det afgørende er, at du har et indbetalt bidrag, som du ikke har fået udbetalt på et tidligere tidspunkt.
  • FTFa skal modtage din ansøgning i perioden 1. januar 2022 – 30. juni 2022.

Hvis du vælger at blive udmeldt af efterlønsordningen, så skal du være meget opmærksom på det, som du dermed giver afkald på:

  • Du mister retten til at gå på efterløn.
  • Du kan ikke optjene skattefri præmie, selvom du fortsætter med at arbejde efter, du har nået din efterlønsalder.
  • Du mister også muligheden for at få et seniorjob, og hvis du aktuelt er ansat i seniorjob, så risikerer du at blive afskediget, da du ikke længere opfylder betingelserne for at få et seniorjob.
    Seniorjob-ordningen kan du gøre brug af, hvis din dagpengeret udløber mindre end fem år før efterlønsalderen, og du er berettiget til at gå på efterløn, når du kommer til din efterlønsalder.

Hvad sker der nu?

Du skal ikke gøre noget på nuværende tidspunkt.

Når det bliver muligt at ansøge om udbetaling, så vil vi skrive til dig, hvis du kan gøre brug af ordningen. I vores brev vil du kunne læse mere om betingelserne for udbetaling, samt hvilken betydning det har, hvis du vælger at få bidraget udbetalt.

Vi har på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at oplyse, hvor stort et beløb du ville kunne få udbetalt.