Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

DINE MULIGHEDER SOM OPSAGT I SAS

SAS har i juni 2020 varslet afskedigelser. Mange medarbejdere har fået tilbud om, at de kan vælge orlov uden løn i 24 måneder i stedet for en afskedigelse. Vi guider dig, så du ved, hvordan du er stillet i forhold til dagpenge, uanset hvad du vælger.

Ledig - 11. juni 2020 - Lene Søemod

Korte spørgsmål/svar til dit hurtige overblik

Få et hurtigt svar på dine spørgsmål om, hvordan du er stillet afhængigt af, om du vælger opsigelsen eller ulønnet orlov.

Opsigelse vil sige, at du fratræder helt hos SAS, og at du får løn i opsigelsesperiode.

Ulønnet orlov vil sige, at du accepterer tilbuddet om ulønnet orlov og har mulighed for at vende tilbage til din ansættelse efter orlovens udløb. Du er fritstillet i hele orlovsperioden.

Spørgsmål Afskedigelse Ulønnet orlov
Kan jeg få dagpenge? JA*
…hvis du opfylder de almindelige betingelser om min. 1 års medlemskab af a-kassen, indkomst og kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet
JA*
…hvis du opfylder de almindelige betingelser om min. 1 års medlemskab af a-kassen, indkomst og kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet
Får jeg 3 ugers karantæne? NEJ*
…hvis SAS betaler dig løn i hele din opsigelsesperiode, og du ikke selv har opsagt din stilling, får du ikke 3 ugers karantæne, når du søger om dagpenge
JA*
… når du vælger orlov uden løn, får du 3 ugers karantæne, da du samtidig takker nej til at få løn i en opsigelsesperiode.
*Husk på:* Du afvikler først din karantæne fra den dag, du er meldt ledig og har ret til dagpenge
Skal jeg stå til rådighed, når jeg modtager dagpenge? JA*
... du skal aktivt søge arbejde, deltage i møder, mv.
JA*
... du skal aktivt søge arbejde, deltage i møder, mv.
Kan jeg tage andet arbejde? JA*
… efter opsigelsesperioden, er du helt fri af din ansættelse hos SAS, så du kan tage job et andet sted.
JA*
… SAS accepterer, at du finder andet arbejde under din orlov. Også hos konkurrerende selskaber.
Jeg har tegnet Lønsikring. Kan jeg bruge den? JA*
…hvis du opfylder de almindelige betingelser for lønsikring, fx at din kvalifikationsperiode er overstået, mv., kan du få lønsikring udbetalt. Læs mere på ftfa.dk/loensikring/
NEJ*
… når du er på orlov uden løn, er du ikke dækket af lønsikringen, da du ikke er opsagt fra SAS.
Kan jeg få supplerende dagpenge? JA*
… du kan få supplerende dagpenge i 30 uger, hvis du opfylder de almindelige krav for supplerende dagpenge, fx får en frigørelsesattest fra din nye arbejdsgiver, så du ikke er omfattet af et opsigelsesvarsel, mens du får dagpenge
JA*
… du kan få supplerende dagpenge i 30 uger, hvis du opfylder de almindelige krav for supplerende dagpenge, fx får en frigørelsesattest fra din nye arbejdsgiver, så du ikke er omfattet af et opsigelsesvarsel, mens du får dagpenge

 

Hvad skal du gøre nu?

Vi guider dig til, hvad du skal gøre, hvis du stadig overvejer din beslutning eller har truffet dit valg. Læs nedenfor om den situation, du står i nu.

Hvis du er i tvivl, og OVERVEJER at sige JA til orlov uden løn:

Meld dig ledig på jobcentrets hjemmeside jobnet.dk allerede den første dag i din ulønnede orlov. Det vil være den 1. juli 2020.

Selvom du IKKE endeligt har besluttet dig, er det vigtigt, at du melder dig ledig hos jobcentret den 1. juli 2020. Vi kan nemlig ikke udbetale dig dagpenge for dage, hvor du ikke har været tilmeldt hos jobcentret, så hvis du senere hen beslutter dig for orlov, afvikler du din karantæne allerede fra den dag, hvor du har meldt dig ledig, og ikke først fra den dag, hvor du endeligt beslutter dig. Hvis du venter med at tilmelde dig, skubber du din karantæne og dermed tidspunktet for, hvornår du kan få dagpenge udbetalt.

Hvis orloven løber fra 1. juli, er det derfor vigtigt, at du er tilmeldt Jobnet fra og med den 1. juli. 

Først når din beslutning ligger fast, skal du udfylde en ansøgning om dagpenge (ledighedserklæring) på vores selvbetjening, Tast Selv.

Hvis du HAR BESLUTTET, at du vil sige NEJ til orlov uden løn:

Du er dermed afskediget og har krav på, at SAS betaler dig løn i din opsigelsesperiode. Når opsigelsesperioden er overstået, skal du melde dig ledig på jobcentrets hjemmeside, jobnet.dk, og sende en ansøgning om dagpenge (ledighedserklæring) til os

Se den fulde guide for, hvordan du melder dig ledig her.

Hvis du HAR BESLUTTET at sige JA til orlov uden løn:

Meld dig ledig på jobcentrets hjemmeside, jobnet.dk fra den 1. juli, når din ulønnede orlov starter. Du kan nemlig tidligst begynde at afvikle på din karantæne fra den dag, hvor du er meldt som ledig på jobnet.dk. Det betyder, at du også tidligere kan få dagpenge udbetalt. 

Hvis orloven løber fra 1. juli, er det derfor vigtigt, at du er tilmeldt Jobnet fra og med den 1. juli. 

Du skal også udfylde en ansøgning om dagpenge (ledighedserklæring) på vores selvbetjening, Tast Selv, den 1. juli.

 

Ring til vores hotline for medarbejdere i SAS

Vi sidder klar ved telefonen på 89 38 39 10 alle hverdage mellem 8.30-15.30 og på mail sas@ftfa.dk.

Uden for hotlinens åbningstid kan du ringe til vores almindelige medlemservice på 70 13 13 12 eller chatte med os fra kl. 8 til 18.

 

Generelle dagpengeregler for dig, der er afskediget fra SAS

Få en lidt grundigere forklaring på, hvilke muligheder du har hos os:

Hvor længe skal jeg have været medlem af FTFa for at kunne få dagpenge?

For at få ret til dagpenge skal du kunne sætte flueben ved disse betingelser:

 • Du skal have været uafbrudt medlem af en a-kasse i mindst et år
 • Som fuldtidsforsikret skal du have haft en samlet indkomst på 238.512 kr. (som deltid 159.012 kr.) inden for de sidste tre år. Vi må max. tælle 19.876 kr./md.(som deltid 13.251 kr./md.), når vi kigger på din indkomst. Det vil sige, at det tager mindst et år at få ret til dagpengeret
 • Det er kun indkomst, du har fået, mens du har været medlem af en a-kasse, der tæller med. Det gælder både som fuld- og deltidsforsikret

Hvor meget kan jeg få i dagpenge pr. måned?

Du kan max få 19.083 kr. om måneden i dagpenge før skat (2020-sats). For at få den højeste sats skal du i gennemsnit have haft en bruttomånedsløn på mindst 23.500 kr. 

Vi beregner din sats ved at kigge på din løn i de 12 måneder, hvor du har fået den højeste indkomst, inden for de seneste 24 måneder.

Hvad kan medtages:

 • A-indkomst som er indberettet til SKAT
 • B-indkomst som ikke indgår i en virksomheds overskud/underskud
 • Overskud fra en virksomhed som fremgår af en afsluttet årsopgørelse fra SKAT

Jeg har været ansat i SAS under et år, hvad er mine rettigheder til dagpenge?

Hvis du har været ansat i SAS i under et år, vil du kunne få dagpenge, hvis du opfylder de krav, som er beskrevet i punkt 1. Det vil sige, at din løn fra tidligere arbejdsgivere også kan tælle med.

Hvis du har fået dagpenge inden for de sidste par år, kan du muligvis komme tilbage til din gamle dagpengeret. Kontakt FTFa og find ud af dine muligheder.

Får jeg 3 ugers karantæne, hvis jeg vælger at sige ja til SAS’ tilbud om ulønnet orlov?

Ja. For at gå direkte på dagpenge uden karantæne, skal din arbejdsgiver betale dig løn i en periode svarende til opsigelsesperioden. Det får du ikke, når du siger ja til ulønnet orlov. Det betyder, at du vil få 3 ugers karantæne af a-kassen, inden du kan få ret til dagpenge. 

Husk, at du tidligst afvikler på dine tre ugers karantæne fra den dag, du er tilmeldt jobcentret som ledig. Hvis du venter med at melde dig ledig, skubber karantænen sig. Meld dig derfor ledig med det samme

Hvad er mindstesatsen for dagpenge pr. 1.4.2020?

Der er ikke nogen mindstesats. Din dagpengesats afhænger helt af hvilken løn, du har fået i de 12 bedste måneder ud af de seneste 24 måneder. Dog kan du max få 19.083 kr. om måneden (2020-sats).

Har du ikke tjent nok til at få den højeste dagpengesats (se spørgsmål 2), finder vi din sats på denne måde:

(Din samlede indtægt i 12 måneder) x 0,92 / 12 x 0,90 = din sats pr. måned. 

Med en månedsløn på fx 20.600 kr., vil regnestykket se sådan ud: 247.200 x 0,92 / 12 x 0,90 = 17.057 kr./måneden.

Hvis jeg vælger at tage orlov, skal jeg så have en frigørelsesattest for at få dagpenge?

Nej, det er ikke nødvendigt med en frigørelsesattest, da SAS har accepteret, at du frit kan tage andet arbejde under din orlov. Hvis du finder et deltidsjob og ønsker supplerende dagpenge, skal du dog have en frigørelsesattest fra din nye arbejdsgiver. 

Jeg er vikar-ansat på timeløn. Har jeg ret til dagpenge?

Hvis du er vikar-ansat på timeløn, gælder de almindelige dagpengeretsregler (Se spørgsmål 1). Din sats finder vi også efter de almindelige regler (Se spørgsmål 2). 

Jeg har tegnet lønsikring, kan jeg bruge denne i tilfælde af orlov?

Nej. Du kan som udgangspunkt ikke få lønsikring, når du er på orlov.

Du har ret til 3.848 timers dagpenge, som gælder i en periode på tre år. Det svarer til 2 års dagpenge. Du bruger af din dagpengeret på timebasis.

Hvor længe kan jeg få dagpenge?

Hver gang du får udbetalt en times dagpenge, bruger du en time af dine oprindelige 3.848 timers dagpengeret. Som fuldtidsforsikret får du 160,33 timers dagpenge hver måned, hvis du ikke har haft andre indtægter eller arbejde. 

Hvordan står jeg til rådighed for arbejdsmarkedet?

Som ledig står du til rådighed, når du opfylder de her punkter: 

 • Du er tilmeldt jobcentrets hjemmeside, jobnet.dk, som ledig. Tilmeld dig allerede fra første dag, da du kun kan få dagpenge for de dage, hvor du er tilmeldt jobnet. 
 • Du søger jobs hver uge og mindst 7 stillinger om måneden
 • Du registrerer din jobsøgning løbende i jobloggen på jobnet.dk 
 • Du deltager i samtaler med a-kassen eller jobcentret
 • Dit cv er tilgængeligt på jobnet.dk

FLERE RELATEREDE NYHEDER OG CASE HISTORIER

Læs mere nyheder om samme emne. Her er et udpluk...