Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

FTFa KAN GENOPTAGE VISSE SAGER FOR TIDLIGERE SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE

Højesteret ændrede med dom fra 30. april 2019 Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalgs mangeårige praksis for, hvornår man kan få ydelser, når man er ophørt med en virksomhed. Det gælder alene de tilfælde, hvor man som medlem har fået helt eller delvist afslag, fordi man ikke kunne dokumentere, at virksomhedens lokaler var afhændet.

Arbejdsliv - 20. januar 2020 - Lene Søemod

Alle a-kasser fulgte Ankestyrelsens gamle praksis, men Højesterets afgørelse betyder, at vi har mulighed for at genoptage sager, hvor der er givet helt eller delvist afslag til tidligere selvstændige pga. manglende dokumentation for afhændelse af lokaler.

Reglerne for ophør af selvstændig virksomhed blev ændret 1. oktober 2018.

FTFa vil kontakte de medlemmer, vi positivt ved, har fået afslag begrundet i manglende dokumentation for afhændelse af lokaler. Men da der kan være sager, der ikke er registreret i FTFa, kan man anmode om at få genoptaget sin sag.

Kontakt FTFa på 70 13 13 12 att.: Juridisk Sekretariat, hvis du har fået afgørelse fra FTFa om, at du ikke har været ophørt med selvstændig virksomhed, med den begrundelse, at lokalerne ikke har været afhændet.

Hvis din sag har været påklaget til CKA eller Ankestyrelsen, hører du fra disse myndigheder.

Bemærk, at der gælder en almindelig forældelsesregel på 3 år fra Højesterets dom den 30. april 2019. Krav på dagpenge eller efterløn, der kunne have været krævet betalt før den 30. april 2016, er dermed som udgangspunkt forældede.

FLERE RELATEREDE NYHEDER OG CASE HISTORIER

Læs mere nyheder om samme emne. Her er et udpluk...