Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

NU KAN LEDIGE LAVE FRIVILLIGT ARBEJDE 44 TIMER OM MÅNEDEN

Som ledig kan det være givende at arbejde frivilligt samtidig med, at du søger fast job. Det kan fx være, at du får energi af at møde nye mennesker eller føler, at du gør en forskel i den gode sags tjeneste. Men det er vigtigt, at du overholder reglerne for, hvor meget og hvor du arbejder frivilligt.

Ledig - 29. januar 2018 - Camilla Bech Hornung

Den 1. januar 2018 trådte nye regler for frivilligt, ulønnet arbejde i kraft. Det betyder bl.a. at du som ledigt medlem kan arbejde frivilligt i op til 44 timer om måneden uden at blive trukket i dagpenge, hvis arbejdet laves hos frivillige organisationer eller foreninger.

Som ledig kan det være givende at arbejde frivilligt samtidig med, at du søger fast job. Det kan fx være, at du får energi af at møde nye mennesker eller føler, at du gør en forskel i den gode sags tjeneste. Men det er vigtigt, at du overholder reglerne for, hvor meget og hvor du arbejder frivilligt.

Hvor meget må du arbejde?
Med de nye regler, må du som ledig i a-kassen arbejde frivilligt op til 44 timer om måneden uden at blive trukket i dagpenge. Timerne regnes som et gennemsnit pr. måned (udbetalingsperioden).

Eksempel:

Uge 1: 20 timers frivilligt arbejde
Uge 2: 10 timer frivilligt arbejde
Uge 3: 0 timer frivilligt arbejde
Uge 4: 14 timer frivilligt arbejde
= 44 timer i gns. på måneden.

Efterlønnere kan arbejde frivilligt op til 65 timer om måneden.

Hvor må du arbejde?
Med den nye lov følger også en ny definition af hvilke steder, du som ledig kan arbejde frivilligt hos, uden at blive modregnet i dagpenge. Det skal være hos en organisation, forening eller lignende. Helt konkret er der fire kriterier, der skal være opfyldt hos organisationen/foreningen:

 • Den skal være grundlagt på et frivilligt initiativ
 • Dens primære formål er ikke at skabe overskud
 • Bestyrelsen arbejder frivilligt
 • Medlemskab af organisationen/foreningen er frivilligt

Dermed, kan du ikke lave frivilligt ulønnet arbejde hos offentlige institutioner uden at blive modregnet i dagpenge fra første time.

Se eksempler længere nede på siden.

FORSKEL PÅ AKTIVITETER OG ARBEJDE

Vær opmærksom på, at der er forskel på frivillige aktiviteter og frivilligt arbejde. De nye regler gælder udelukkende frivilligt ulønnet arbejde og ikke frivillige aktiviteter.

EKSEMPLER PÅ FRIVILLIGT, ULØNNET ARBEJDE:

 • Socialrådgiver på krisecenter
 • Jurist i retshjælp
 • Rådgivning, herunder telefonrådgivning, der kræver eller forudsætter en særlig uddannelse
 • Fitnessinstruktør, såfremt arbejdet udføres i en frivillig organisation m.v.
 • Lektiehjælp og undervisning for en frivillig organisation m.v.
 • Dagligt salg af varer m.v. i foreningskiosk eller lign.

(Vær opmærksom på, at der ikke må være ansat lønnede personer i foreningen/organisationen med de nævnte stillingskategorier)

Kilde: Vejledningen til udbetalingsbekendtgørelsen

EKSEMPLER PÅ FRIVILLIGE AKTIVITETER:

Aktiviteter uden for frivillige organisationer, foreninger eller lignende er bl.a.:

 • Nabohjælp
 • Lokalt privat vagtværn, f.eks. "Natteravnene"
 • Forældreaktiviteter i børneinstitutioner, fx forældreweekend

Aktiviteter for frivillige organisationer, foreninger eller lignende er bl.a.:

 • Deltagelse i kollektive, kulturelle foreninger fx amatørteater, bridgeklubber og andre lignende
 • hobbyforeninger
 • Aktiviteter i genbrugsbutikker under fx Dansk Røde Kors
 • Almindelige forefaldende aktiviteter i sociale cafeer, medborgerhuse, væresteder, som fx servering og hjælpe til med at lave mad og snakke med gæsterne m.v.
 • Besøgsven
 • Aflastning af pårørende til syge i eget hjem, fx via en aflastningstjeneste eller vågetjeneste
 • Idrætsaktiviteter, herunder træner og holdleder i foreninger, hvor det ikke er sædvanligt at ansætte lønnede trænere/holdledere på tilsvarende niveau
 • Indsamling til fx nødhjælpsorganisationer

Kilde: Vejledningen til udbetalingsbekendtgørelsen

FLERE RELATEREDE NYHEDER OG CASE HISTORIER

Læs mere nyheder om samme emne. Her er et udpluk...