Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

Billede af: Jonathan Borba

DIMITTENDMØDE FOR KUNSTNERE

Hvilke værktøjer kan hjælpe dig videre på det kreative jobmarked?

Som dimittend, inden for de kreative brancher, er du formentlig god til at dyrke dit netværk, og ved, hvad der skal til for at finde det næste job eller måske skabe dit næste job selv.
FTFa har en indgående viden om, hvilke værkstøjer, der kan hjælpe dig videre på det kreative jobmarkedet. Denne viden vil vi gerne dele med dig!

På mødet vil du blive introduceret til reglerne om selvstændig virksomhed, virksomhedspraktik der giver mening, deltidsarbejde, muligheden for forhøjet dagpengesats, ansøgningsmateriale, mit andet job mm.

Vi glæder os til at se dig

Mødetype Webinar
Målgruppe: Ledig Nyuddannet Kunstner
Varighed 45 min
Lokation