Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

VILKÅR FOR DÆKNING

Klik på +'erne og få svar på dine spørgsmål omkring vilkår for dækning i forbindelse med FTFa Lønsikring.

Der gælder helt særlige vilkår ved indgåelse af fratrædelsesaftaler, da der også kan være forskel på aftalerne.

Derfor anbefaler vi, at du kontakter FTFa, inden du underskriver en fratrædelsesaftale for at høre, hvilken betydning det vil have for din lønsikring.

Du er dækket af FTFa Lønsikring, hvis du:

 • Har været fastansat og har fået løn for mindst 80 timers arbejde om måneden, de seneste 12 måneder, op til du bliver ledig
 • Er blevet sagt op
 • Får udbetalt dagpenge fra FTFa
 • Er tilmeldt jobcentret og står til rådighed for arbejdsmarkedet
 • Har haft forsikringen i mindst ni måneder, når du modtager din opsigelse
 • Mister dit job på grund af sygdom eller ulykke, eller
 • Er selvstændig og din virksomhed er gået konkurs, i betalingsstandsning eller på tvangsauktion

Du er ikke dækket af FTFa Lønsikring, hvis du:

 • Selv er skyld i din ledighed. Det er du for eksempel, hvis du selv siger op eller berettiget bliver bortvist
 • Tegnede forsikringen på et tidspunkt, hvor du vidste eller burde have vidst, at du ville blive ledig
 • Har haft forsikringen i mindre end ni måneder, da du modtog din opsigelse
 • Ved etableringen af forsikringen havde kendskab til, eller burde have kendskab til sygdom eller personskade, som førte til midlertidig uarbejdsdygtighed eller, at du blev sagt op
 • Ved almindeligt udløb af en tidsbegrænset ansættelse eller hvis du på forhånd kender sluttidspunktet for din ansættelse. Forsikringen dækker eksempelvis ikke ved almindeligt udløb af ansættelser for visse tjenestemænd, der afskediges pga. alder som 60-årige eller ved afslutning af en periode med rådighedsløn.

Vi anbefaler, at du vælger den forsikringsydelse, der enten ligger lige over eller lige under din beregnede højeste forsikringsydelse. Du har dog også mulighed for at vælge en lavere dækning.

Dækningerne springer med 2.000 kr. af gangen og går fra 2.000 kr. til 40.000 kr.

Med lønsikring og dagpenge kan du samlet få 90 procent af din nuværende løn. Dog højst 58.395 kr. om måneden.

Beregn dine lønsikringsmuligheder her

Du er ikke dækket af FTFa Lønsikring, hvis du selv er skyld i din ledighed.

Det gælder for eksempel, hvis du selv siger op, eller du berettiget bliver bortvist fra dit job.

Så siger du selv op, får du ikke udbetalinger fra FTFa Lønsikring.

Ja, ændringen vil ske til den førstkommende første.Hvis du ønsker at hæve dækningen, skal du stadig opfylde kravene for at tegne FTFa Lønsikring. Du skal være opmærksom på, at der er en kvalifikationsperiode på 9 måneder, på det beløb du forhøjer forsikringen med.

Du har også mulighed for at sænke din dækning. Her vil den nye, lavere dækning være gældende allerede fra det kommende månedsskift.

Du kan ændre din dækning her

Forsikringen gælder for ét kvartal ad gangen og løber som udgangspunkt indtil udgangen af den måned, hvor du fylder 65 år.

Din lønsikring vil ikke være gældende, såfremt du udmelder dig af FTFa, forlader arbejdsmarkedet, bliver tilkendt førtidspension eller starter i flexjob. Du skal i den forbindelse være opmærksom på at opsige din lønsikring, eftersom du ikke længere vil opfylde betingelserne, som beskrevet i betingelserne.

Desuden skal du være opmærksom på, at hvis du ikke betaler til din lønsikring, vil denne ophøre.

KONTAKT OS

Har du spørgsmål eller brug for hjælp og sparring, så står vi klar ved telefonerne eller via chatten.

Tlf. 7013 1312

Chatten finder du i nederste højre hjørne af skærmen.