Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

VILKÅR FOR AT TEGNE LØNSIKRING

Klik på +'erne og få svar på dine spørgsmål om vilkår for at tegne en lønsikring.

 

For at kunne tegne en FTFa Lønsikring skal du:

  • Være medlem af FTFa
  • Være fyldt 18 år, men ikke fyldt 60 år (forsikringen ophører først ved udgangen af den måned, hvor du fylder 65 år)
  • Have et dansk cpr-nummer
  • Ikke være arbejdsløs
  • Ikke have kendskab til kommende ledighed
  • Have været ansat som lønmodtager i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne) i mindst seks måneder op til tegningsdagen og aflønnet for mindst 80 timer pr. måned.
  • Du må ikke have været vikar eller ansat i fleksjob
  • Være selvstændig erhvervsdrivende i Danmark og drive virksomheden som din hovedbeskæftigelse

Hvis du mister dit job, kan du have behov for ekstra økonomisk sikkerhed. I det tilfælde kan FTFa Lønsikring være et godt supplement til dagpengene.

Den første måned, hvor du er ledig, tæller som selvrisiko. I den måned får du ikke udbetalt lønsikring.

Du har altid 14 dages fortrydelsesret, efter du har modtaget forsikringspolicen og forsikringsbetingelserne. Herefter kan du når som helst opsige forsikringen til udløb af måneden plus 30 dage. Du kan fortryde eller opsige din FTFa Lønsikring via menuen Min Lønsikring. Der er adgang med din NemId. Du kan bruge nedenstående link.

FTFa kan fra sin side opsige lønsikringen med 30 dages varsel til en betalingsdato samt ændre lønsikringens vilkår med løbende måned + 30 dages varsel.

Fortryd eller opsig din lønsikring her

Din bruttoløn er alle dine skattepligtige lønandele inklusive eventuel bonus og fri bil. Du kan ikke medregne din arbejdsgivers pensionsbidrag.

Hvis du bliver ledig vil vi beregne en gennemsnitlig bruttoløn på baggrund af dine 12 højeste lønninger inden for de seneste 24 måneder op til ledigheden.

Har du allerede en tilsvarende lønsikring i et andet forsikringsselskab, kan du bruge ancienniteten, så du ikke skal begynde på en ny kvalifikationsperiode.

FTFa Lønsikring skal dog træde i kraft senest 1 måned efter, at din anden forsikring er ophørt for, at du kan bruge din anciennitet.

Hvis du driver din virksomheden som din hovedbeskæftigelse, kan du godt tegne FTFa Lønsikring.

Vær dog opmærksom på, at for at få udbetalt lønsikring kræves det, at du enten er gået konkurs, i betalingsstandsning eller på tvangsaktion.

Så længe du fortsat er ansat i det midlertidige arbejde på tegningsdatoen og har været ansat her i mindst seks måneder, kan du godt tegne forsikringen, hvis din ansættelse løber mere end to år frem i tiden.

Du skal dog være opmærksom på, at du ikke er dækket, hvis kontraktophøret er årsagen til, at du bliver ledig

Så længe du enten arbejder i Danmark med hjemsted i udlandet - eller arbejder i udlandet for en arbejdsgiver med hjemsted i Danmark, vil dette arbejde blive medregnet og du kan tegne FTFa Lønsikring.

Din forsikring kan bevares, hvis du får arbejde, udstationeres eller arbejdspladsen flytter til udlandet – det skal dog skriftligt meddeles til FTFa.