Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

UDBETALINGER FRA LØNSIKRING

Klik på +'erne og få svar på dine spørgsmål om udbetaling af lønsikring.

Lønsikringen træder i kraft den 1. i måneden efter tegningsdagen. Herefter starter din kvalifikationsperiode, som er de første 9 måneder, hvor du betaler til forsikringen. I den periode kan du ikke få udbetalt lønsikring.

I kvalifikationsperioden må du ikke blive opsagt eller have konkret viden om, at du bliver opsagt. Bliver du opsagt eller får konkret viden om, at du bliver opsagt i kvalifikationsperioden, mister du retten til lønsikring for den ledighedsperiode.

Den første måned er en selvrisikoperiode første udbetaling sker efter 30 dages ledighed. Det er endvidere et krav, at du har haft mindst 12 måneders beskæftigelse inden du blev ledig.

Lønsikringen dækker op til 36 måneder - dog højst 12 måneder pr. ledighedsperiode.

En ny udbetalingsperiode kræver, at du har haft mindst seks sammenhængende måneders fast arbejde.

En udbetalingsperiode starter dog tidligst efter 1 måneds selvrisikoperiode.

Hvis du bliver ufrivillig arbejdsløs og vil have udbetalinger fra din lønsikring, skal du anmelde din ledighed online. Det gør du ved at klikke her. Log ind med dit Nem-Id og klik på den blå knap "Anmeld her". Vi anbefaler, at du anmelder din ledighed online, når du udfylder ledighedserklæringen for at få dagpenge.

For at få udbetalt lønsikring (ved fortsat ledighed) skal du anmelde din fortsatte ufrivillige ledighed online en gang om måneden. Det gør du ved at klikke her. Log ind med dit Nem-Id og vælg menuen "Selvbetjening". Brug vores udbetalingskalender for at se, hvornår du skal indsende både online- blanketten om fortsat ledighed og dit dagpengekort.

Online anmeldelse vedr. lønsikring

Anmeld ufrivillig arbejdsløshed (benyttes hvis du har mistet dit job ufrivilligt). Log ind med dit Nem-Id og anmeld din ledighed via den blå knap "Anmeld her"

Anmeld uarbejdsdygtighed (benyttes hvis du er blevet uarbejdsdygtig og har mistet dit job). Log ind med dit Nem-Id og anmeld din uarbejdsdygtighed via den blå knap "Anmeld her"

Anmeld fortsat ufrivillig arbejdsløshed (benyttes ved fortsat ledighed - skal udfyldes hver måned). Log ind med dit Nem-Id og anmeld din fortsatte ledighed via menuen "Selvbetjening".

Anmeld fortsat uarbejdsdygtighed (benyttes ved fortsat uarbejdsdygtighed – skal udfyldes hver måned). Log ind med dit Nem-Id og anmeld din fortsatte uarbejdsdygtighed under menuen "Selvbetjening".

Herunder kan du se en guide til hvordan du udfylder din fortsat anmeldelse til FTFa lønsikring

Sådan udfylder du din forsat anmeldelse til FTFa Lønsikring

Det er vigtigt, at følge nedenstående vejledning i nævnte rækkefølge, da dagpengekort for indeværende måned skal uploades ved anmeldelse af fortsat arbejdsløshed på Lønsikring.

 

1. Dagpengekort (A-kassen)

 • Log ind på Tast Selv
 • Udfyld og indsend dagpengekort for pågældende måned under Ledig - Dagpengekort
 • Gå i mailboks under Sendte beskeder og dokumenter og åben sidste indsendte dagpengekort, og gem kortet lokalt på din PC/device.


2. Fortsat anmeldelse af arbejdsløshed - Lønsikring

 • Vælg menuen Lønmodtager
 • Vælg Lønsikring • Log på Lønsikring (MMA Forsikring)
 • Vælg menuen Selvbetjening
 • Vælg Anmeldelse af fortsat arbejdsløshed
 • Under udfyldelsen af blanket Anmeldelse af fortsat arbejdsløshed, skal det sidste dagpengekort, som blev gemt på din PC/device, uploades.
 • Indsend Anmeldelse af fortsat arbejdsløshed.

Udbetalingen af lønsikringen følger udbetalingsperioderne for dagpenge. Gå til oversigten her.

Vær opmærksom på, at de første 30 dage er selvrisikoperiode. Dvs. at hvis du fx er ledig fra 1. januar, vil perioden fra 1. januar til 31. januar være selvrisikoperiode. Da forsikringsydelsen er bagudbetalt, vil ydelsen for perioden 1. februar til 28. februar komme til udbetaling 1. marts.

Det er muligt at få udbetalt lønsikring efter arbejde i udlandet, hvis du:

 • har bevaret og betalt (via en dansk bank) til din FTFa Lønsikring
 • genoptager dit medlemskab af FTFa
 • er berettiget til dagpenge