Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

DIN FØRSTE TID SOM NYANSAT I FTFa

I FTFa skal du føle dig velkommen fra første dag. Du skal have en klar idé om, hvad det er for en virksomhed, du er blevet en del af. Du skal forstå dine opgaver, og du skal kunne få svar på de spørgsmål, der altid dukker op, når man er ny.

Fundamentet for dette er vores introforløb der sætter din velkomst på skinner, lige fra du har skrevet under på kontrakten, til du er kommet godt i gang i FTFa. Vi tilpasser dit introforløb, så det passer til lige netop dig.

I løbet af din første tid lærer du bl.a. om vores forskellige IT-systemer og vores intranet. Du får selvfølgelig også en gennemgang af huset, så du ved, hvem der sidder hvor, og hvad de laver. I forlængelse af det får du en grundigere præsentation af de afdelinger, du kommer til at arbejde særligt meget sammen med. Derudover får du bl.a. en introduktion til LEAN.

Før du begynder

Når man har underskrevet en kontrakt med en ny arbejdsgiver, opstår der ofte et lille tomrum. For der går altid noget tid fra underskrift og frem til første arbejdsdag. Men bare rolig. Du er ikke glemt, og vi glæder os lige så meget som dig, til du begynder. Derfor kan du regne med at høre fra os i den periode. Det kan være en mail, en opringning fra din nye leder eller en invitation til et socialt arrangement eller en teamfrokost.

Din egen kontorbuddy

Når du er begyndt, hjælper vi dig med at danne netværk til dine nye kolleger. Vi hjælper dig med at blive en del af vores kultur. I den sammenhæng spiller din nye ”kontorbuddy” en væsentlig rolle. I mødes med faste mellemrum de første tre måneder til nogle uformelle snakke, hvor du kan få gode råd og tips eller vende løst og fast.

Forventningsafstemning

Du vil også kort tid efter din start få et møde med din nye leder. Her bliver du blandt andet lidt klogere på forventninger til dig som medarbejder i netop den afdeling og det team.

Fælles introdag

Et par gange om året samler vi alle nye medarbejdere til en fælles introdag. Her får du mulighed for at møde dem, der måske arbejder i et andet team eller på en helt anden kontorlokation end dig. Vores direktører vil fortælle dig om vores vision og strategi og du får lov til at spille et spil med dine nye kollegaer om dilemmaer i forhold til samfundsansvar i FTFa. Du vil også høre om den arv, som vi som a-kasse er en del af i form den danske model.

Michael og Ania har selv været med på introdag:
 

Jeg synes, initiativet er fremragende. Stor værdi for nye og det betyder, at man føler sig som en samlet enhed, der arbejder for det samme. Michael Fester, Tidligere analysechef i Organisationssekretariatet. Han startede i FTFa 1. januar 2019.
Alle indslagene var relevante for en god forståelse for hvilken organisation, jeg er landet i. Der var en fin rød tråd, der understøtter mit indtryk af den strømligning, der er i FTFa. Grundig og seriøs tilgang til onboarding. Jeg føler mig særligt udvalgt, og jeg har en oplevelse af at blive sat pris på som den, jeg er, og det, jeg byder ind med. Jeg har en ydmyghed i forhold til at blive en del af det meget fagligt kompetente og ordentlige fællesskab. Ania Alban Birkesholm, teamleder Forsikringsteam Vest. Startede i 2019

MEDARBEJDERNES ERFARING MED BUDDY-ORDNINGEN

Som nyansat - om buddyordningen

Når man kommer ind i et nyt team, lærer man hurtigt sine nærmeste kolleger at kende. Man får deres viden og erfaringer. Det er selvfølgelig altid godt.

Men med Buddy-ordningen får man noget andet og mere. Jeg fik mulighed for at lære en person at kende fra et helt andet sted i virksomheden. Det gav mig en forståelse for, hvordan de arbejder, og hvordan verden ser ud fra deres perspektiv.

Det var med til at give mig en bredere forståelse for, hvad det var for en virksomhed, jeg var blevet en del af. Samtidig fik jeg fra start et større netværk.
Till, IT-konsulent

Som medarbejder - Om buddyordningen

At være Buddy for en ny kollega har virkelig givet mig noget. Jeg har det normalt godt, når ting har et klart formål. I buddyordningen er det bare ikke sådan.

Der er ikke én facitliste, når målet er at få en ny kollega til at falde godt til og forstå kulturen, hvordan vi samarbejder, taler sammen og så videre.

Som Buddy får man mulighed for at træde ud af sin hverdag og så bare være i nu’et sammen med sin kollega. Alt sammen med FTFa’s fulde accept.
Pernille, rekrutterings- og karrierecoach