Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

HÅNDTERING AF CORONAVIRUS

Vi opdaterer løbende her, efterhånden som vi bliver klogere på, hvordan corona-situationen påvirker dig som medlem.

Fra den 14. september er der trådt nye regler i kraft for dig, der er blevet sat ned i tid tid på den midlertidige ordning om arbejdsfordeling Læs mere om de nye regler her.

Read a resume of the Covid-19 regulations in english here.

Siden er sidst opdateret 24. april 2021

SÅDAN PÅVIRKER CORONA DIG, DER ER LEDIG

For dig, der er ledig, gælder det, at:

 • Du er forpligtet til at stå til rådighed
 • Du er forpligtet til at søge jobs (fx skal din joblog opdateres)
 • Dine møder vil blive holdt digitalt eller over telefon

Du skal fortsat sørge for, at:

 • Dit cv på jobnet.dk er tilgængeligt
 • Du står tilmeldt som ledig på jobnet.dk
 • Sende dit dagpengekort

Fysisk fremmøde for medlemmerne 

Der åbnes for lovbundne samtaler/møder pr. 1 August. 

Se mere om hvordan vi kommer til at genåbne i FTFa her: 

Udbetaling af dagpenge

De dagpenge du får udbetalt fra den 1. januar 2021 til 30. juni 2021 tæller ikke med i forbruget af din samlede dagpengeret. Det samme gælder for de dagpenge du fik udbetalt mellem den 1. marts 2020 til 31. august 2020.
Feriedagpenge tæller heller ikke med i forbruget af dagpenge i perioden.

De dagpenge, du fik udbetalt fra 1. september 2020 og frem til 31. december 2020, tæller med i forbruget af din samlede dagpengeret

Ikke alle skal melde sig syge på jobnet.dk

Som ledig, skal du melde dig syg, hvis du er i en af disse scenarier:

 • Du har fået konstateret corona, og du er i isolation
 • Du er i selvisolation, fordi du efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer er nærkontakt til en person, der er konstateret smittet med corona
 • Du er blevet ramt af anden sygdom
 • Bliver du syg, skal du melde dig syg allerede på første sygedag på Min side på jobnet.dk. FTFa får derefter automatisk besked og du behøver derfor ikke kontakte os om det. Husk at raskmelde dig igen på jobnet.dk.

Udbetaling af supplerende dagpenge

Får du supplerende dagpenge i perioden fra 1. januar 2021 – 30. juni 2021 bruger du ikke af din 30 ugers ret til supplerende dagpenge. Det samme gælder hvis du fik supplerende dagpenge mellem den 1. marts 2020 til 31. august 2020.

Hvis du får udbetalt supplerende dagpenge under den særlige 2-måneders Corona-forlængelse mellem 1. november 2020 og 31. oktober 2021, bruger du heller ikke af din 30 ugers ret til supplerende dagpenge.

Optjening af timer til en ny dagpengeret

Alle de timer du arbejder i perioden 1. januar 2021 – 30. juni 2021 tæller med til en helt ny dagpengeret eller til at forlænge din nuværende dagpengeperiode. Det gælder også for perioden fra den 1. marts 2020 – 31. august 2020.

KAN DU FÅ DAGPENGE, NÅR DU ER SENDT HJEM FRA ARBEJDE?

Her kan du få svar på dine muligheder for dagpenge i de mest almindelige situationer for medlemmer, der var i arbejde inden indsatsen mod corona blev intensiveret.

Husk, de almindelige regler for, hvornår du har ret til dagpenge (bl.a. min. 1 års arbejde) gælder stadig. De generelle regler kan du læse om her.

Er du på arbejdsfordeling, så læs her.

Som fastansat både på fuld- og deltid har du oftest et opsigelsesvarsel, hvor din arbejdsgiver skal betale din løn.

Hvis du ikke får løn i din opsigelsesperiode, bør du melde dig ledig både hos jobcentret på jobnet.dk og hos os på Tast Selv med det samme. Du vil som udgangspunkt få en karantæne på 3 uger indtil det er afklaret, hvorfor du ikke har fået løn i din opsigelsesperiode.

Du skal kontakte din fagforening, hvis du mener, at dit opsigelsesvarsel ikke bliver overholdt. Du kan kun få dagpenge, hvis du er opsagt, eller hvis du har ret til at blive hjemsendt uden løn ifølge en overenskomst.

Hvis du bliver sat midlertidigt ned i tid, er du stadig ansat. Det betyder, at du kun kan få dagpenge for de timer, du ikke længere arbejder (supplerende dagpenge).

Din arbejdsgiver skal varsle, at du bliver sat ned i tid med dit almindelige opsigelsesvarsel, ellers får du en karantæne på 3 uger (111 timer). Karantænen er en periode, hvor du ikke får dagpenge. Karantænen er effektiv – og det betyder helt konkret, at de 3 uger (svarende til 111 timer) kun afvikles på dage, hvor du ellers har ret til dagpenge eller supplerende dagpenge. Du kan læse mere om karantænereglerne her.

For at få supplerende dagpenge skal din arbejdsgiver underskrive en frigørelsesattest. Frigørelsesattesten skal du sende til os inden for fem uger. Det er vigtigt, at du overholder denne frist, da du ellers ikke kan få supplerende dagpenge.

Du skal også melde dig ledig både hos jobcentret på jobnet.dk og hos os på Tast Selv allerede nu

Du kan godt få dagpenge, hvis du er sendt hjem uden løn, så længe du ikke har et opsigelsesvarsel. Det kræver, at du ikke længere arbejder eller er gået ned i tid.

For at få dagpenge skal du melde dig ledig både hos jobcentret på jobnet.dk og hos os på Tast Selv.

JEG ER PÅ ARBEJDSFORDELING

Du kan være på arbejdsfordeling på 2 måder:

Eksisterende ordning om arbejdsfordeling: Din arbejdsgiver laver en midlertidig aftale med jobcentret, hvor din arbejdstid bliver nedsat i en periode på op til 13 uger. Selvom du fortsat er ansat, kan du få supplerende dagpenge i perioden. Indtil den 31. december 2021 forbruger du ikke af din dagpengeret. Vær opmærksom på, at du skal være medlem af en a-kasse og dagpengeberettiget for at komme på denne ordning.

For at få dagpenge under arbejdsfordeling skal du melde dig ledig hos os og på jobnet.dk.

Ny midlertidig ordning om arbejdsfordeling: Din arbejdsgiver ændrer din og dine kollegers arbejdstid, så I skiftes til at arbejde på nedsat tid. Den nye ordning om arbejdsfordeling er midlertidig og trådte i kraft 14. september 2020. Ordningen udløber 31. december 2021.

Læs mere om den nye ordning om arbejdsfordeling nedenfor eller hos STAR

Den nye midlertidige arbejdsfordeling giver private arbejdsgivere mulighed for at ændre medarbejdernes arbejdstid, så de skiftes til at arbejde på nedsat tid. Ordningen er lavet for at undgå opsigelser. 

Bliver du omfattet af arbejdsfordelingen, kan du som medlem få supplerende dagpenge for den tid, du ikke arbejder. 

Det er din arbejdsgiver, der beslutter om medarbejderne i virksomheden skal omfattes af arbejdsfordeling. Arbejdsgiver skal i så fald fortælle hvilke vilkår, der vil være gældende under arbejdsfordelingen, og hvornår den starter og slutter. Som ansat har du så 24 timer til at beslutte, om du vil omfattes af arbejdsfordelingen. Siger du nej, beslutter din arbejdsgiver, om du skal opsiges.

Din arbejdsgiver skal senest afslutte arbejdsfordelingen den 31. december 2021.

De supplerende dagpenge, du får udbetalt i den periode, du er på arbejdsfordeling tæller ikke med i forbruget af din samlede dagpengeret. 

Hvis du ikke er medlem af a-kassen, kan du ekstraordinært melde dig ind i forbindelse med, at du starter på den nye arbejdsfordeling. Så får du ret til supplerende dagpenge under arbejdsfordelingen, selvom du ikke har været medlem i mindst 1 år (som normalt vis – sammen med indkomstkravet – giver ret til dagpenge). Tilmeld dig på ftfa.dk/bliv-medlem

Vær opmærksom på, at du skal betale 2 måneders ekstra kontingent for hver måned arbejdsfordelingen varer. Hvis arbejdsfordelingen varer 4 måneder, skal du altså betale for i alt 12 måneder. Hele beløbet skal betales ved indmeldelse.

Når arbejdsfordelingen udløber, har du ikke dagpengeret før de almindelige betingelser om 1 års medlemskab og indkomstkravet er opfyldt.

Er der mindre end to år til du bliver folkepensionist? Så kan du også melde dig ind i a-kassen i forbindelse med den nye midlertidige arbejdsfordeling.

Du kan maximalt få satsen på 24.199 kr. pr. måned.

Har du allerede en gældende beregnet sats, så bevarer du satsen, men det nye max. er også her 24.199 kr. Vi beregner ikke en ny sats, men bruger de lønsedler, der er brugt til beregningen af den oprindelige sats, og ser på, om det kan give dig en højere sats end normalt dog max. 24.199 kr.

Skal du have beregnet en ny sats, beregner vi den på samme måde som normalt, dvs. vi kigger på de bedste 12 måneder indenfor 24 måneder.

Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk

Gå herefter ind på ftfa.dk/tastselv og udfyld ledighedserklæringen. Sådan udfylder du ledighedserklæringen:

 • Vælg ledighedsårsagen: ”Jeg er startet i arbejdsfordeling”. Den skal du vælge uanset, om det er den eksisterende arbejdsfordeling eller den nye midlertidige ordning med særlige regler.
 • Tilføj ansættelsesforholdet og svar JA til, at du fortsætter arbejdet
 • Svar JA til at arbejdstiden er ændret, da du jo er gået ned i tid under arbejdsfordelingen
 • Svar NEJ til, at du selv har valgt det
 • Vælg årsag til arbejdsophør: Mangel på arbejdsopgaver 

IN ENGLISH

How the corona situation affects unemployed members

If you are unemployed you are:

 • Obligated to be available for the job market
 • Obligated to apply for jobs (your joblog has to be updated as well)
 • Going to be summoned to participate in a phone meeting regarding your cv

Please make sure that:

 • Your cv at jobnet.dk is available
 • Your status on jobnet.dk is set to unemployed
 • You send us your dagpengekort on the 24th each month

Do not report as ill on jobnet.dk automatically

Even though you are to stay at home that does not mean that you have to report as being ill. You are only to report as ill if one of these three scenarios apply to your situation:

 • You have caught the corona virus and are in isolation
 • You have been asked to go in to quarantine by the Board of Patient Security
 • You have caught another kind of illness unrelated to the corona virus

Physical meetings in FTFa

We are now open for mandatory meetings. For more info on the re-opening of FTFa see here: