Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

FTFa SAMFUNDSANSVARSRAPPORT 2020

Tak fordi du har valgt at åbne vores Samfundsansvarsrapport 2020. Den er skrevet til dig, der gerne vil følge med i, hvordan FTFa arbejder med at tage samfundsansvar.

At tage samfundsansvar er en del af FTFa’s mission og integreret i måden, vi driver vores virksomhed på. I år er det 3. gang vi rapporterer på en tredobbelt bundlinje, hvor vi med data og fortællinger giver indblik i hvordan vi tager socialt, miljømæssigt og økonomisk ansvar.

Som noget nyt er rapporten i år en online version, hvor du har mulighed for at klikke rundt og læse om netop de emner, der interesserer dig.

I rapporten kan du følge udviklingen på de indsatsområder der er prioriteret i vores politik for samfundsansvar, som er illustreret i FTFa´s samfundsansvarshus.

CSR-huset FTFa

RAPPORTENS AFGRÆNSNING OG PERIODISERING

Hvor ikke andet er anført, omfatter data i rapporten hele FTFa. Data dækker perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020, med sammenlignelige data for 2018 og 2019. Når der er anført et ”na” betyder det, data ikke findes for dette årstal, fordi der ikke har været aktivitet, eller det ikke har været muligt at få data.

1 / 31 Næste side