Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

2020 - EN NY VIRKELIGHED

2020 blev på mange måder et år, som ingen af os kunne forudse. Coronapandemien satte sit præg på hele verden og naturligvis også på FTFa.

Beskæftigelsesindsatsen har i perioder været suspenderet. Vores kontorer har været lukket for fysisk fremmøde. Ledigheden steg kraftigt henover forår og sommer. Den rettede sig heldigvis mod slutningen af året, og samlet set var antallet af jobopslag i 2020 på niveau med tidligere år. Vores medarbejdere har i stort omfang arbejdet hjemmefra, med de fordele og ulemper dette har medført. En del aktiviteter kunne ikke gennemføres som planlagt, fx blev Folkemødet aflyst, ligesom vi ikke kunne afholde medarbejderdag og julefrokost for ledige. Krisen har vist os, at vi er i stand til at omstille os hurtigt og effektivt, både internt og eksternt.

VÆRDIEN AF AT VÆRE I EN A-KASSE

Det blev særlig tydelig under coronakrisen, at der er værdi i at være i en a-kasse. I 2020 oplevede vi en rekordstor medlemsfremgang, og rundede 150.000 medlemmer. Vi fik den højeste medlemstilfredshed, vi har målt, i en tid der var præget af overledighed, utallige lovændringer, døde dagpengeperioder og nye ordninger, fx midlertidig arbejdsfordeling. Vi har i 2020 måttet løbe ekstra stærkt, udvise omstillingsparathed og - når det var krævet – udfordre systemet, så vores medlemmers interesser blev imødeset.

I hele coronaperioden har vi udbetalt dagpenge til tiden, godt hjulpet på vej af vores høje automatiseringsgrad, og vi har holdt vores telefoner åbne. Vi tog et digitalt kvantespring og omlagde alle medlemssamtaler til digitale møder og workshops til webinarer. Vores nye kommunikationssystem og indførelsen af Teams gjorde det muligt for alle medarbejdere at arbejde hjemmefra. Vi har skullet vænne os til nye arbejdsformer og er hen ad vejen i stort omfang lykkes med at gentænke arbejdsprocesser og samarbejdsmetoder, der gør det muligt at fastholde produktivitet og motivation.

Vi har lært, at det kræver konstant opmærksomhed at holde fælleskabsfølelsen i live, og også hvor vigtig den er for arbejdsglæden.

VÆRDIEN AF AT VÆRE I EN A-KASSE

AT UDVISE SAMFUNDSSIND

… har været på alles læber, siden coronapandemien blev en realitet. Med hvad betyder det at vise samfundssind, og hvordan hænger det sammen med FTFa’s mission om at ville skabe samfundsmæssig værdi? Når vi taler om, at FTFa tager samfundsansvar, så handler det netop om, at vi som virksomhed ser ud over vores egne snævre interesser. Ambitionen er, at vi driver FTFa og træffer beslutninger på en måde, der balancerer hensyn til vores - og vores medlemmers - økonomi, de mennesker vi interagerer med og det miljø, vi påvirker i positiv eller negativ retning.

I 2020 udviste vi, som alle andre, samfundssind ved at følge Sundhedsmyndighedernes anbefalinger om at holde afstand, spritte af og passe på de mest sårbare, og vi satte alle kræfter ind på at sikre vores medlemmer økonomisk tryghed og rådgive dem i forhold til deres jobsituation. Dertil nåede vi tre ud af de fem 2020-mål, vi havde sat som pejlemærke for vores samfundsansvar, bl.a. CO2-reduktionsmålet, mens to af målene blev umuliggjort pga. forsamlingsforbud og suspendering af beskæftigelsesindsatsen. Det er et resultat, vi godt kan være stolte af.

I FTFa har vi vedtaget vores nye strategi for 2021-2024, hvoraf nogle af målene relaterer direkte til vores arbejde med samfundsansvar. Vi ønsker at gøre en særlig indsats for vores mest sårbare medlemmer og vil reducere antallet af langtidsledige. Medarbejderudvikling er i højsædet, og vi har sat et mål om at reducere CO2 udledning med yderligere 20%.

2021 ER GODT I GANG

Med coronapandemien, som bagtæppe, befinder vi os i en ny virkelighed. En virkelighed, der har sine udfordringer – men jo i høj grad også skaber muligheder for, at vi her i 2021 kan gentænke ”det vi plejer”, når vi videreudvikler og iværksætter nye initiativer, der kommer vores medlemmer, medarbejdere, samarbejdspartnere og samfundet til gavn.

 

God læselyst

 

Med venlig hilsen