Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

VI SAMARBEJDER PÅ TVÆRS

Virksomhedssamarbejde i en coronatid

FTFa’s vision er at være medlemmernes direkte vej til nyt job. Rekruttering og jobformidling skaber værdi for både medlemmer, virksomheder og arbejdsmarkedet. Vi samarbejder derfor med en lang række virksomheder landet over om at formidle job. I 2020 samarbejdede vi med 265 virksomheder imod 149 i 2019, og antallet af rekrutteringssager steg i samme periode fra 395 til 450. Dette er særdeles positivt, særligt i en coronatid.

Som eksempel kan nævnes, at vi er gået sammen med Dansk Told- og Skatteforbund for at finde egnede kandidater til ledige jobs i forbindelse med etableringen af SKAT’s 4 nye skattecentre. Vi har bl.a. afholdt webinarer, hvor de ledige medlemmer blev klædt på til at søge de opslåede stillinger. Dette samarbejde fortsætter fremadrettet i takt med etableringen af flere skattecentre.

Fortsat stor tilfredshed blandt de studerende

Uddannelsesinstitutionerne inden for vores fagområder er vigtige samarbejdspartnere. Hvert år er vi ude på skolerne for at hverve nye medlemmer, fortælle om fordelen ved at være i en a-kasse og afholde workshops for de studerende i bl.a. studieteknik.

På trods af skolenedlukning i dele af 2020 afholdt vi workshops på 47% af skolerne, ligesom i 2019.

En del workhops blev omlagt til online sessioner, hvilket dog ikke har påvirket de studerendes tilfredshed, tværtimod var den lidt højere i 2020 end i 2019, og lå på 4,4 ud af 5.

Trainee-forløb påvirket

Trainee-ordningen har til formål at bringe ledige dimittender tættere på arbejdsmarkedet via virksomhedspraktik. Grundet suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen i store dele af 2020, var der kun 8 medlemmer i trainee-forløb. Det bliver forhåbentlig muligt at få flere i forløb i løbet af 2021.

Nyt kommunikationssystem

Vores medlemmer har gennem hele coronaperioden kunnet komme i kontakt med os på telefon, chat og mail. I løbet af sommeren 2020 fik vi nyt kommunikationssystem, der gjorde det muligt for alle medarbejdere at besvare opkald fra medlemmer, uanset om de arbejdede fra kontoret eller hjemmefra. Vi besvarede knap 42.000 chatbeskeder, med en medlemstilfredshed på 89%.