Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

VI SÆTTER VORES MEDLEMMER FØRST

Jobrådgivning ud over det sædvanlige

I 2020 har vi været i dialog med mange flere medlemmer, end vi plejer. Ser vi over hele coronaperioden har vi haft ca. 5.000 flere samtaler og møder med medlemmerne end i samme periode 2019. Udover de lovpligtige intromøder, kontaktsamtaler og fællessamtaler med jobcentrene tilbyder vi frivillige samtaler, coaching, fokusmøder og 24-timers sparring på CV og ansøgninger. I 2020 gav vi 24-timers sparring på knap 3.400 CV og ansøgninger.

Vores fokusmøder om bl.a. jobafklaring, præsentationsteknik, stresshåndtering er populære blandt vores medlemmer. Da vi efter sommerferien indså, at coronanedlukningen ville fortsætte i længere tid, omdannede vi mange af disse fokusmøder til webinarer, så vi kunne nå ud til medlemmerne uden fysisk fremmøde. Læse mere om dette HER.

Særligt udfordrede medlemsgrupper

I 2020 var der særligt travlt for vores team, der rådgiver medlemmer på kunstområdet og selvstædige. For begge grupper steg ledigheden kolossalt i 2020. En del af hjælpepakkerne har været, at man kan melde sig ind i en a-kasse med tilbagevirkende kraft, hvilket mange selvstændige og freelancere har gjort. Dette har medført en meget stor manuel håndtering af deres sager. Det samme gælder håndteringen af ordningen om midlertidig arbejdsfordeling (MAF).

MAF giver private arbejdsgivere mulighed for at ændre medarbejdernes arbejdstid, så de skiftes til at arbejde på nedsat tid. Ordningen er lavet for at undgå opsigelser. Hvis man bliver omfattet af arbejdsfordelingen, kan man få supplerende dagpenge for den tid, man ikke arbejder. Efter regeringen vedtog ordningen, gik vi straks i gang med at effektuere den. Fremfor at vente på at alle detaljer om den praktiske udmøntning var på plads, begyndte vi at behandle sager og udbetale dagpenge - og justerede så eventuelle fejludbetalinger efterfølgende. Vi ønskede at sætte vores medlemmer først og sikre dem økonomisk tryghed i en usikker periode i deres liv. Vi har et tværfagligt team, der håndterer ordningen, og de har i løbet af 2020 behandlet mere end 1.000 sager.

Til kamp for SAS-ansatte

Ansatte fra luftfartsbranchen – der jo om nogen er påvirket af coronakrisen – var centrum i en sag om ret til dagpenge. I 2020 tog vi på vegne af ca. 200 medlemmer, der var ansat i SAS og bosat i Sverige og Norge, kampen op mod myndighederne - og vandt. Medlemmerne havde efter massefyringer i SAS valgt en 2-årig orlov uden løn. I første omgang afgjorde CKA (Center for klager om arbejdsløshedsforsikring), at de ikke kunne få dagpenge i Danmark, selvom de var medlem af en dansk a-kasse. Det, mente vi, var en forkert afgørelse. Sammen med Cabin Attendants Union lagde vi pres på CKA og var i dialog med dem i flere uger, og fik også involveret Beskæftigelsesministeren i sagen. Det endte med, at CKA omgjorde deres afgørelse, hvilket meget sjældent er sket, og vores medlemmer kunne få dagpenge alligevel. Vi er stolte af, at det lykkedes at få omstødt sagen til at være til vores medlemmers fordel.

HISTORISK SEJR FOR FTFa OG CAU

Det endte med, at CKA omgjorde deres afgørelse, hvilket meget sjældent er sket, og vores medlemmer kunne få dagpenge alligevel. Vi er stolte af, at det lykkedes at få omstødt sagen til at være til vores medlemmers fordel.

Læs mere om sagen her LINK

HISTORISK SEJR FOR FTFa OG CAU

A-KASSEFORSØGET PÅ STAND-BY

A-kasseforsøget blev som planlagt skudt i gang 1. januar 2020, men blev i marts, pga. coronapandemien, sat i bero til 1. september 2020. Inden da var vi kommet rigtigt godt fra start med bl.a. afholdelse af CV- og kontaktforløbs-samtaler og særlige workshops til medlemmer, der er i risiko for langtidsledighed.

Vi er med i a-kasseforsøget, fordi vi tror på, at en forenklet og jobrettet indsats kan forkorte ledighedsperioden for medlemmet. Grundet den øgede ledighed i 2020 har vi fået væsentligt flere medlemmer i forsøget, end vi først havde regnet med. Her har vi påtaget os en stor samfundsopgave, som ud over at hjælpe medlemmerne også bidrager til at aflaste jobcentrene, der også har stået overfor en meget stor arbejdsbyrde.

Langtidsledige og sårbare medlemmer

Antallet af langtidsledige er desværre steget markant i 2020, hvor der var 1.776 i gennemsnit pr. måned. Dette er en stigning på knap 700 i forhold til 2019. Det er bekymrende, og vi vil tage nye initiativer, der kan hjælpe vores langtidsledige tilbage i job. Vi tilbyder blandt andet supplerende rådgivning, og samtidig er det muligt at få flere samtaler end blot de lovpligtige.

Figur 2.3 viser langtidsledige fordelt på alder.

Som det fremgår af figur 2.3 har vi forholdsvis mange unge og ældre langtidsledige. Vi har et særligt ansvar for disse medlemmer og i 2020 fortsatte vi bl.a. et særligt forløb for ledige på +50 år. Sammen med Jobcenter København afholder vi individuelle samtaler samt workshops om jobafklaring, ansøgninger, motivation mv. I år blev en del af disse afholdt online, hvilket fungerede over al forventning. Efter det seneste forløb var knapt halvdelen af deltagerne påbegyndt i job.

I 2020 behandlede vores socialrådgiver 431 sager, hvilket var næsten 100 sager flere end i 2019

VORES SOCIALRÅDGIVER GØR EN FORSKEL FOR SÅRBARE MEDLEMMER

FTFa ønsker at understøtte vores medlemmer gennem hele deres arbejdsliv. Som en af de få a-kasser har vi en socialrådgiverfunktion, der har til formål at understøtte medlemmer, når det i perioder kan være svært eller umuligt at opretholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. I 2020 gav vores socialrådgiver sparring 431 gange. Mange af de medlemmer, der henvender sig, er ramt af sygdom. Det kan være medlemmer, der fortsat passer deres job, men har svært ved det.

Det kan også være ny-sygemeldte eller medlemmer, der har været sygemeldt i lang tid og måske ikke kan vende tilbage til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår. Alle har de brug for at blive lyttet til, klædt på til at forstå reglerne, og guidet til at se nye perspektiver på arbejdslivet, så de bliver i stand til at påvirke egen situation og selv manøvrere videre.

DENISE ER SOCIALRÅDGIVER I FTFa

Et af de medlemmer, som har benyttet vores socialrådgiver i 2020 siger: 

 

Det kan ikke beskrives med ord, hvad det har betydet for mig, at jeg har kunnet bruge FTFa´s socialrådgiver som sparringspartner. Det har hjulpet mig både til at holde modet oppe samt at socialrådgiveren fandt information, der kunne bruges til hjælp i sagen, og som jeg ikke selv havde gennemskuet. Hjælpen har for mig haft et positivt udfald, og jeg har nu igen en økonomi, jeg kan leve af.
DENISE ER SOCIALRÅDGIVER I FTFa