Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

STATUS PÅ 2020 MÅL

Samfundsansvarsmål nr. 1:

Medlemmer omfattet af a-kasseforsøget opnår 3% højere jobeffekt

STATUS:

På grund af coronapandemien blev a-kasseforsøget officielt udskudt til 1. september 2020.

Vi har derfor ikke endnu et datagrundlag til rådighed, der kan måle jobeffekten af forsøget. Men vi har brugermålinger, der viser medlemmernes tilfredshed med og udbytte af den jobrettede indsats under a-kasseforsøget. Målingerne viser, at 82 pct. af deltagerne i forsøget tilkendegiver, at kontaktforløbet hos FTFa har styrket deres jobsøgning og jobmuligheder. Til sammenligning vurderer 73 pct. af en kontrolgruppe uden for forsøget, at de har fået styrket deres jobsøgning og jobmuligheder i kontaktforløbet hos kommunerne. Der er således allerede fra start tale om en ikke-ubetydelig forskel, der indikerer en god effekt af forsøget.