Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

FTFa skaber samfundsmæssig værdi

Med vores politik for samfundsansvar har vi forpligtet os til at øge den værdi, vores kerneydelser skaber for vores interessenter, og fremme en bæredygtig udvikling på det danske arbejdsmarked.

DATAOVERSIGT - FTFa´s YDELSER SKABER SAMFUNDSMÆSSIG VÆRDI

Tabel over ydelser der skaber samfundsmæssig værdi

 

Medlemsfremgang i et kriseår

I 2020 rundede vi 150.000 medlemmer. Det er meget positivt med en medlemsfremgang på knap 5.000 medlemmer, og vi er stolte af, at så mange har valgt FTFa som deres a-kasse. Vi arbejder målrettet med at fastholde vores medlemmer og på at få nye til ved bl.a. at besøge uddannelsesinstitutioner, hvor vi fortæller de studerende om fordelene ved at være medlem af en a-kasse. Men bag tallene ligger jo desværre også den kendsgerning, at Danmark og verden befinder sig midt i den største krise siden anden verdenskrig.

Illustration over medlemstal i FTFa fra 2018- 2020

Coronakrisen har haft stor indvirkning på beskæftigelsen. Mange har mistet deres job, og der hersker usikkerhed, ikke kun i den danske økonomi, men i hele verdensøkonomien. Dette har betydet, at værdien af at være medlem af en a-kasse er blevet tydelig for mange, der måske ikke tidligere fandt det nødvendigt at få den økonomiske tryghed et medlemskab giver. Den danske model har endnu engang vist sit værd.

 

Ledigheden på vej ned igen

Ledigheden blandt FTFa's medlemmer steg, da den var højest, med ca. 40 pct. i 2020. Men som det fremgår af figur 2.1, toppede ledigheden i sommers, og er faldet i 2. halvår 2020. Flere har faktisk fundet job i 2. halvår 2020 end i samme perioder i 2018 og 2019. Det går dermed den rigtige vej.

Antallet af dagpengemodtagere vi udbetalte ydelser til steg fra 15.486 i 2019 til 18.598 i 2020. Omkring halvdelen af vores medlemmer er beskæftiget i den private sektor, der har været hårdt ramt. Særligt har vores medlemmer der er selvstændige, kost- og ernæringsassistenter, kunstnere og kabinepersonale haft en overledighed under coronakrisen.

 

Statslige pengestrømme

Som følge af den høje coronaledighed steg vores udbetalinger af ydelser markant i 2020. Figur 2.2 viser, hvor meget FTFa bidrager til samfundet via udbetalinger af ydelser, og hvor meget vores medlemmer selv bidrager til finansieringen, via det statslige bidrag i kontingentet. Medlemmernes selvfinansiering faldt med hele 7% fra 2019 til 2020.

Figur 2.2 over statslige pengestrømme

 

Lønsikring skaber tryghed for flere

Antallet af tegnede lønsikringer steg med ikke mindre end 670 sammenlignet med 2019, og var på i alt 12.417. I 2020 var der således mange, der ønskede at opnå en øget økonomisk sikkerhed, hvis de bliver opsagt. For at sikre, vi fortsat kan tilbyde vores medlemmer attraktive priser og vilkår, havde vi i 2020 ordningen i udbud.