Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

DIGITALE MEDLEMSMØDER OG WEBINARER

Grundet coronarestriktioner har vores medlemmer ikke haft mulighed for fysisk fremmøde på vores kontorer siden 11. marts 2020. Vi afholder derfor alle medlemssamtaler på telefon eller som videomøder.

Siden foråret har ca. 7.000 ledige medlemmer oplevet en digital samtale. Og det lader til, at vi er lykkedes med at rådgive online uden at tabe kvalitet. Ca. 90% af medlemmerne er tilfredse med samtalerne, og ca. 80% tilkendegiver, at de har fået styrket deres jobsøgning herved. En tilsvarende undersøgelse fra februar 2020, hvor vi kun holdt fysiske møder, gav helt samme resultat.

Vi er midt i en pandemi, som har betydet, at mange medlemmer har mistet deres job og indtægtsgrundlag. Som a-kasse skal vi støtte medlemmerne i den aktuelle krise, så de kan komme bedst muligt ud på den anden side og med et nyt job. Derfor er det særdeles positivt, at tilfredshedsmålingerne viser, at vores jobrådgivning har samme høje effekt – uanset om den foregår via telefon, videomøder eller fysiske møder.

DIGITALE MØDER

Fremadrettet ønsker vi, at det fortsat er muligt af afholde digitale møder med vores medlemmer.

kamera på stativ

Hvis fleksibiliteten øges, kan vi nå ud til flere medlemmer. For nogle medlemmer er det mentalt nemmere at deltage i et digitalt møde, og desuden sparer det dem for transport til vores kontorer, hvilket økonomisk og klimamæssigt er en fordel for både medlemmerne og samfundet.

Vi forsøger derfor i forskellige politiske fora og sammen med bl.a. Danske A-kasser at påvirke ”Christiansborg” til at gøre muligheden for digitale samtaler permanent. Vi håber, at vi sammen med medlemmerne, kan få mulighed for at vælge den samtaleform i rådgivningen, der er bedst for den enkelte.

Udover samtalerne har vi også omlagt nogle af vores fokusmøder til webinarer. Her er fokus, udover at rådgive om ”klassisk jobsøgning”, i høj grad også på at mobilisere motivation, indgyde håb, give medlemmerne ”ro i maven” og minimere stress i en tid, der har udfordret os alle. Tilbagemeldingerne på de digitale fokusmøder, hvor medlemmerne deltager i grupper, har været lidt lavere i forhold til tilfredsheden og udbyttet af fokusmøder, hvor vi er fysisk sammen. Vi håber derfor på, at vi snartest muligt igen får mulighed for at invitere vores medlemmer ind på vores kontorer til disse frivillige workshops.