Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

KLAGEMEKANISMER

Medlemsklager

Antallet af indberettede medlemsklager steg fra 77 i 2018 til 124 i 2019. Årsagen til den store stigning i antal klager er især, at der hos CKA var en forsinkelse i behandlingen af sager fra 2018. Et mere retvisende billede af udviklingen er derfor, at antallet i 2018 reelt er højere og antallet i 2019 reelt er lavere.

Figur 5.2 medlemsklager

*Data er baseret på statistik fra Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA). Data for 2020 er endnu ikke tilgængelige.

Siden 2014 har vi ringet ud til alle, der klager over os. Vi taler med medlemmet om, hvorfor vi fastholder en afgørelse, og forklarer alt det, som ofte kan være svært at forstå i et brev. Resultatet er tydeligt, som det fremgår figur 5.2

I 2020 var antal klager pr. 1000 medlemmer 0,72 i FTFa. Det er noget lavere end gennemsnittet for alle a-kasser, hvor der var godt 1 klage pr. 1000 medlemmer.

Omgørelsesprocenten faldt fra 25,7% i 2018 til 19,7% i 2019 (gennemsnit for alle a-kasser var 19,2%). I nogle af sagerne beder vi CKA om at omgøre sagen, for at hjælpe medlemmer, der fx for sent har bedt om dimittendrettigheder, og hvor kun CKA har mulighed for at ændre resultatet af afgørelsen.


FTFa’s whistleblowerordning

Den 1. januar 2020 lancerede vi FTFa’s whistleblowerordning. Den kan bruges af ansatte, tidligere ansatte og medlemmer af hovedbestyrelsen til, på en tryg og anonym måde, at gøre opmærksom på en begrundet mistanke om, at der foregår alvorlige uregelmæssigheder eller ulovligheder i FTFa. Ordningen er med til at sikre en tryg og god arbejdsplads, som bygger på åbenhed og på en professionel og ansvarlig arbejdskultur. Ordningen er administreret af et eksternt advokatfirma. Der har i 2020 ikke været nogen indberetninger til ordningen.