Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

FTFA HAR ANSVARLIGE RELATIONER

At opføre sig ordentligt og etisk forsvarligt er i høj grad integreret i den måde, FTFa driver virksomhed på.

I politikken forpligter vi os til at fremme ansvarlige forhold i værdikæden. Vi stiller derfor krav om samfundsansvar til vores leverandører og investeringer. Vi respekterer vores interessenters rettigheder ved at have effektive klagemekanismer og synlighed om klager, og vi har indført en whistleblowerordning for ansatte.

DATAOVERSIGT- FTFa HAR ANSVARLIGE RELATIONER

Tabel 5 ansvarlige relationer


Ansvarlige investeringer

Vi har i 2020 haft vores bankforbindelse i udbud, for at sikre, at vi fortsat får den bedste udbyder i forhold til pris, service og ydelser. Nykredit blev genvalgt bl.a. på grund af deres måde at forvalte vores investeringsportefølje på. Nykredit screener de virksomheder, som vi investerer i, så de lever op til internationale retningslinjer for samfundsansvar, herunder FN´s Global Compact 10 principper og OECD´s retningslinjer for multinationale selskaber.

Nykredit tager aktivt ejerskab i de virksomheder, vi investerer i. I 2020 deltog de således i generalforsamlingerne i alle de 201 selskaber, der indgår i vores portefølje. I 2020 investerede vi for godt 38 mio. kr. i aktier (se figur 5.1)

Figur 5.1 Aktivfordeling 2020

Forbedringsplaner ved CSR-brud

I 2020 indgik Nykredit forbedringsaftaler med 9 virksomheder i vores portefølje om verificerede brud på internationale retningslinjer for samfundsansvar. De følger nøje op på forbedringsplanerne med selskaberne.

Nykredit formår ofte i samarbejde med andre investorer at påvirke selskaber til at rette op på deres adfærd. Hvis dette ikke sker, ekskluderer Nykredit selskabet fra alle deres investeringer, herunder fra FTFa’s portefølje. Pt. er der 65 selskaber på Nykredits eksklusionsliste, enten fordi de producerer kontroversielle våben, har brudt internationale normer og ikke vil ændre adfærd, eller er kul- og tjæresandsselskaber uden planer for grøn omstilling.