Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

ANSVARLIG LEVERANDØRSTYRING

I 2020 tog vi for alvor fat på at implementere vores nye indkøbspolitik og begyndte at stille krav om samfundsansvar til vores leverandører. Vi har udformet retningslinjer om samfundsansvar til leverandører, der er baseret på internationale standarder vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, beskyttelse af miljøet og bekæmpelse af korruption. Du kan se dem HER

Vi anvendte i 2020 i alt 305 leverandører. En stor del af disse anvendes til mindre engangskøb, abonnementer til fx Nets, ATP, husleje m.v. De leverandører vi har et længerevarende kontraktuelt samarbejde med, eller køber ind hos flere gange om året er vores væsentlige leverandører. I 2020 udgjorde de ca. 75% af vores samlede indkøbsvolumen.

Vi har i år bedt de 97 væsentlige leverandører om at underskrive vores retningslinjer for samfundsansvar, hvilket 90% af dem har gjort. De resterede er vi i dialog med om hensigten med vores krav, og vi har en forventning om, at de tilslutter sig retningslinjerne snarest. Når vi laver udbud er kravene om samfundsansvar en del af udbudskriterierne. I 2020 havde vi fx rengøringen af vores fire kontorer i udbud. I vurderingen af dem, vi valgte, var der udover pris, kvalitet, effektivitet mv. også fokus på, hvordan de tager samfundsansvar.